«

»

Ett klassiskt första maj i Borlänge

Första maj firandes på klassiskt maner i Borlänge. Ungefär 300 gick med i första maj tåget och ungefär ett femtiotal slöt upp på plats. Vi hade ett fantastiskt vårväder när vi demonstrerade över stationsgatan ned mot folketspark. I mitt första maj tal fokuserade jag på bostäder och skolan. Två områden som jag anser är av yttersta vikt i nuläget för vår kommun.

IMG_0033

Borlänge är en kommun som växer och utvecklas och Borlänge är därmed en stad som många vill flytta till. Nu planerar Borlänge kommun för 1491 nya bostäder de kommande fyra åren. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor för att skapa en bostadskedja: ungdomar ska kunna flytta hemifrån, studenter ska välja att bo i Borlänge, barnfamiljer ska kunna flytta till radhus eller villa och äldre pensionärer ska kunna lämna sina hus och få möjlighet att köpa lägenhet när det behövs.

För att skapa en givande fritid i Borlänge så utreder vi nu möjligheterna att bygga ut Maserhallen till ett idrottens hus. Detta kan möjliggöra så att fler ungdomar får möjligheten att idrotta. Att samla våra idrottande ungdomar under ett tak kommer inte bara öka attraktiviteten för att idrotta utan även vuxnas insyn i våra ungdomars liv.

För att vi ska klara av att arbeta på bästa sätt inom skolans verksamhet så behövs det lärare med legitimation. I dagens läge är det brist på lärare till och med i de större universitetstäderna, så ni kan förstå att det är svårt för Borlänge att rekrytera personal med rätt komptetens. Det är därför som vi nu satsar på ett lärarkontrakt. Där lärarstudenter får minst 18.000 kr i månaden för att studera och samtidigt arbeta som lärare i Borlänge kommun.

Borlänges satsning på lärarkontrakt är något som jag hoppas på lång sikt kommer att göra så att fler kvalificerade lärare väljer att bosätta sig och arbeta inom Borlänge kommun. Men vi satsar också på de lärare som redan jobbar inom kommunens gränser. De är de som är ryggraden för den oerhört viktiga verksamhet som skolan är. Det är därför vi har satsat extra mycket pengar i lärarnas löner de senaste åren. Lärarna i Borlänge har på 3 år fått en ca 10% i löneökning.

Utan ett gymnasiebetyg så blir det mycket svårare för en ung människa att få ett arbete och ta steget vidare i livet. Det är därför vi fortsatt satsar på Sveriges största sommarskola. I år kommer sommarskolan att drivas i kommunal regi. I sex veckor under sommarlovet kommer ungefär 450 elever att få en fantastisk sommar där de har chansen att läsa in sina studieresultat. Det är åttonde året i rad som vi har en sommarskola i Borlänge, och den är en nödvändig del för att få upp studieresultaten i kommunen. Sommarskolan minskar även tristess och planlöst drivande bland våra ungdomar.

Färsk statistik som brottsförebyggande rådet i Borlänge tagit del utav visar på att Borlänge nu ligger under rikssnittet gällande anmälda brott. Det betyder att första kvartalet 2017 varit lugnare än motsvarande period 2016. Borlänge kommun har arbetat nära både polis och civilsamhället för att nå dessa resultat.

Borlänge kommun har fått välkomna 125 nya medarbetare till den sociala sektorn i kommunen. Detta på grund av att kommunen tagit bort alla de ofrivilliga delade turerna samt att vi gjort heltid till en norm. Dessa 125 nya medarbetare med sina 250 nya händer har minskat arbetsbördan för sina kollegor. Samtidigt som fler har fått ett jobb att kliva upp till på morgonen. Något som jag är mycket stolt över.

Vi påbörjar nu verkställandet av Äldreboendeplanen för 2013-2033 och bygget av två nya boenden kommer att påbörjas under året. Det handlar om demenscentrat i västra Borlänge, som också är det äldreboende som det är prio ett på enligt planen. Det kommer att byggas i Mats Knuts och kommer att innehålla drygt 100 lägenheter. Det handlar också om ett vård- och omsorgsboende som kommer att byggas och innehålla drygt 50 lägenheter.

Verkställandet av boendeplan för LSS boenden 2015-2024 är redan igång. I januari i år flyttade sex brukare in i den nya gruppbostaden på Predikantgatan. Under året kommer vi att påbörja byggnationen av ytterligare en gruppbostad respektive en servicebostad.

Borlänge kommun fick en utmärkelse i White guide senior för vårt arbete med maten på våra äldreboenden. Något som jag är glad över då jag förstått att ca 40 000 av Sveriges äldre av olika anledningar har svårt att få sig den näring de behöver.

Borlänge kommun har ett unikt och mycket bra arbete med daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi har nu ca 30 olika dagliga verksamheter där mellan 5-15 personer får sysselsättning 1-5 ggr per vecka. Verksamheterna är tillskapade efter brukarnas behov och den grundläggande tanken är att vi ser på brukarna som en resurs. För det har en av våra grupper och dess handledare blivit nominerade till årets samhällsbyggare.

Det pågår ett stort digitaliseringsarbete inom sociala sektorn. Syftet är att skapa ökat inflytande för brukarna/Borlängeborna, att förenkla och öka tillgängligheten för brukarna samt att minska tiden för administration.

Med dessa nyheter så tar jag nu helg i det vackra vädret. Nästa vecka väntar bland annat budgetberedning och Kommunfullmäktige.

Jan_Bohman