Dubbelt ministerbesök

Under förmiddagen hade jag äran att ta emot besök av Mikael Damberg, inrikesminister och Åsa Lindhagen (Mp) Jämställdhetsminister. Tillsammans med lokala kollegor och medarbetare besökte vi Nygårdsskolan. Ministrarna var i Borlänge för att lära sig mer om vårt arbete med Hälsa, trygghet lärande (HTL arbetet). Tillsammans förde vi samtal med, lärare, elever ledning och skolans fältare. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare på Nygårdsskolan som gör ett fantastiskt arbete. Tack för att vi fick besöka er och jag hoppas att regeringen fick inspiration av er!

Besök på Dala airport

Idag besökte jag Dala airport. I bakgrunden kan ni se en utav lantmäteriets pärlor som de använder över Borlänges luftrum. Cirka 100 personer arbetar på flygplatsen och de företagen som nyttjar lokalerna. Att Borlänge har en flygplats är en förutsättning för ett mångsidigt näringsliv, och den är en motor för hela regionen. Om inte annat en bekvämlighet för de 20 000 charterresenärer som årligen flyger från Borlänge!

Dalaflyget ingår också i både Fly Green Fund och ett projekt av SRF AB. Projekten syftar till att kraftfullt öka tempot i flygplatsernas miljöarbete. Både jag och ledningen på Dala airport såg fram emot att se första el-flyget i Borlänge. Det skulle sätta ny prägel på vår flygskam!

Stort tack för ett bra besök, och för att jag fick se er verksamhet!

Kommer satsa 5 miljarder i Borlänge

Stora delar av kommunsverige genomgår just nu ett stålbad. Flera jämförbara kommuner behöver spara in hundratals miljoner kronor. Att Jens Runnberg i det skedet avger en helsida till att trycka till en kommun som under min ledning haft åtta år av överskott är magstarkt. Borlänge kommun har en bra och stabil budget, därför lägger vi 25 miljoner extra på Socialnämnden, 7,5 miljoner extra på Barn- och utbildningsnämnden och 6 miljoner extra på omsorgsnämnden i vår budget för 2020. I majoritetens förslag till budget 2020 innebär det en uppräkning på 2,8 procent totalt jämfört med 2019, det motsvarar cirka 90 miljoner kronor.

Vi väljer också att satsa extra på miljönämnden som gör att vi i princip kan dubblera vårt strategiska miljöarbete.

Glöm inte heller bort att vi har ett av Sveriges bästa energibolag i Borlänge energi som påvisar bra siffror år på år, som gör att avgifter kan hållas nere för våra Borlängebor. Vi har ett bostadsbolag som vågar tänka utanför boxen och hjälper till att bygga stad. Samt Hushagen som hjälper företag att etablera sig. Under planperioden 2020–2024 kommer bolagen och kommunen investera över 5 miljarder i Borlänge. Det kommer att bygga stad och förändra stadsbilden. Något som inte vore möjligt om vi inte hade ordning och reda på ekonomin i kommunkoncernen.

Något som Kommuninvest risk analys visar, då Borlänge kommun är bland de bäst rankade. Vilket medför att kommunen kan låna till förmånliga avtal.

Vi har dessutom pensionsmedel för ett värde av 320 miljoner. Att vi månat dessa medel gör att de både vuxit och gjort att vi kunnat ta ut resurser när så behövts.

Borlänge kommun står dock inte utan utmaningar för framtiden, och Jens har rätt i att överskottsnivån måste upp och att nämnderna måste hålla sin budget om vi ska klara dessa utmaningar. Jag vill därför inte se några fler sänkta skatter för de välbeställda. Jag vill istället se mer resurser för att stärka skola, vård och omsorg. Ja till att satsa mer resurser på minskad arbetslöshet och att bygga bort bostadsbristen.

Det vore klädsamt om Jens Runnberg var lite mer pragmatisk och såg kommunernas utmaningar. Vi behöver ökade satsningar från staten till välfärdens kärna i kommunerna. Det är det flera kommuner som behöver.

Prognosen för Borlänge 2019 är ett överskott på 180 miljoner i koncernen och 75 miljoner för kommunen. Hur många fler kommuner kan visa upp ett sådant resultat?

Politiska redaktörer på Dalarnas Tidningar kommer och går, men föraktet mot Socialdemokraterna i Borlänge består.

Publicerat i DT: 221119

Sänkt hastighet är ännu ett slag mot landsbygden

DEBATT. Nyligen beslutade Trafikverket om sänkt hastighet från 90 km/h till 80 km/h på flera av Dalarnas vägar, och fler sänkningar planeras framöver. Från Dalarnas kommuner har vi flera gånger framfört vårt missnöje över förändringarna, men tyvärr är Trafikverket totalt tondövt. Trots påtaglig brist av konsekvensanalyser driver Trafikverket igenom en förändring som riskerar medföra stor negativ påverkan på utvecklingen i Dalarna.

