Kick off dubbelt upp

Äntligen har projektet och utmaningen ”dubbelt upp” gått av stapeln. Torsdagen den 31/8 på Teknikdalen så möttes 90 representanter från näringsliv och Borlänge kommun för den officiella starten. Då kanske du som är läsare av bloggen undrar vad ”dubbelt upp” är? Dubbelt upp är ett projekt som går ut på att långtidsarbetslösa ska komma ut i arbetslivet. När näringslivet anställer en person som varit arbetslös i minst 6 månader så lovar kommunen att anställa ytterligare en långtidsarbetslös person. Med andra ord så finns det ett tävlingsmoment i det hela där kommunen och näringslivet tävlar i vem som kan anställa flest långtidsarbetslösa.

För att anställningen ska vara giltig så ska den vara minst 6 månader framöver, där 50% av anställningen kan vara studier. Jag tror att detta kan vara ett bra sätt att bryta den dåliga trenden Borlänge har haft när det gäller långtidsarbetslösa. För samtidigt som Borlänge växer och fler händer arbetar inom kommunens gränser så har tyvärr allt fler blivit långtidsarbetslösa i Borlänge de senaste åren. Detta beror på många faktorer varav en nog är okunskap. 350 stycken långtidsarbetslösa i Borlänge har antingen gymnaisial utbildningen och/eller studier vid universitet. Dessa individer borde kunna gå rakt in i Borlänges arbetsmarknad men har av någon anledning fastat i arbetslöshet.

Men det ska nu kommunen tillsammans med näringslivet i Borlänge ändra på!

Jan Sundqvist, analytiker på Arbetsförmedlingen höll ett inlägg om hans och arbetsförmedlingens syn på Dubbelt upp. Han tog oss tillbaka till 1989 och talade om en generation som knappt vågade stanna utanför skyltfönster för då blev man indragen och erbjuden ett arbete. Nu är det 2017 och så är inte längre fallet, påminde han oss om. Detta är kanske inte så märkligt tiderna förändras men vad som kan te sig märkligt är att både kommun och näringsliv skriker efter personal på flertalet områden samtidigt som Borlänge har ca 1400 långtidsarbetslösa.

Vi måste sluta kolla på utbildning och börja matcha med kompetens istället. Flera personer är redo att gå rakt ut i arbete om man tittar på deras erfarenheter. Dubbelt upp kan bli den länk i en kedja som gör att Borlänge och till och med Dalarna ska må bra i framtiden. Flera sektorer är på frammarsch i Sverige och konjunkturen ser fortsatt god ut. Vi får inte låta en sådan chans gå till spillo utan vi måste våga satsa nu, avslutade Jan Sundqvist.

Är det då möjligt att anställa en långtidsarbetslös och samtidigt gå med vinst? Eller blir bara arbetsbördan tyngre för de andra på arbetsplatsen? Självklart är det de företag som anställer som går med vinst. Kvällen bjöd på flera goda exempel. Stora Enso pratade om deras nya kollega George. Innan George blev anställd så trodde de på Stora Ensos att de var de som hjälpte George, men de insåg snabbt att de var de som behövde George och hans komptens och inte tvärt om. Han hade haft dylika arbetsuppgifter tidigare och tog snabbt på sig egna projekt.

Svevia ville inte vara sämre och pratade om sin nya kollega som bara varit i Sverige i 2 år. En kollega som de inte måste hjälpa utan som de snarare måste bromsa så att hen inte jobbar för mycket. IKEA pratade om en person som befunnit sig långt från arbetsmarkanden, som gjort en gigantisk resa på arbetsplatsen. Som blommat ut och nu blivit den guldklimp som ser till att företaget sparar en massa pengar. Denna nya kollegan på IKEA blev det första strecket för näringslivet i tävlingen mellan kommun och näringsliv.

Är du företagare, arbetar du redan inom kommunen eller är du bara nyfiken och vill veta mer? Se hit https://www.borlange.se/naringsliv-och-arbete/dubbelt-upp/

Så ta kommunens utmaning och tänk på att det går! Det har flera företag redan visat! Jag vill till sist önska både mina kommunala kollegor och alla fantastiska personer inom näringslivet lycka till i denna tävling, för även om jag är en tävlingsmänniska så är detta en tävling jag inte blir ledsen av att förlora. För jag lovar nämligen att kommunen ska anställa minst lika många som näringslivet oavsett hur slutresultatet ser ut den 31 augusti 2018.

Dubbelt upp – fakta

» Näringslivet anställer en långtidsarbetslös Borlängebo. Villkoret är att personen är inskriven hos

Arbetsförmedlingen.

» Borlänge kommun svarar med att anställa en långtidsarbetslös, kan vara inskriven på

Arbetsförmedlingen eller vara t ex en person som går under det kommunala aktivitetsansvaret

(är nödvändigtvis inte alltid inskriven på arbetsförmedlingen).

» Anställningen ska vara minst sex månader för att räknas.

» Anställningen ska uppgå till 100% tjänstegrad. 50% av den tiden kan förläggas till utbildning.

» Arbetsmarknadspolitiska åtgärder gäller som anställning om ovanstående villkor är uppfyllda.

» Lönen förhandlas enskilt för varje enskilt fall.

» Kommunen betalar för de eventuella merkostnader utöver arbetsmarknadsmedel för de som anställs i kommunen medan företagen såklart avvarar för sin del.

 

Nuvarande ställning:

Nuvarnade ställning