Jag är förbannad och sorgsen efter skjutningarna i Kvarnsveden i natt.

Jag är förbannad och sorgsen efter skjutningarna i Kvarnsveden i natt. En ung man har mist livet och en är skadad. Jag har informerat mig kring situationen och kommunen har säkerställt att vi vid behov svarar upp på ett adekvat sätt. Jag vill försäkra er om att jag och berörd personal på kommunen följer utvecklingen och att vi har kontakt med polisen. I dagsläget är detta en polisiär fråga, men långsiktigt har vi alla ett gemensamt ansvar för att jobba för ett tryggt Borlänge.

Jag vill uppmana den som vet något om händelserna att genast kontakta polisen så att de skyldiga kan gripas. Konsekvenserna ska komma snabbt och hårt för den som sprider våld och rädsla.

Vårt gemensamma uppdrag nu är att jobba långsiktigt med tryggheten i Borlänge och här har vi ett väldigt bra och nära samarbete med Polisen och många andra aktörer i samhället.