Brev till kommunledningen i Falun om Högskolan Dalarna

borlange-byggnad

Lokaliseringsalternativ för Högskolan Dalarna – fortsatt arbete
Samverkan i FalunBorlänge
Ibland händer det att vi fortfarande får frågan ”finns det något samarbete mellan Falun och Borlänge?”. Vi har då snabbt svar på denna fråga: Vi samarbetar hur mycket som helst, i mängder av olika frågor, i olika konstellationer och på många olika sätt. Vi samverkar på formella sätt – men vi samverkar också, vilket är minst lika viktigt, på informella sätt. Det är lätt att lyfta luren till en kollega i Falun.
Vi samverkar inom områden som upphandling, alkoholtillsyn, överförmyndarverksamhet, hjälpmedel, tolkförmedling, fjärrvärme och olika utvecklingsfrågor. Vi har en gemensam översiktplan, flera gemensamma ledningsnät och vi har flera taxor som är samordnade. Vi marknadsför regionen gemensamt på många olika sätt. Den tvåkärniga stadsregionen FalunBorlänge är motorn i Dalarna.
Allt detta har varit möjligt genom ett intensivt och tillitsfullt samarbete de senast åren. Ibland tycker vi olika – och de måsta vi får göra, men vi upplev