«

»

Året som gått

åsa granat jan bohman jul julhälsning 2015

Ytterligare ett år har gått och vi i Borlänge kommun har arbetat aktivt för att utveckla staden. Våra prioriterade frågor är arbete, bostäder, skola och omsorg och här kommer en tillbakablick på vad vi åstadkommit under året.

Borlänge växer och det ställer det högra krav på att skapa goda förutsättningar för arbete och för att bygga bostäder. De senaste 11 åren har det skapats 2 900 nya arbetstillfällen i Borlänge. Därför är det viktigt att fortsätta skapa goda förutsättningar för företagande, men också för unga och vuxna arbetslösa att komma i jobb. Det senaste åren har flera restauranger etablerat sig i Borlänge, vi har fått två nya lekland och flera nya butiker. Även Mockfjärds Fönster och Migrationsverket har etablerat sig i Borlänge.

Borlänge kommun satsar på att få fler i arbete och egen försörjning, bland annat har fler än 400 personer som har försörjningsstöd har erbjudits nystartsjobb. Personerna har fått arbete i den kommunala verksamhet, särskilt inom yrken där det finns en brist. De har jobbat på förskola, i skola, omsorgen eller på något av våra kommunala bolag. De här personerna har sedan gått vidare till utbildning, andra arbetsmarknadsåtgärder eller jobb. Vi har också fått människor med olika bakgrunder att mötas och på det sättet bidragit till integrationen. Satsningen har också medfört att Borlänge kommun har det lägsta försörjningsstödet sedan 2012. Men vi inte nöjda, utan måste fortsätta se till att människor finner en väg från arbetslöshet till utbildning och jobb.

Den höga befolkningstillväxten medför ett större behov av bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och skolor. Vi hade som vallöfte att det skulle byggas minst 1 000 nya bostäder i Borlänge under mandatperioden. Den senaste prognosen visar att 1 491 kan byggas fram till 2019. Äldreboendena är inte inräknade i detta. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor, för att skapa en bostadskedja: ungdomar ska kunna flytta hemifrån, studenter ska välja att bo i Borlänge, barnfamiljer ska kunna flytta till radhus och villa och äldre pensionärer ska kunna lämna sina hus och få möjlighet att köpa lägenhet när det behövs. Det ska också vara möjligt att bo i stan eller i naturskönt läge.

Lärarna har de senaste två åren fått lönelyft motsvarande 6,5 procent. Medianlönen för en grundskolelärare i Borlänge idag är 27 750 kronor i månaden i de lägre stadierna och 30 550 kr i månaden för de högre stadierna. För gymnasielärarna är median-lönen ca 32 700 kr i månaden. Satsningen på lärarlönerna är ett led i att utveckla skolan i Borlänge kommun. Totalt har kommunen ökat skolans budget med 160 miljoner kronor de två senaste åren. Utöver det har Borlänge kommuns lärare också fått en lönehöjning genom det statliga lärarlyftet som innebär att cirka 300 lärare får ca 2500 kr mer i månaden retroaktivt sedan juni. För oss är det viktigt att stärka läraryrkets attraktivitet.

90 procent av de anställda i Borlänge kommun arbetar nu heltid och det innebär att kommunen är bland de bästa i landet på att erbjuda heltidsanställningar. Kommunens anställda är vår viktigaste resurs och det är självklart att alla ska ha rätt till heltid. Det är också en jämställdhetsfråga, då majoriteten av de deltidsarbetande är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Det medför ofta sämre arbetsvillkor och en sämre pension. Det har vi nu ändrat på och jag är stolt över att vi har genomfört den här förändringen efter så här kort tid in i mandatperioden. Vi har också slopat de ofrivilliga delade turerna och därför går vi nu vidare med att arbeta för hur vi ska komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen i kommunen.

Ett nytt måltidskoncept för särskilt boende för äldre har framgångsrikt provats på Kungsljuset Anita Nordström, ordförande i omsorgsnämnden (se bilden nedan) säger att det resulterat i att de boende blir piggare, får ett mer näringsriktigt intag över hela dygnet och har möjlighet att utföra aktiviteter före lunch.

Konceptet innebär i korthet att hela måltiden ska vara en upplevelse och att de äldre på särskilt boende ska få i sig den näring som de behöver. Det får de genom att äta mindre portioner vid fler tillfällen.
För att uppnå detta serveras en större frukost för de morgonpigga kring klockan sju. Den som vill sova längre får möjlighet att göra det och kan äta frukost vid senare tillfälle. Ett större fika serveras kl. 11 och består oftast av en frukt- och bärkomponent eller smörgås med skinka, ost, ägg, sill etc.
Klockan 14 serveras en trerätters lunch och senare serveras middag. En halvtimme före lunchen serveras en ”aptitretare”, till exempel snittar, för att de äldre ska få igång salivproduktionen och få lättare att få i sig middagen. Vid 18 serveras middag och kl. 20 serveras ett kvällsmål.

Borlänge har landets näst billigaste avgifter för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för andra året i rad. Enbart Luleå är billigare. Det visar årets Nils Holgerssonrapport som kartlägger taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Borlänge kommun drog också en stor suck av lättnad när beskedet kom att Högskolan Dalarna blir kvar i Borlänge och i Falun. Nu måste arbetet med att utveckla Högskolan Dalarnas uppdrag och att stärka högskolans attraktivitet påbörjas.

Ett nytt ridhus ska byggas i Borlänge. Det har kommunfullmäktige beslutat. Ridhuset beräknas vara klart 2017. Borlänge kommun ska ha en mångfald av kultur- och fritidsmöjligheter för barn och ungdomar. Det har varit många turer kring den här frågan, men nu är jag stolt över att snart uppfylla vårt löfte om ett ridhus.

Flera av våra satsningar ska bidra till att skapa trygghet i Borlänge. Vi har förstått att många upplevt oro och otrygghet under året som gått. Därför har Borlänge kommun och polisen ingått ett medborgarlöfte som innebär att polis och kommun stärker sin närvaro i oroliga områden.

För mig är det viktigt att alla Borlängebors synpunkter och åsikter tas tillvara.
Vi kommunpolitiker kommer därför att stärka dialogen med er det kommande året.
Tillsammans skapar vi framtidens Borlänge – inte med polarisering och förenkling utan i en fördjupad dialog.

Jag önskar er en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Här kan du läsa mitt nyhetsbrev: Bohmans nyhetsbrev Borlänge kommun dec 2016_390138