Debatten om Kulturhuset fortsätter

Moderaterna skäller om ett dyrt kulturhus men verkar helt glömma att de inte aktivt varit emot ett kulturhus, bara dess läge. Moderaterna i Borlänge har föreslagit ett kulturhus mitt emellan Borlänge och Falun. Man kan då undra vad en sådan investering skulle kosta våra Borlängebor?

Jag får förutsätta att Ulrik inte hängt med i tidigare debatt eller att han inte läser den tidning som han vill bli publicerad i. Som jag relativt nyligen skrev i min argumentation med Sverigedemokraterna gällande kulturhuset så är investeringen/kostnaden för köpet 32 miljoner kronor och inget annat. Pengar som vi räknar med att få tillbaka då vi säljer fasigheten. Det står även i de handlingar som Ulrik raljerar sig över (och om Moderaterna kan peka på vart i handlingarna det står att detta ska kosta upp emot en halv miljard så får de gärna peka ut det åt mig och Borlängebon).

Strategin är att Kommunen köper in fastigheten som den står idag, samt projekterar för det eventuellt kommande kulturhuset. Investeringen att göra Galaxen till ett kulturhus görs sedan av externa aktörer och kommunen hyr de lokaler vi behöver. Enligt de beräkningar som vi har gjort inför beslutet innebär att våra kostnader inte blir högre än i dag.

Genom att äga fastigheten kan vi kontrollera utvecklingen av den och vilka kostnader som uppstår om vi går vidare. Kan också berätta att vi redan har externa intressenter som vill diskutera projektet med oss.

Idén om ett kulturhus grundar sig i ett behov från kommunens olika kulturverksamheter (även biblioteket har varit positiva då de är väldigt trångbodda idag), som är i stort behov av nya lokaler för att kunna utveckla sin verksamheter.

Eftersom Moderaterna inte hängt med i tidigare debatt alternativt ignorerar den så återupprepar jag min argumentation om varför vi behöver ett kulturhus:

  • Ett kulturhus skapar ett attraktiv Borlänge och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där företag vill etablera sig.
  • Ett kulturhus skapar fler anledningar att besöka Borlänge, vilket kompletterar det utbud vi har idag inom besöksnäringen och handeln.
  • De kreativa och kulturella verksamheterna är viktiga både för Borlänge och hela Dalarnas fortsatta utveckling. Dalarna är en region som genom kulturens kraft driver fram ny utveckling för samhälle och näringsliv.
  • Ett kulturhus av den storlek och inriktningen som planeras saknas i Dalarna.
  • Behovet är stort – de kommunala kulturverksamheterna har själva meddelat att de har stora behov av förbättrade lokaler, så att de kan utveckla sina verksamheter.

Borlänge mår bättre om vi kan utveckla kulturen genom att bygga ett kulturhus med centralt läge i Borlänge. Vi Socialdemokrater skapar en attraktivare stad och främjar ett aktivt kulturliv.

Ursprungligen publicerad i DT:  https://www.dt.se/artikel/insandare/replik-i-kulturhusfragan-enligt-vara-berakningar-blir-inte-kostnaderna-hogre