«

»

Fullmäktigedebatt 9/5 2017

Under fullmäktigessammanträde tisdagen den 9/5 behandlades Centerpartiets motion om privata alternativ inom äldreomsorgen. Centerpartiet yrkade på följande:

  • Att Borlänge kommun gör det möjligt att i de kommande upphandlingarna av nya äldreboende lägga ut driftansvaret på extern utförare i minst ett av objekten
  • Att kommunen i samband med försäljning av tomter och upphandling av bostadsbyggande skapar incitament som gör det intressant att bygga trygghetsbostäder i Borlänge. När det gäller trygghetsboende så fanns det inga oenigheter i fullmäktige då det kan ses som en vidareutveckling av boendeplanens intention att påverka behovet av platser inom särskilt boende.

Debatten övergick sedan i en ideologisk kamp gällande privata aktörer i väldfärden. Alliansen i Borlänge visade tydligt att de har en ideologisk övertygelse om att så fort man privatiserar och säljer ut välfärden så blir allt automatisk bättre.

Bevisbördan är ganska stor för detta och man måste genomlysa detta ordentligt. Ska vi göra detta kräver det en helt ny kontrollapparat och jag är tveksam om att denna ekonomiska börda är något bra för en medelstor kommun i Dalarna. Alliansen är ideologiskt förblindade om sin övertygelse om privata alternativ inom Borlänge kommun ska lösa alla problem. Alliansen påstod under debatten att privat drift är ett incitament för att privata intressenter skulle bli mer benägna av att bygga äldreboenden i Borlänge. Det är ett djärvt påstående då Borlänge inte har en utan två privata aktörer som visat intresse för att bygga äldreboenden i Borlänge där kommunen ska hyra in sig i lokalerna för att driva äldreomsorg.

Jag vill understryka att jag ser det otroliga jobb som våra anställda utför inom välfärden i Borlänge idag. Många av våra borlängebor skulle inte klara sin vardag utan dessa hårt arbetande människor. Min ideologiska övertygelse är att våra anställda inte drar benen efter sig och varken skulle arbeta hårdare eller mera effektivt om de utsattes för konkurrens av privata aktörer.

Men det sagt så vill jag förtydliga att det finns äldreboenden som drivs i privat regi privat som har en bra verksamhet. Men det är via aktivt ledarskap och innovativa idéer som vi ska utveckla Borlänges välfärd. En ägarform gör inte en aktör magiskt bättre och vi har inte råd att förlora kontrollen över en sådan värdefull verksamhet som vår äldreomsorg.

Omsorgsnämnden förtjänar en klapp på axeln. Med en prognos på ca 80 miljoner back i fjol så slutar man ändå på ett mycket berömvärt resultat. Omsorgsnämnden både orkar och klarar av att göra det som behövs för Borlänges sjuka, äldre och funktionshindrade. Det är något som vi ska fortsätta med i egen regi.

Jag yrkade själklart bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket också blev det yrkande som segrade. En viktig seger både för fullmäktige och borlängebon.

 

IMG_0057