Debatt och nya hyresrätter

Under eftermiddagen deltog jag i SPF:s politiska debatt inför valet. Pingstkyrkan var nästan fullsatt och frågorna handlade mycket om driften av våra äldreboende och skolor. Jag var tydlig med att jag inte vill se vinstintresset styra våra äldreboenden, utan jag vill sätta omsorgen och sjukvården av våra äldre först!

Debatten var också ett ypperligt tillfälle att berätta om en utav förmiddagens nyheter, nämligen att Samhällsbyggnadsbolaget vill bygga 150 hyresrätter i Borlänge. De 150 lägenheterna kommer fördelas på två olika fastigheter, en på Hagalund och en i Kvarnsveden.

Det är alltid roligt att se att Borlänge växer och dessa hyresrätter blir ett fantastiskt bidrag till de redan 1500 bostäder som vi har tänkt att bygga de kommande åren. Jag längtar tills de sätter spaden i backen. På de tillagda bilderna kan ni se hur byggnaderna kan komma att se ut i framtiden – 1:a bilden illustrerar Hagalund och 2:a Kvarnsveden (illustration av SR-K).

.Debatt SPF 29-8-2018Roof Arkitekter_KlövervallenHagalund_VisualiseringRoof Arkitekter_Kvarnsveden_Visualisering