REPLIK: SD ägnar sig åt populism – kulturhuset kostar 32 miljoner, inget annat

Igår svarade jag SD i DT gällande debatten kring kulturhuset, läs gärna min replik här:

Politik är att prioritera, det stämmer mycket riktigt – men ska man kunna prioritera så behöver man ha helhetsbilden och hålla sig till sak.

Ett kulturhus i den här omfattningen skulle som du skriver kosta 260 till 330 miljoner kronor i investerade medel. Sverigedemokraterna undanhåller dock en ytterst viktig detalj – kommunen har aldrig tänkt att investera dessa medel ur egen ficka, utan investeringen kommer att göras av en ny ägare. Kommunen har tänkt sälja projektet och fastigheten till en ny ägare som sedan kommer att investera och bygga kulturhuset.

Men det är glädjande att det äntligen finns en Sverigedemokrat som brinner för skolan. Under mandatperioden 2014-2018 kom inga förslag ifrån SD om hur man skulle kunna förbättra skolan. Man satsade inte heller speciellt mycket mer resurser än majoriteten på skolan i sina skuggbudgetar. Med andra ord så skramlar fortfarande tomma tunnor mest.

Vi Socialdemokrater har varit med och höjt lärarlönerna (vilket vi fortsättningsvis också vill göra), varit med och tagit fram lärarutbildningskontrakt som gör att våra lärarstudenter nu kan få lön istället för att behöva ta lån och vi har också varit med och byggt framtidens skola. Arbete finns mycket riktigt kvar att göra inom skolan i Borlänge och vi är beredda att ta den utmaningen tillsammans med den nya majoriteten. Frågan är om SD kommer vakna och lägga några egna reella förslag under mandatperioden 2018-2022.

Men om vi ska ställa oss över den populism som SD ägnar sig åt – så vill jag ägna lite tid åt att debattera för vad det detta bör handla om, nämligen varför jag vill se ett kulturhus.

  • Ett kulturhus skapar ett attraktiv Borlänge och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där företag vill etablera sig.
  • Ett kulturhus skapar fler anledningar att besöka Borlänge, vilket kompletterar det utbud vi har idag inom besöksnäringen och handeln.
  • De kreativa och kulturella verksamheterna är viktiga både för Borlänge och hela Dalarnas fortsatta utveckling. Dalarna är en region som genom kulturens kraft driver fram ny utveckling för samhälle och näringsliv.
  • Ett kulturhus av den storlek och inriktningen som planeras saknas i Dalarna.
  • Behovet är stort – de kommunala kulturverksamheterna har själva meddelat att de har stora behov av förbättrade lokaler, så att de kan utveckla sina verksamheter.

För 32 miljoner och inget annat så får vi allt detta i ett centralt läge i Borlänge. Nu ska vi noggrant utreda vad vårt kulturhus ska innehålla. Denna utredning kommer att ske i samband med kulturverksamheter, borlängebor och investerare.

Borlängeborna förtjänar ett kulturhus – och det är aldrig fel läge att göra en bra affär och vi Socialdemokrater vill se ett kulturhus som skapar en attraktiv stad och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där fler företag vill etablera sig.

 

Jan Bohman (S) Kommunalråd Borlänge

Original publicering: https://www.dt.se/artikel/debatt/replik-sd-agnar-sig-at-populism-kulturhuset-kostar-32-miljoner-inget-annat