Ett klassiskt första maj i Borlänge

Första maj firandes på klassiskt maner i Borlänge. Ungefär 300 gick med i första maj tåget och ungefär ett femtiotal slöt upp på plats. Vi hade ett fantastiskt vårväder när vi demonstrerade över stationsgatan ned mot folketspark. I mitt första maj tal fokuserade jag på bostäder och skolan. Två områden som jag anser är av yttersta vikt i nuläget för vår kommun.

IMG_0033

Borlänge är en kommun som växer och utvecklas och Borlänge är därmed en stad som många vill flytta till. Nu planerar Borlänge kommun för 1491 nya bostäder de kommande fyra åren. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor för att skapa en bostadskedja: ungdomar ska kunna flytta hemifrån, studenter ska välja att bo i Borlänge, barnfamiljer ska kunna flytta till radhus eller villa och äldre pensionärer ska kunna lämna sina hus och få möjlighet att köpa lägenhet när det behövs.

För att skapa en givande fritid i Borlänge så utreder vi nu möjligheterna att bygga ut Maserhallen till ett idrottens hus. Detta kan möjliggöra så att fler ungdomar får möjligheten att idrotta. Att samla våra idrottande ungdomar under ett tak kommer inte bara öka attraktiviteten för att idrotta utan även vuxnas insyn i våra ungdomars liv.

För att vi ska klara av att arbeta på bästa sätt inom skolans verksamhet så behövs det lärare med legitimation. I dagens läge är det brist på lärare till och med i de större universitetstäderna, så ni kan förstå att det är svårt för Borlänge att rekrytera personal med rätt komptetens. Det är därför som vi nu satsar på ett lärarkontrakt. Där lärarstudenter får minst 18.000 kr i månaden för att studera och samtidigt arbeta som lärare i Borlänge kommun.

Borlänges satsning på lärarkontrakt är något som jag hoppas på lång sikt kommer att göra så att fler kvalificerade lärare väljer att bosätta sig och arbeta inom Borlänge kommun. Men vi satsar också på de lärare som redan jobbar inom kommunens gränser. De är de som är ryggraden för den oerhört viktiga verksamhet som skolan är. Det är därför vi har satsat extra mycket pengar i lärarnas löner de senaste åren. Lärarna i Borlänge har på 3 år fått en ca 10% i löneökning.

Utan ett gymnasiebetyg så blir det mycket svårare för en ung människa att få ett arbete och ta steget vidare i livet. Det är därför vi fortsatt satsar på Sveriges största sommarskola. I år kommer sommarskolan att drivas i kommunal regi. I sex veckor under sommarlovet kommer ungefär 450 elever att få en fantastisk sommar där de har chansen att läsa in sina studieresultat. Det är åttonde året i rad som vi har en sommarskola i Borlänge, och den är en nödvändig del för att få upp studieresultaten i kommunen. Sommarskolan minskar även tristess och planlöst drivande bland våra ungdomar.

Färsk statistik som brottsförebyggande rådet i Borlänge tagit del utav visar på att Borlänge nu ligger under rikssnittet gällande anmälda brott. Det betyder att första kvartalet 2017 varit lugnare än motsvarande period 2016. Borlänge kommun har arbetat nära både polis och civilsamhället för att nå dessa resultat.

Borlänge kommun har fått välkomna 125 nya medarbetare till den sociala sektorn i kommunen. Detta på grund av att kommunen tagit bort alla de ofrivilliga delade turerna samt att vi gjort heltid till en norm. Dessa 125 nya medarbetare med sina 250 nya händer har minskat arbetsbördan för sina kollegor. Samtidigt som fler har fått ett jobb att kliva upp till på morgonen. Något som jag är mycket stolt över.

Vi påbörjar nu verkställandet av Äldreboendeplanen för 2013-2033 och bygget av två nya boenden kommer att påbörjas under året. Det handlar om demenscentrat i västra Borlänge, som också är det äldreboende som det är prio ett på enligt planen. Det kommer att byggas i Mats Knuts och kommer att innehålla drygt 100 lägenheter. Det handlar också om ett vård- och omsorgsboende som kommer att byggas och innehålla drygt 50 lägenheter.

