10 000 har nu rest med Handelsbussen

Fredagen den 4e uppmärksammar vi Tommy Björling som är den
10 000:e resenären på Handelsbussen. Den buss som Borlänge kommun, IKEA, Norra Backa handelsplats, Borlänge Centrumförening och Kupolen skapat för att områdena runt Kupolen, IKEA, Norra Backa handelsplats och centrum ska stärkas genom att kunderna kan åka gratis buss mellan områdena.Bussen gör det praktiskt, miljövänligt och enkelt att binda ihop centrum med de andra områdena,

– Vi vill visa att det inte är långt mellan områdena och att varje område är unikt på sitt sätt.

– Vi jobbar tillsammans för att stärka handeln i Borlänge. Områdena kompletterar varandra och det vill vi låta fler enkelt få uppleva.

Det kostar inget att åka med bussen som går med cirka 15 minuters intervaller mellan de olika områdena. Bussen rullar varje vardag mellan kl 14.00 och 18.00 och lördagar mellan kl 10.00 och 16.00, dock inte på röda dagar.

Bussen är en elektrisk hybridbuss som bidrar till en hållbar urveckling. Du ska inte behöva ta bilen för att ta dig mellan områdena.

Bussen rullar på prov i sex månader och ska sedan utvärderas. Kostnaden för dessa månader beräknas till cirka 500 000 kronor och det fördelas mellan de olika samarbetspartnerna.