Vi i Dalarna har stora förhoppningar på Vårbudgeten

Regeringsförhandlingarna har varit långa och svenska folket otåliga. Vi är därför glad över att vi nu åter igen fått en Socialdemokratiskt ledd regering – det är vad Sverige behöver.

Trist är dock att S-regeringen även denna mandatperiod måste styra första året med en budget framtagen av moderaterna (med stöd av SD och KD). Denna höger budget ökar medvetet klyftorna, gynnar Sveriges storstadsområden och försämrar Sveriges möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Vi ställer nu stora förhoppningar på Vårbudgeten som regeringen lägger i april, denna ändringsbudget kan inte rätta till allt som högerbudgeten leder till men viktiga steg kan tas  redan i vår och här kommer några förslag.

Först och främst utgår vi från att det utlovade satsningarna på välfärdens kärna fullföljs. Det handlar om skolan och omsorgen av våra äldre. Skolresultaten måste upp, de gamla måste ges en värdig ålderdom. Vi förväntar oss därför ökade medel i miljardklassen till landets kommuner.

Polisens närvaro på gator och torg måste öka, undersökningar visar att Dalarna har färre poliser per invånare än jämförbara län, detta måste rättas till. Dalarna är ett till ytan stort län och som har många besökare både sommar som vinter. Detta stärker behovet av att polistätheten måste öka väsentligt i länet.

Vårt län behöver få se rejäla satsningar på infrastrukturen. Via Dalabanan måste restiderna ner och punktligheten öka. Via Bergslagsbanan och Västerdalsbanan måste godset tryggt och säkert kunna transporteras till hamnarna i Gävle och Göteborg. Planerade åtgärder längs Bergslagspendeln måste genomföras för att underlätta  gods- och persontransporter. Dalarnas företag behöver bra järnväg både för sin export men också för sin kompetensförsörjning.

Att statliga jobb riskerar att flyttas från Dalarna är inte okej. Det gäller inte minst arbetsförmedlingen. Vi ser med oro på att 1000-tals anställda på arbetsförmedlingen riskerar att förlora sina arbeten. Vi vet ännu inte om några kontor i länet kommer att stängas men detta är inte en politik som möjliggör att hela Sverige kan leva. Vi förutsätter att staten kompenserar eventuell frånflytt med likvärdiga statliga jobb.

Många är i dag arbetslösa samtidigt som många företag och offentliga arbetsgivare har svårt att fylla luckorna till flera olika yrken visar med allt önskvärd tydlighet att vi måste få ökade medel till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder som kan fylla dessa luckor.

Att relevanta resurser läggs på bostadsbyggande och arbetsmarknadsåtgärder. Det statliga stödet till byggandet av hyresrätter måste öka igen. Tak över huvudet och ett arbete att gå till är en mänsklig rättighet – det får inte en Socialdemokratisk regering glömma, oavsett vem den samarbetar med.

Menar regeringen allvar med att kommuner även utanför storstäderna ska kunna växa och utvecklas så är dessa ovan nämnda punkter goda förutsättning för det.

Skattepolitiken/fördelningspolitiken måste också få ett stort utrymme i kommande budgeter vi ser därför fram mot höstens budget förslag inför 2020. Skatt ska betalas efter förmåga och resurser fås efter behov. Sveriges stora utmaning är inte att höginkomsttagare betalar för mycket i skatt.

 

 

Lars Isacsson
Kommunstyrelsens ordförande i Avesta

Jan Bohman
Kommunstyrelsens ordförande i Borlänge

Ola Gilén
Kommunstyrelsens ordförande i Hedemora

Hans Unander
Kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen

Leif Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande i Ludvika

Fredrik Rönning
Kommunstyrelsens ordförande i Smedjebacken

Mats Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande i Säter

 

Publicerat i:

Dagens arena – http://www.dagensarena.se/opinion/dalarna-hoppas-pa-varbudgeten/

Dalademokraten – https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-vi-i-dalarna-har-stora-forhoppningar-pa-varbudgeten?fbclid=IwAR0WBUS7L9lUENq3teNjatXioPOOx1hLlFCUtzK0pT1YEiklEGGqpPh-fgA

DT – https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-skatt-ska-betalas-efter-formaga-och-resurser-fas-efter-behov-vi-har-stora-forhoppningar-pa-varbudgeten

Företagsbesök Ortic och Northcone

I fredags besökte jag Borlängeföretagen Ortic och Northcone.

Ortic tillverkar rullformningsmaskiner samt säljer kunskap och Northcone tillverkar krocksäkra, koniska och miljövänliga belysningsstolpar för vägar och lokalgator.

Mångt och mycket så går de båda två under kategorin ingenjörsföretag – två företag som är unika i sitt sätt att arbeta och tillverka. De har ett miljömedvetet tänk då de inte använder sig av kylning och värmning då de tillverkar, vilket sparar mycket energi. Tillverkningen går också i ett rasande tempo, och jag fick själv se en lyktstolpe tillverkas inom några minuter.

De som var ansvariga för mitt besök skojade och sa att ”om ni vill ha med er en lyktstolpe ovanpå bilen hem så är det inga problem”. Stolparna var också byggda för att stoppa/bromsa bilen vid eventuell olycka, något som rimmar bra med nollvisionen för dödsolyckor i trafiken.

