Borlänge – långt ifrån konkursmässig

cropped-Header2000x576.jpg

Economistamannen som i en debattartikel i Dalarnas Tidningar den 7/4 hävdar att Borlänge kommun är nästintill konkursmässig. Här ger jag honom svar på tal.

Borlänge satsar mest på arbete i landet, expanderar inom fler näringsgrenar, minst 2 900 jobb har skapats de senaste tio åren, försörjningsstödet är det lägsta på många år och kommunen går med överskott. Trots det försöker borgerliga debattörer och politiker svartmåla Borlänge. En av dem är Economistamannen som i en debattartikel den 7 april påstår att Borlänge kommun är konkursmässig och att den politiska majoriteten inte utvecklar staden.

Hans artikel innehåller flera fel. Borlänge kommun tar ansvar för skattebetalarnas pengar och åstadkommer både ekonomiska och mänskliga resultat. Det visar förra årets arbete.

Borlänge är den kommun i landet som satsar mest på att få människor i arbete. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som jämfört vilka resurser kommunerna lade på arbetsmarknadsåtgärder år 2014. Borlänge satsar främst på att erbjuda individer som har försörjningsstöd nystartsjobb och kommunens offensiva arbete har resulterat i att Borlänge år 2015 har det lägsta antalet hushåll med försörjningsstöd sedan 2012.

Om insatsen inte utförts hade det inneburit kostnader på ca 42 miljoner kronor för kommunen. Economistamannen påstår att invånare med försörjningsstöd har förtur till arbete inom kommunen. Det är inte sant. Borlänge kommun har infört heltid på Kommunals och Visions avtalsområde, vilket resulterat i att 87 procent i Borlänge kommun nu arbetar heltid. Borlänge kommun är, enligt SKL:s ranking, därmed bland de bästa i landet på att erbjuda heltidsanställningar. För oss är det en viktig jämställdhetsfråga och anställda inom övriga avtalsområden får nu ta del av samma erbjudande. Borlänge Energi fick pris för ”Årets Miljöinitiativ ” på Miljögalan i Göteborg med ”Fågelmyra on tour” med sin turné där återvinningscentralen besöker ett flertal platser i kommunen för att samla in material. Economistamannen säger att skatten är högre än rikssnittet. Det är sant, men det handlar inte bara om att stirra sig blind på det. Borlänge har till exempel landets näst billigaste avgifter för el, värme, avfall och vatten gällande bostadshus. Det visar årets Nils Holgerssonrapport, som kartlägger taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Borlänge kommun arbetar för att bygga om skolan och har uppmärksammats för våra satsningar på teknik och matte. Borlänge har också ambitionen att bli Sveriges byggvänligaste kommun. Enligt de senaste beräkningarna kommer 1 037 bostäder – hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljhus och villor att ha påbörjats år 2018.

Revisorerna har beviljat kommunen ansvarsfrihet och 2015 års resultat uppgick till 5,4 Mkr vilket är 11,6 Mkr sämre än budget. Kommunen valde att göra en strategiskt viktig avskrivning på 20 Mkr, utan den skulle resultatet vara 25,4 Mkr.

Economistamannen har flera fel i sin artikel:

  • Han har missförstått det finansiella målet. Kommunkoncernens mål är att upplåningen inte ska överstiga 4,6 Mkr. Upplåningen uppgår till 4,0 Mkr och målet är uppnått.
  • Han påstår att skulden per invånare är 90 000 kr. Den är 79 000 kr, vilket i och för sig är högt. Skulden per invånare har minskat med ca 5 000 kr sedan 2013.
  • En kommuns nettokostnader ska inte vara mer än 98 procent av skatteintäkterna inklusive utjämning och bidrag. De senaste fem åren har utfallet varierat mellan 99, 5 procent och 100, 4 procent. Ur ett nettokostnadsperspektiv är det inte god ekonomisk hushållning. Men det innebär inte att Borlänge kommun är nära konkurs, särskilt med tanke på att årets resultat är positiva.
  • Pensionsförpliktelsen hanteras i enlighet med det regelverk som finns.
  • Economistamannen skriver att Borlänge Energi och Tunabyggen behöver säljas och att skatten behöver höjas med 13-18 kr. Det finns inget som stödjer det.
  • Debattören påstår att skatteintäkterna och att medianinkomsten i Borlänge minskar. Enligt SCB har medianinkomsten i Borlänge ökat de senaste tre åren och skatteintäkterna inkl. utjämning och generella statsbidrag ökade med 5,6 procent från 2014 till 2015.

 

Revisorerna har godkänt årsredovisningen och kommunen har beviljats ansvarsfrihet. Borlänge har en god soliditet och starka kommunala bolag. Borlänge kommun tar ansvar för skattebetalarnas pengar och hanterar sina utmaningar väl.