Ny majoritet i Borlänge

Jag hoppas att mina följare har förståelse över min tystnad i sociala medier på senaste. Men ska man förhandla med andra partier så är det viktigt med tillit och att dessa förhandlingar sker mellan partierna och inte någon annanstans.

Jag vill härmed meddela att en ny politisk majoritet är klar i Borlänge. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Omsorg för alla går ihop i en majoritet inför mandatperioden 2018-2022.

Våra partier har tillsammans 31 av 61 mandat i Borlänges kommunfullmäktige och är således inte beroende av några andra partier. Tillsammans har vi kommit fram till en ny politisk plattform för de kommande fyra åren. Plattformen innehåller 100 punkter som den nya majoriteten enats om – plattformen fick därmed namnet ”100 punkter för Utveckling av Borlänge 2019 – 2022”. Socialdemokraterna får förtroendet som kommunstyrelsens ordförande.

Jag är glad att vi med våra 20 mandat fortsatt får vara med och styra Borlänge i en majoritet. Vi har lovat väljarna att satsa på jobben, omsorgen om de äldre och funktionsnedsatta. Byggandet av en attraktiv stad med nya jobb och fler bostäder och med ett aktivt brottsförebyggande arbete. Det är frågor vi har goda förutsättningar att driva i den nya majoriteten.

Jag tror att detta är en majoritet att bygga på. Vi har lyssnat in varandra och känt av vad som är viktigt för våra olika partier. Vi har spelat med öppna kort och varit ärliga med varandra – något som jag tycker att vi ska ta med oss in i den nya majoriteten. Jag känner mig nöjd med den politiska plattform som vi nu lägger fram. Den kommer att stärka Borlänge kommun de kommande fyra åren.

Denna tar vi