Verkställandet av boendeplan för LSS boenden 2015-2024 är redan igång. I januari i år flyttade sex brukare in i den nya gruppbostaden på Predikantgatan. Under året kommer vi att påbörja byggnationen av ytterligare en gruppbostad respektive en servicebostad.

Borlänge kommun fick en utmärkelse i White guide senior för vårt arbete med maten på våra äldreboenden. Något som jag är glad över då jag förstått att ca 40 000 av Sveriges äldre av olika anledningar har svårt att få sig den näring de behöver.

Borlänge kommun har ett unikt och mycket bra arbete med daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi har nu ca 30 olika dagliga verksamheter där mellan 5-15 personer får sysselsättning 1-5 ggr per vecka. Verksamheterna är tillskapade efter brukarnas behov och den grundläggande tanken är att vi ser på brukarna som en resurs. För det har en av våra grupper och dess handledare blivit nominerade till årets samhällsbyggare.

Det pågår ett stort digitaliseringsarbete inom sociala sektorn. Syftet är att skapa ökat inflytande för brukarna/Borlängeborna, att förenkla och öka tillgängligheten för brukarna samt att minska tiden för administration.

Med dessa nyheter så tar jag nu helg i det vackra vädret. Nästa vecka väntar bland annat budgetberedning och Kommunfullmäktige.

Jan_Bohman

Året som gått

åsa granat jan bohman jul julhälsning 2015

Ytterligare ett år har gått och vi i Borlänge kommun har arbetat aktivt för att utveckla staden. Våra prioriterade frågor är arbete, bostäder, skola och omsorg och här kommer en tillbakablick på vad vi åstadkommit under året.

Borlänge växer och det ställer det högra krav på att skapa goda förutsättningar för arbete och för att bygga bostäder. De senaste 11 åren har det skapats 2 900 nya arbetstillfällen i Borlänge. Därför är det viktigt att fortsätta skapa goda förutsättningar för företagande, men också för unga och vuxna arbetslösa att komma i jobb. Det senaste åren har flera restauranger etablerat sig i Borlänge, vi har fått två nya lekland och flera nya butiker. Även Mockfjärds Fönster och Migrationsverket har etablerat sig i Borlänge.

Borlänge kommun satsar på att få fler i arbete och egen försörjning, bland annat har fler än 400 personer som har försörjningsstöd har erbjudits nystartsjobb. Personerna har fått arbete i den kommunala verksamhet, särskilt inom yrken där det finns en brist. De har jobbat på förskola, i skola, omsorgen eller på något av våra kommunala bolag. De här personerna har sedan gått vidare till utbildning, andra arbetsmarknadsåtgärder eller jobb. Vi har också fått människor med olika bakgrunder att mötas och på det sättet bidragit till integrationen. Satsningen har också medfört att Borlänge kommun har det lägsta försörjningsstödet sedan 2012. Men vi inte nöjda, utan måste fortsätta se till att människor finner en väg från arbetslöshet till utbildning och jobb.

Den höga befolkningstillväxten medför ett större behov av bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och skolor. Vi hade som vallöfte att det skulle byggas minst 1 000 nya bostäder i Borlänge under mandatperioden. Den senaste prognosen visar att 1 491 kan byggas fram till 2019. Äldreboendena är inte inräknade i detta. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor, för att skapa en bostadskedja: ungdomar ska kunna flytta hemifrån, studenter ska välja att bo i Borlänge, barnfamiljer ska kunna flytta till radhus och villa och äldre pensionärer ska kunna lämna sina hus och få möjlighet att köpa lägenhet när det behövs. Det ska också vara möjligt att bo i stan eller i naturskönt läge.

Lärarna har de senaste två åren fått lönelyft motsvarande 6,5 procent. Medianlönen för en grundskolelärare i Borlänge idag är 27 750 kronor i månaden i de lägre stadierna och 30 550 kr i månaden för de högre stadierna. För gymnasielärarna är median-lönen ca 32 700 kr i månaden. Satsningen på lärarlönerna är ett led i att utveckla skolan i Borlänge kommun. Totalt har kommunen ökat skolans budget med 160 miljoner kronor de två senaste åren. Utöver det har Borlänge kommuns lärare också fått en lönehöjning genom det statliga lärarlyftet som innebär att cirka 300 lärare får ca 2500 kr mer i månaden retroaktivt sedan juni. För oss är det viktigt att stärka läraryrkets attraktivitet.

