Ingen höjd skatt i Borlänge

pressis

Ingen höjd skatt, en budget i balans och en satsning på skolan och omsorgen.
Det beskedet kan vi i den rödgröna majoriteten ge i dag.

Under eftermiddagen presenterade jag, Elina Brodén (mp), Dan Eriksson (ofa) och Leif Lindström (v) den politiska ledningens förslag till justerade budgetramar för nämnderna inför budgetberedningens möte på fredag. Vi har arbetat aktivt för att skapa balans i kommunens ekonomi, samtidigt som vi höjer kvalitéen i skolan, säkerställer att våra vallöften om heltider åt alla infrias och att de ofrivilliga delade turerna i omsorgen tas bort. Det klarar vi genom effektiviseringar av verksamheten och genom att 25 miljoner kronor förs över från de kommunala bolagen. Kommunen räknar också med att få 10 miljoner extra i riktade statsbidrag det kommande året. Därutöver ska nämnderna vidta åtgärder för att 25 miljoner kronor, vilket medför förändringar beträffande lokaler och personal. Personalförändringar innebär att se över pensionsavgångar och de som närmar sig pension, att noga avväga om vakanser ska tillsättas, att se över om det finns medarbetare som vill sluta och också om det finns medarbetare som, av olika anledningar, borde gå till annan sysselsättning. Detta sker naturligtvis i samråd med våra fackliga organisationer.
Vi behöver fortsatt anställa pedagoger i skolan och medarbetare i omsorgen för att ha en bra kvalitét.

Nästa års budget är starkare än på många år. Skolan är prioriterad och får en höjning med omkring 10 procent jämfört med i år. Omsorgens budget ökar med ca 5 procent. En förutsättning för nästa års satsningar är en stark ekonomi.

Budgeten behandlas av budgetberedningen på fredag och i kommunfullmäktige i december.