Cirkulär Förelöpare 2018

Igår hade jag äran att ta emot ett diplom av Per Larshans Hållbarhetschef på Ragn-Sells AB för Borlänge kommuns arbete med återvinnande av material. 

Miljöföretaget Ragn-Sells har låtit undersöka kommunernas krav på återvunnet material i kommunal upphandling. Resultatet: att kraven är i princip obefintliga. Borlänge kommun svarar som enda kommun att de har mål för att en viss andel av de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material. För det arbetet diplomeras Borlänge av Ragn-Sells som ett föredöme för andra kommuner.

Nomineringen löd ”Tack Borlänge kommun ni är är en stjärna. Ni är några av de få kommuner som faktiskt har i sina inköpskriterier att prioritera återvunna flöden. Det här ingår i arbetet med regeringens och EU:s klimat och energipolitik som bl a utgår från målet att 20% av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor”

Det känns väldigt hedrande att bli uppmärksammade för detta eftersom vi tagit beslut om att höja ambitionen och bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Jag och alla som jobbar med dessa frågor tackar ödmjukast över att ha blivit uppmärksammade tillsammans med 4 andra kommuner – vi ska se till att hålla fanan högt i miljö och energifrågorna.44571547_2175761999356581_1184710589084073984_nDiplom