90 procent av de anställda i Borlänge kommun arbetar nu heltid och det innebär att kommunen är bland de bästa i landet på att erbjuda heltidsanställningar. Kommunens anställda är vår viktigaste resurs och det är självklart att alla ska ha rätt till heltid. Det är också en jämställdhetsfråga, då majoriteten av de deltidsarbetande är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Det medför ofta sämre arbetsvillkor och en sämre pension. Det har vi nu ändrat på och jag är stolt över att vi har genomfört den här förändringen efter så här kort tid in i mandatperioden. Vi har också slopat de ofrivilliga delade turerna och därför går vi nu vidare med att arbeta för hur vi ska komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen i kommunen.

Ett nytt måltidskoncept för särskilt boende för äldre har framgångsrikt provats på Kungsljuset Anita Nordström, ordförande i omsorgsnämnden (se bilden nedan) säger att det resulterat i att de boende blir piggare, får ett mer näringsriktigt intag över hela dygnet och har möjlighet att utföra aktiviteter före lunch.

Konceptet innebär i korthet att hela måltiden ska vara en upplevelse och att de äldre på särskilt boende ska få i sig den näring som de behöver. Det får de genom att äta mindre portioner vid fler tillfällen.
För att uppnå detta serveras en större frukost för de morgonpigga kring klockan sju. Den som vill sova längre får möjlighet att göra det och kan äta frukost vid senare tillfälle. Ett större fika serveras kl. 11 och består oftast av en frukt- och bärkomponent eller smörgås med skinka, ost, ägg, sill etc.
Klockan 14 serveras en trerätters lunch och senare serveras middag. En halvtimme före lunchen serveras en ”aptitretare”, till exempel snittar, för att de äldre ska få igång salivproduktionen och få lättare att få i sig middagen. Vid 18 serveras middag och kl. 20 serveras ett kvällsmål.

Borlänge har landets näst billigaste avgifter för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för andra året i rad. Enbart Luleå är billigare. Det visar årets Nils Holgerssonrapport som kartlägger taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Borlänge kommun drog också en stor suck av lättnad när beskedet kom att Högskolan Dalarna blir kvar i Borlänge och i Falun. Nu måste arbetet med att utveckla Högskolan Dalarnas uppdrag och att stärka högskolans attraktivitet påbörjas.

Ett nytt ridhus ska byggas i Borlänge. Det har kommunfullmäktige beslutat. Ridhuset beräknas vara klart 2017. Borlänge kommun ska ha en mångfald av kultur- och fritidsmöjligheter för barn och ungdomar. Det har varit många turer kring den här frågan, men nu är jag stolt över att snart uppfylla vårt löfte om ett ridhus.

Flera av våra satsningar ska bidra till att skapa trygghet i Borlänge. Vi har förstått att många upplevt oro och otrygghet under året som gått. Därför har Borlänge kommun och polisen ingått ett medborgarlöfte som innebär att polis och kommun stärker sin närvaro i oroliga områden.

För mig är det viktigt att alla Borlängebors synpunkter och åsikter tas tillvara.
Vi kommunpolitiker kommer därför att stärka dialogen med er det kommande året.
Tillsammans skapar vi framtidens Borlänge – inte med polarisering och förenkling utan i en fördjupad dialog.

Jag önskar er en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Här kan du läsa mitt nyhetsbrev: Bohmans nyhetsbrev Borlänge kommun dec 2016_390138

En ansvarsfull välfärdsbudget – mitt anföringstal på dagens kommunfullmäktige

Vi ska idag revidera den budget vi tog strax före midsommar. Nya tillväxtprognoser har tvingat oss att var lite mer återhållsamma.

Vi budgeterar för reavinster – viket vi inte brukar.
Vi minskar resultatkravet för 2017.
Vi startar arbete med anpassning av kostnadsnivå för 2017 redan efter dagens budgetsammanträde.

Mera glädjande är prognosen för 2016 – den ser bra ut.
Vi går in i 2017 med en kostnadsnivå som är rimligare än på många år.
Vi har ett överskott 2016 i prognosen på över 100 miljoner, då medlen från pensionsutjämningen räknats med.

