Dags för nästa steg i högskolefrågan

Jan_Bohman att ta aktiv del i det kommande utvecklingsarbetet.