Företagsbesök Ortic och Northcone

I fredags besökte jag Borlängeföretagen Ortic och Northcone.

Ortic tillverkar rullformningsmaskiner samt säljer kunskap och Northcone tillverkar krocksäkra, koniska och miljövänliga belysningsstolpar för vägar och lokalgator.

Mångt och mycket så går de båda två under kategorin ingenjörsföretag – två företag som är unika i sitt sätt att arbeta och tillverka. De har ett miljömedvetet tänk då de inte använder sig av kylning och värmning då de tillverkar, vilket sparar mycket energi. Tillverkningen går också i ett rasande tempo, och jag fick själv se en lyktstolpe tillverkas inom några minuter.

De som var ansvariga för mitt besök skojade och sa att ”om ni vill ha med er en lyktstolpe ovanpå bilen hem så är det inga problem”. Stolparna var också byggda för att stoppa/bromsa bilen vid eventuell olycka, något som rimmar bra med nollvisionen för dödsolyckor i trafiken.

De har goda kontakter med både trafikverket och SSAB. De skojade och sa att de hade samma problem som SSAB hade då de började sälja sitt stål. Kunderna tror att produkten är i för tunt material för att hålla, men vi Borlängebor som är vana vid SSAB vet ju att det handlar om kvalité och inte bara tjockleken på en produkt. Stolparna hade dessutom 20 års garanti!

Det är alltid så spännande att se vilka företag vi har som verkar i Borlänge. Jag undrar hur många som tänker på ingenjörsföretag när de tänker på Borlänge? Inte alltför många skulle jag tro, och den bilden måste vi hjälpas åt att ändra på då företag som Ortic och Northcone gärna ville växa och rekrytera fler ingenjörer i framtiden.

Tack för ett fantastiskt besök – jag hoppas att vi snart ses igen!