Majoritetens budgetsförslag är en ansvarsfull välfärdsbudget.
En budget som har framtidstro
En budget som bygger långsiktigt

Vill lyfta fram några huvudpunkter:

- Borlänge ska bli Sveriges byggvänligaste kommun.
- Fler Borlängebor ska ha ett arbete att gå till och kunna försörja sig själva.
- Våra barn och unga ska klara målen i skolan.
- De äldre, som byggt upp dagens Borlänge, ska få en god vård och omsorg som utgår från varje individs behov.

Vi läste i tidingara för några veckor sedan att Borlänge nu rankas som länets enda stora stad.

Det är kul att Borlänge växer, vi har passerat 50 000 invånare och passade på att fylla 70 år som egen kommun för ett par år sedan.

Nu är 51 394.

Och vi planerar för att fortsätta växa på runt 1 procent per år.

Många vill bo och leva i Borlänge, det är glädjande och viktigt.

Men
Kommuner som växer har och får stora investeringsbehov

Skolor, omsorgsboenden, bostäder, vägar och annan infrastruktur måste till.

En kommun som växer måste ha en ekonomi i balans för att kunna möta investeringsbehoven.

Därför var ansvar ett nycklord för majoriteten då vi skapade vårt förlag.
Därför är överskottsmålen viktiga.
Därför måste vi följa driftbudgeten.
Därför är ytterligare försäljning av kommunens fastigeter aktuellt.

I Boendeutvecklingsprogrammet för Borlänge kommun 2015-2018 fanns konkreta planer för 1 037 nya bostäder.

I programmet som nu är på väg fram för perioden 2016-2019 förväntas siffran stiga till 1 491.

Programmet utgör ett underlag för prioritering av detaljplaner samt är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra nybyggnation av bostäder och användning av det befintliga bostadsbeståndet.

Just nu har vi 38 detaljplaner som ska tas fram – fler är på väg.

Att växa innebär utmaningar – men en kommun som inte växer eller tappar i befolkning får andra och betydligt Otrevligare utmaningar.

Antalet arbetstillfällena i Borlänge ökar. Vi vill fortsätta jobbet med att skapa goda förutsättningar för ett differentierat näringsliv. Därför forsätter majoriteten satsa på ett välfungerande näringslivskontor.
På Dalarnas Science park.
På samverkan med andra kommuner inom ramen för Falun-Borlänge regionen projekt som nyföretagarcentrum och ägandeskiftescentrum.
Genom IUC.
På samverkan med Almi.
Mm mm

Fler och nya idéer och företag måste till om arbetslösheten ska minska.

En viktig del blir också att fortsätta jobba med att matcha de som är arbetslösa mot de jobb som faktiskt finns att söka.

Här är utbildning en nyckel.

Att höskolan blir kvar i Borlänge ger oss goda möjligheter att fortsätta stödja innovation, idéjakt och kompetensförsörjning.

Kunskap är grunden i att utveckla ett levande och konkurrenskraftigt Borlänge.

För mig var debatten om att flytta högskolan från Borlänge obegriplig och obetänksam.

Tydlighet i argumentation och klokskap i sak gav oss det regeringsbeslut som egentligen inte borde ha behövts om högskolans ledning lyssnat in politiken i hela Dalarna.

Fortsatt utveckling behövs nu av både högskolan, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningen och folkbilningen för att göra fler redo för de jobb som finns och kommer att finnas.
Vi ska i samverkan med andra skapar utbildningar som leder till jobb inom de bristyrken.

I majoritetens budget finns 5 miljoner till kommunstyrelsens förfogande. Det utgör en buffert men det utgör också en möjlighet att lägga medel till nya åtgärder som ger fler möjlighete till jobb och egenförsörjning

Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter naturligvis jobbet inom ramen för AME.

Jag har inte för avsikt att kommentera de olika nämndernas ansvar i detalj.
Men några ord vill säga.

Denna budget prioriterar skolan – utvecklingen av våra barn och unga.
Räknar vi ihop satsingen för 2016 med den för 2017 så ökar vi anslagen med 15 procent. I år innebär det en utökning med 68 miljoner.

Jag har inte sett många sådana satsningar i någon kommun.
Jag har inte hört om partier som sitter i majoritet som så tydligt prioriterar utbildning.