De har goda kontakter med både trafikverket och SSAB. De skojade och sa att de hade samma problem som SSAB hade då de började sälja sitt stål. Kunderna tror att produkten är i för tunt material för att hålla, men vi Borlängebor som är vana vid SSAB vet ju att det handlar om kvalité och inte bara tjockleken på en produkt. Stolparna hade dessutom 20 års garanti!

Det är alltid så spännande att se vilka företag vi har som verkar i Borlänge. Jag undrar hur många som tänker på ingenjörsföretag när de tänker på Borlänge? Inte alltför många skulle jag tro, och den bilden måste vi hjälpas åt att ändra på då företag som Ortic och Northcone gärna ville växa och rekrytera fler ingenjörer i framtiden.

Tack för ett fantastiskt besök – jag hoppas att vi snart ses igen!

Verksamhetsbesök IFO – Barn och ungdomsenheten

Igår var jag och besökte IFO och närmare bestämt Barn och ungdomsenheten. Jag möttes av ett oerhört engagemang från de som jobbar med några av våra mest utsatta Borlängebor.

En medarbetare beskriv sitt arbete: ”Det är fantastiskt att jobba här. Vi möter alla samhällsklasser och alla kulturer. Det är häftigt att se vilken styrka familjer har även i tuffa situationer. Vi känner verkligen att vi hjälper människor”.

De som jobbar i verksamheten möter Borlängebor i alla åldrar och samverkar med andra aktörer internt och externt, bland annat kvinnojouren och EXIT.

Chefen för verksamheten beskrev själv sina medarbetare som ”Så fantastiskt engagerade, när man behöver ha hjälp eller få något gjort är det alltid flera händer från frivilliga som vill hjälpa till”

Att får höra dessa ord gör mig glad – det är viktigt att vi har rätt människor som jobbar med de Borlängebor som behöver hjälp. På bild nummer två kan ni själv se deras fantastiska white board som de ritat ledord och tankar på.

Tack för att ni tog emot mig och tack för ett fantastiskt besök! Jag hoppas vi snart ses igen!

Verksamhetsbesök IT-kontoret

Igår var jag på mandatperiodens första verksamhetsbesök på IT-kontoret i Borlänge. IT-kontoret består av 40 st fantastiska medarbetare fördelat under 4 st avdelningar. Jag fick se systemförvaltningsmodell version 2 – som innefattar ett systems hela livscykel från anskaffning till förvaltning till avveckling.

Jag fick berättat för mig hur IT-kontoret jobbar med E-arkivcentrum, som har sitt säte i Säter men vars tekniska miljö driftas av Borlänge. Ett E-arkivcentrum är inte bara säkrare, utan tar mindre plats och gör det lättare att söka i det.

IT-kontoret förtätat datorinnehavet i skolan, de levererar ca 2000 ytterligare datorer per år. Det innebär bland annat att alla som börjar årskurs 1, 4 och 7 i grundskolan får en dator. Totalt levererar IT kontoret ca 4500 datorer per år, nya – inklusive leasingbyte. Vilket är fantastiskt bra, då det var länge sedan datorn var ett hjälpmedel – idag är det snarare en förutsättning för att det ska fungera i vår verksamhet.

Vi har även fått ned antalet arbetsplatser utan bra tillgång till internet från ca 50 st till 15 st på bara några år. Datorkostnaderna har dessutom sjunkit väsentligt. En administrativ dator kostade 2012, 12 900 kr och i år 7300 kr, för en skoldator var priset 6500 kr, år 2012 och i år 1800 kr.

Sedan årsskiftet är hela kommunkoncernen kund till IT-kontoret då även Tunabyggen valde att hantera sitt kontors IT miljö via IT-kontoret.

En av IT-kontorets utmaningar idag låg i kompetensen – som går från att drifta till att också utveckla och skapa. Exempelvis så håller de nu på att jobba med den lönebidragsrobot som kommunen ska använda sig av.

Besöket avslutades med att jag fick se IT-kontorets lokaler och en av deras serverhallar som ni ser på bilden.

Tack för ett fantastiskt verksamhetsbesök, det är verkligen fascinerande att se vilken kompetens som finns inom kommunen. Åter igen tack och på återseende!

Mandatperiodens första företagsbesök

Ny mandatperiod – nya utmaningar. Jag som kommunalråd vill gärna träffa både de som jobbar i kommunen samt våra fantastiskt innovativa företagare. Så självklart är det dags att börja med både verksamhetsbesök och företagsbesök för den nya mandatperioden.

I fredags besökte jag mitt första företag för mandatperioden 2019-2022. Det var Borlänge företaget Eltel networks som jag hade äran att få besöka – som är ett företag inom telekombranschen.

De utgår från Södra Backa men har anställda över hela Dalarna. 34 st inom service och leverans och 23 inom bygg och anläggning. Några av deras kunder är Trafikverket, Borlänge energi och Falu Energi och vatten. Jag fick lära mig att koppartrådarna lever men att man är i ett generationsskifte och att det finns få kvar som kan jobba med underhållet av den gamla tekniken.

Eltel network ser sig också som självklara att vara med och erbjuda lösningar på samhällsviktiga funktioner i framtiden när allt blir mer och mer digitalt och automatiserat, något som jag är glad över att få höra.

Jag vill tacka för ett trevligt besök och hoppas att vi snart ses igen!