Besök Kungsljuset

Tillsammans med Civilminister Lena Micko och Omsorgsnämndens ordförande Anita Nordström besökte jag idag Kungsljusets äldreboende.

Vi mötte personalen utomhus och på Corona säkert avstånd för att prata om det exceptionella året 2020. Det blev ett bra samtal där personalen fick berätta sina personliga upplevelser om hur det är att arbeta under en pågående pandemi. Men det var också ett progressivt samtal där vi pratade om hur vi tillsammans kan utveckla äldreomsorgen i Borlänge och Sverige. Så att vi i framtiden har en starkare äldreomsorg.

Tack Lena Micko för att du ville besöka Borlänge och ett stort tack till personalen på Kungsljuset för att ni tog er tiden att prata med oss! Samt tack till er i personalen för ert fantastiska arbete!

Dala återbyggdepå

Jag och flera andra i den politiska ledningen har länge drivit på att vi ska ta vara på byggmaterialet på ett bättre sätt. I Sverige kastar vi ca 1 ton byggmaterial per person och år. Många gånger kunde detta material återanvänts. Nu är min förhoppning att bra byggmaterial ska kunna återanvändas i större utsträckning. Detta då vi igår invigde den nya återbyggdepån i Islingby.

Många Borlängebor är redan bekanta med konceptet ”Ta till vara”. Nu presenteras det i ny upplaga för den som vill renovera med omtanke för miljö – och kanske göra ett fynd! En återbyggdepå på Islingby industriområde för byggmaterial ska öka återbruket och med det minska klimatpåverkan och nyproduktion. Både privatpersoner och företag är välkomna att både lämna och köpa material.

Se gärna filmen så kan du se hur det ser ut inne i depån! https://www.youtube.com/watch?v=olF6Wv00KtY&t=65s

Tankar kring regeringens budget

I en rekord stor satsning får Borlänge ca 66 miljoner i tillskott i regeringens förslag till budget.

Det här bidrar till en bra utveckling i Borlänge även efter pandemin. Även om kommun fortsatt har ekonomiska utmaningar.

Tillskottet är uppdelat i ca 35.5 miljoner i generell uppräkning för att täcka skattebortfallet.

Den nya satsningen parerar för stora delar av det bortfall som pandemin har orsakat inom vår ekonomi.

Regeringen gör också en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna. För Borlänge innebär det ca 20 miljoner kronor till äldreomsorgen redan 2021. Samt 8 miljoner i ett äldresomsorgslyft. Omsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid. Borlänge var bland de första kommunerna i Sverige att få till Omsorgslyftet och jag är nu glad att det blir en permanent satsning.

Äldreomsorgen har slitit hårt under pandemin och dessa pengar är verkligen välkomna.

Dessa medel skapar också nya förutsättningar i vårt budgetarbete, då 2021 tidigare såg ut att bli ett riktigt tuff år. Med regeringens satsning så står vi på en tryggare grund.

Om kråktorp

Antalet bekräftade Covid-smittade har ökat under veckan och med våra elevers och vår personals bästa har man beslutat att bedriva undervisning på distans 4-11/9. Distansundervisningen gäller berörda eleverna på Kråktorp (som är en del av Erikslund- och Hushagsgymnasierna) och eleverna kommer att studera hemifrån. Den 14 september räknar man med att starta undervisningen på plats igen.

Kråktorp ligger enskilt från resten av gymnasieskolan och Smittskyddsenheten bedömer därför ingen fara smittspridning till andra elever på Hushagsgymnasiet eller Erikslundsgymnasiet.

Enskild del av gymnasiet eller inte så är det beklagliga nyheter. Kommunen hade innan detta inte haft något bekräftat Corona fall inom sin verksamhet på flera veckor. Det är nu en handfull antal elever som är smittade och ett par lärare. Även om unga människor mer sällan blir allvarligt sjuka så önskar jag alla smittade ett snabbt tillfrisknande.

Vår krisledningsstab träffas fortfarande på veckobasis och berörda tjänstepersoner jobbar med frågan. Det är dock regionen som nu har hand om själva smittspårningen. På vårdhygiensektionen på Smittskyddsenheten arbetar en central smittspårningsgrupp med smittspårning av covid-19. Så fort ett positivt fall konstateras påbörjas smittspårning där alla kontakter med andra personer den smittade personen har haft kartläggs och kontaktas.

Detta är en påminnelse om att pandemin inte är över. Kom ihåg att stanna hemma om du känner minsta symtom och tvätta händerna ofta.

 

Borlänge är en stark arkitekturkommun

Borlänge kommun uppmärksammas för arbetet med att förena hög byggtakt och goda villkor för utveckling av arkitekturen i kommunen.

Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund har utsett Årets Arkitekturkommun och Borlänge kommun återfinns i år på en tredje plats. Utmärkelsen går till den kommun som bäst lyckas att kombinera planering av byggande i relation till bostadsbehovet och hur bra kommunen arbetar med arkitektur.

– Det är ett erkännande från branschen att vi arbetar på bra i arkitekturfrågor. Vi har ett ambitiöst och genomarbetat bostadsförsörjningsprogram som kommunens samhällsbyggnadskontor arbetar med för att förverkliga det politiska målet om att bli Sveriges byggvänligaste kommun, säger Jan Bohman, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har också tagit fram en träbyggnadsstrategi och arbetar nu med ett arkitekturprogram som ska att vara klart under 2021.

– Det handlar om hur arkitekturen är ett verktyg för samhällsbyggnad. Det innebär att miljöfrågor, bostadsbehov, tillgänglighet, mångfald, med mera, står lika högt på agendan som de estetiska frågorna. På det här sättet är Borlänge en stark arkitekturkommun, som ser landsbygd och stad som lika viktiga. Borlänge har faktiskt den största mångfalden av kulturmiljöer i Dalarna och det är det sällan någon som talar om, säger Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt i Borlänge kommun.

Borlänge kommun står värd för Arkitekturdagar 7–9 oktober med bland annat en Träbyggnadskonferens i fokus tillsammans med ByggDialog Dalarna, Trästad Sverige och Länsstyrelsen.

– Vår vision för framtiden är att trä är förstahandsvalet som byggnadsmaterial i kommunens byggprojekt. Konferensen blir ett bra tillfälle att uppmärksamma arkitektur och byggnation för att stärka träbyggandet i länet och skapa ett trätekniskt centrum i Borlänge, säger Ronny Beyer (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden ordförande.

Länka till Borlänge Växer, Arkitekturdagar och Årets Arkitekturkommun https://www.borlange.se/download/18.6f57756517179a2b1f713fe/1587041611384/Tr%C3%A4byggnadsstrategi%20f%C3%B6r%20Borl%C3%A4nge%20kommun.pdf