Nu är vi 50 000 Borlängebor

Nu är vi 50 000 som stolt kan kalla oss Borlängebor! 50 000 trevliga invånare. Det visar preliminära siffror so presenterats i dag De faktiska siffrorna kommer i slutet av februari 2014.

Det har varit en spännande tid ett tag då vi vetat att vi närmat oss och vi har följt siffrorna under hela året. Nu känns det som en tidig Julklapp.Många vill bo i Borlänge och det är glädjande. Det här är verkligen ett tillfälle att uppmärksamma och visa att vi är stolta över vår stad. Den magiska gränsen är för första gången nådd och nu hoppas vi på att siffrorna i februari visar att vi verkligen är 50 000.

Fler Borlängebor en förutsättning för ökad välfärd i framtiden Med fler Borlängebor ökar statsbidrag och skatteintäkter – en förutsättning för ökad välfärd och för stadens fortsatta utveckling. Befolkningsökningen innebär även att Borlänge nu enligt Statistiska centralbyrån (SCB) graderas som en större stad.

Det är viktigt med inflyttning, men det är lika viktigt att skapa förutsättningar för våra ungdomar att komma ut i arbete så att de får förutsättningar att stanna i sin hemstad. Det är såklart även viktigt att alla som bor Borlängebor trivs och tycker Borlänge är en bra och trevlig stad att leva och verka i.

Borlänges befolkning ökar, det byggs fler bostäder än på länge och intresset från företag att etablera sig i Borlänge har ökat markant.

Ökningen beror på fortsatt höga födelsetal i Borlänge 593 nyfödda barn tom 17 december 2013 och att inflyttningen har varit större än utflyttningen +363 invånare.