Verksamhetsbesök IT-kontoret

Igår var jag på mandatperiodens första verksamhetsbesök på IT-kontoret i Borlänge. IT-kontoret består av 40 st fantastiska medarbetare fördelat under 4 st avdelningar. Jag fick se systemförvaltningsmodell version 2 – som innefattar ett systems hela livscykel från anskaffning till förvaltning till avveckling.

Jag fick berättat för mig hur IT-kontoret jobbar med E-arkivcentrum, som har sitt säte i Säter men vars tekniska miljö driftas av Borlänge. Ett E-arkivcentrum är inte bara säkrare, utan tar mindre plats och gör det lättare att söka i det.

IT-kontoret förtätat datorinnehavet i skolan, de levererar ca 2000 ytterligare datorer per år. Det innebär bland annat att alla som börjar årskurs 1, 4 och 7 i grundskolan får en dator. Totalt levererar IT kontoret ca 4500 datorer per år, nya – inklusive leasingbyte. Vilket är fantastiskt bra, då det var länge sedan datorn var ett hjälpmedel – idag är det snarare en förutsättning för att det ska fungera i vår verksamhet.

Vi har även fått ned antalet arbetsplatser utan bra tillgång till internet från ca 50 st till 15 st på bara några år. Datorkostnaderna har dessutom sjunkit väsentligt. En administrativ dator kostade 2012, 12 900 kr och i år 7300 kr, för en skoldator var priset 6500 kr, år 2012 och i år 1800 kr.

Sedan årsskiftet är hela kommunkoncernen kund till IT-kontoret då även Tunabyggen valde att hantera sitt kontors IT miljö via IT-kontoret.

En av IT-kontorets utmaningar idag låg i kompetensen – som går från att drifta till att också utveckla och skapa. Exempelvis så håller de nu på att jobba med den lönebidragsrobot som kommunen ska använda sig av.

Besöket avslutades med att jag fick se IT-kontorets lokaler och en av deras serverhallar som ni ser på bilden.

Tack för ett fantastiskt verksamhetsbesök, det är verkligen fascinerande att se vilken kompetens som finns inom kommunen. Åter igen tack och på återseende!