Medborgardialog Borlänge bibliotek

I måndags mötte jag Borlängebon för medborgardialog på Borlänge bibliotek. Mötet är en del i den politiska majoritetens arbete för medborgardialog och går under parollen ”Träffa din ledande politiker”. Jag berättade om ett Borlänge som växer, hur näringslivet utvecklas och vart kommande byggnationer kommer att ske. Borlänge växer och befolkningsprognosen pekar på att vi kan vara mer än 52 000 borlängebor redan nästa år. Varje ny borlängebo är viktig för kommunen och därför är det viktigt med ett rikt näringsliv. Företagsklimatet i Borlänge är gott och i de flesta fall klarar nyetablerade företag sig bättre i Borlänge än på många andra håll i landet. Vi är det naturliga företagsnavet i Dalarna med våra drygt 4800 företag. I Borlänge trivs stora industrier, handel, statliga verk och kreativa näringar. Men även små entreprenörer och medelstora tillväxtbolag. För att stötta nyföretagandet finns Nyföretagarcentrum och Dalarna Science Parks inkubatorprogram. Med egen högskola finns så klart ett utbrett samarbete mellan akademi och näringsliv med forskning och projekt.

Med goda kommunikationer och strategiskt läge har Borlänge tagit positionen som handelscentrum – med Kupolen och handelsområdet Norra Backa med IKEA  – som ett givet besöksmål för många bosatta i Mellansverige. En del av arbetet är också att tillsammans med centrumföreningen verka för utökad handel och ett levande centrum. Kupolen har 4,3 miljoner besökare varje år och omsätter 1 250 miljoner. Handelsområdet Norra Backa har
3 miljoner besökare och 1 950 anställda och blev 2016 utsedd till Sveriges bästa handelsplats. Aqua Nova har årligen 300 000 badgäster. Borlänge Centrum har fått restaurangtorg och aktiviteter som Prison Island.

Cirka 10 000 arbetande människor dagspendlar till Borlänge för sitt dagliga arbete. Samma siffra för de som pendlar ut från kommunen för sitt dagliga arbete är 5 000, vilket är en utmaning för vårt framtida bostadsbyggande. 1491 nya bostäder kommer att påbörjas mellan 2016-2019. Bostadsbyggande sker till stor del i centrala lägen med utbyggnation av resecentrum och utveckling av stadskärnan. Igår visade jag bilder på området västra Jakobsgårdarna, Oberget, Ornäshamn, Maximtorget, Wallintorget, Läroverksvallen, Vattenparken och Vasaparken som är några av de bostadsprojekt som kommunen har på gång.

Ett rikt föreningsliv måste man tala om då man talar om Borlänge. Då föreningslivet minskar i många delar av Sverige går Borlänge mot trenden. I Borlänge ökar föreningsverksamheten snarare än minskar. Ett rikt föreningsliv är av yttersta vikt då en stad inte bara är bostäder och arbete. Våra borlängebor måste känna att de kan ha en värdefull vardag och då måste kommunen ha ett kultur och fritidsliv som matcher våra invånares intressen.

Såklart uppdaterades våra borlängebor i ställningen i vår utmaning Dubbelt upp, där ställningen nu är 53-56 till näringslivets fördel. Läs mer om Dubbelt upp här: https://www.borlange.se/naringsliv-och-arbete/dubbelt-upp/

Till sist vill jag bara säga tack till alla som kom och skapade ett bra samtal, på återseende!

Janne TDP