Vi kan konstatera att myndigheten inte vill medverka till dialog med andra offentliga aktörer. Inför beslutet har Trafikverket skickat ut förslagen på remiss till berörda kommuner, men Trafikverket är inte intresserat av våra synpunkter. I samtal har myndigheten markerat att den kommer genomföra förändringarna, oavsett vad remissinstanserna föreslår.

Det finns andra sätt att öka trafiksäkerheten

Vi tycker alla att det är oerhört viktigt med trafiksäkerhet. Vi hade gärna sett att vi tillsammans vidtagit aktiva åtgärder för att minska olyckorna i trafiken. Dalarna prioriterar också sådana åtgärder i vår egen regionala infrastrukturplanering. Det handlar exempelvis om mitträckesseparering, säkra stråk för oskyddade trafikanter och säkrare vägkorsningar. Sådana insatser är bra både för trafiksäkerheten och för utvecklingen av vårt land. Här borde vi kunnat hitta en gemensam utgångspunkt tillsammans med Trafikverket.

Vad kostar arbetstidsbortfallet?

I stället föreslår Trafikverket alltså hastighetssänkningar, och motiverar det med att det är en billig åtgärd. Den bedömningen bygger dock bara på Trafikverkets direkta kostnader, som skyltbyten. Däremot räknar man inte de ökade kostnader det innebär för samhället när människor ska sitta fler minuter, timmar och dygn i sina bilar. En beräkning av kostnaden för arbetstidsbortfall hade kanske inte gett slutsatsen att sänkt hastighet är billig. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att restid för folk på landsbygden är utan värde för Trafikverket.

Regionala orättvisor

Det finns också en regional orättvisa. I vissa delar av landet prioriteras bra insatser, som förbättringar av vägnät, och här får vi nöja oss med ”billiga” insatser. Men förändringen är inte billig! Vi vet att längre pendlingstid gör att människor väljer bort att pendla långa sträckor, vilket krymper vår arbetsmarknad och försvårar kompetensförsörjningen. Vi är också ett län som är beroende av transporter, där såväl besöksnäringen som exportindustrin behöver snabb och säker infrastruktur. Dalarna bidrar till Sveriges välstånd, med de samhällsekonomiska konsekvenserna av hastighetsförändringarna bortser Trafikverket ifrån.

Vi är också bekymrade över att Trafikverket inte har utrett vilken effekt som hastighetssänkningarna kommer att få på det övriga vägnätet. Det finns en betydande risk för att trafik flyttas från de hastighetssänkta vägarna till andra vägar, vilket riskerar att innebära öka och tyngre trafik på ett vägnät som alls inte är dimensionerad för detta. Konsekvensen av Trafikverkets hastighetssänkning kan alltså bli minskad trafiksäkerhet.

Vi bjuder in till en bättre dialog

Januaripartierna i Sveriges riksdag har tydligt prioriterat ökade infrastrukturinvesteringar. Trafikverket måste, med de satsningarna som grund, prioritera aktiva åtgärder före passiva. Vi bidrar gärna till en bättre dialog med Trafikverket om satsningar på Dalarnas vägnät – satsningar som leder till både förbättrad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet.

Publicerat i Expressen 201119: https://www.expressen.se/debatt/sankt-hastighet-ar-annu-ett-slag-mot-landsbygden/?fbclid=IwAR2oVppi_5jFVxfL7TXa5wuobJtje-jsZekG4g4tIMgla8fGkbjS3Yoc-9s

Av Lars Isacsson (S)Kommunstyrelsens ordförande Avesta kommun 

Jan Bohman (S)Kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun

Joakim Storck (C)Kommunstyrelsens ordförande Falu kommun 

Fredrik Jarl (C)Kommunstyrelsens ordförande Gagnef kommun 

Stefan Norberg (S)Kommunstyrelsens ordförande Hedemora kommun

Ulrika Liljeberg (C)Kommunstyrelsens ordförande Leksands kommun

Leif Pettersson (S)Kommunstyrelsens ordförande Ludvika Kommun

Hans Unander (S)Kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun

Anna Hed (C)Kommunstyrelsens ordförande Mora kommun

Mikael Thalin (C)Kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun 

Annette Riesbeck (C)Kommunstyrelsens ordförande Rättviks kommun

Fredrik Rönning (S)Kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun

Mats Nilsson (S)Kommunstyrelsens ordförande Säters kommun

Stina Munters (C)Kommunstyrelsens ordförande Vansbro kommun 

Kjell Tenn (C)Kommunstyrelsens ordförande Älvdalens kommun

Kommentarer kring budgetförslag 2020