Denna rödgröna budget väljer också att tillskjuta stora medel till omsorgen av våra äldre och funktionsnedsatta
omsorgsnämnden ges 54 nya miljoner för 2017.

För tabellbitaren ska tilläggas att det görs rejäla ramjusteringar så att både skolan och omsorgen borde om man jämför 2016 och 2017 tillföras 10 respektive 5 miljoner.
Pengar som flyttas om i systemet på grund av justeringarna i internhyror och tillskapandet av det nya servicecentret.
Så satsningen på välfärdens kärna är egentligen 15 miljoner större.

Anledningarna till satsningen på välfärden är två:

För det första,
Vi behöver säkerställa förskolor och skolor med hög kvalité.
Barnen är vår framtid och att vår kommun får fler unga invånare är enligt min uppfattning en tillgång och en rikedom.
Alla barn måste ges förutsättningar att klara de uppsatta nationella målen för grund och gymnasieskolan.

Vi vet att utan en gymnasieexamen är dina chanser på arbetsmarknaden mycket mycket små.

För det andra,
De äldre, de som byggt upp dagens Borlänge, ska få en vård och omsorg som utgår från varje individs behov. Vi jobbar nu med äldreboendeplanen som ska tillföra nya plaster i det särskilda boendena för de gamla som inte längre orkar bo kvar i sina bostäder.

Verksamheten utveckas med fokus individens olikhet och behov.
Att det finns goda exempel i vår kommun behöver ingen tvivla på.
Att det finns brister, ja tack och lov blir vi uppmärksammade på dem då de uppstår.

Tillskotten till samtliga nämnder för 2017 är goda medan 2018 och 2019 är betydligt kärvare.

Under 2017 ges därför ett tydligt uppdrag till hela organisationen:
Att ta beslut under 2017 som skapar möjligheter för nya satsningar 2018.

Skattemedlen och stasbidragen växer inte till lika mycket de kommande åren då måste onödiga kostnader identifieras och tas bort.

En av de mest onödiga kostaderna är den alldeles för höga sjukfrånvaro bland våra medarbetare.

Det kostar personligt lidande.
Det kostar med vikarier för de sjuka.
Och det kostar i sämre kvalitet i verksamheten på grund av bristande kontinuitet.
Att ta bort denna typ av kostnader skapar bara vinnare.


Avslutningsvis

Borlänge kommun arbetar för att skapa ett hållbart samhälle där det centrala är samspelet mellan kommunen, andra offentliga aktörer, företag, föreningar och Borlängebor.

Målet är ett jämlikt samhälle där alla, oavsett ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller livsvillkor, har samma möjligheter att uppfylla sina drömmar.

I arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är rätten till en heltidsanställning en självklarhet. Borlänge kommun är en av de 10 bästa procenten i landet på att erbjuda heltid och våra ambitioner är större än så:

Alla ska erbjudas heltid och deltid ska vara en möjlighet.

I VI-projektet tar Borlänge kommun som arbetsgivare ett samlat grepp om bemannings-och schemafrågorna

Borlänge ska också vara en ekologisk hållbar stad, Borlänge-borna ska kunna gör medvetna miljöval och energieffektivisering är en prioriterad fråga.

I budgeten avsätter vi medel för att vi även i fortsättningen ska kunna servera minst 50% ekologiskt producerad mat till våra barn och gamla.

Ekologiskt och närodlat borgar för god kvalitet, minskade miljögifter och klimatpåverkan.

Fru ordförande
Alla människors lika värde är en utgångspunkt för oss.
Och alla Borlängebor är lika viktiga.

Vi vill att Borlängebornas synpunkter och åsikter tas tillvara.
Vi kommer därför att stärka dialogen med Borlängeborna de kommande åren.
Vi vill tillsammans skapa framtidens Borlänge
- inte med polarisering och förenkling utan i en fördjupad dialog.

Tillsammans vill vi skapa Sveriges trevligaste stad.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget och strategiskplancropped-Header2000x576b.jpg

VI BLIR FLER

Borlängeborsnurra

Presskonferens om vallöftena

bohmanjonssonpersson

Socialdemokraterna i Borlänge har halvvägs in i mandatperioden uppfyllt 6 av 44 vallöften och 36 kommer att uppfyllas innan mandatperiodens slut. Två vallöften kommer, enligt den nuvarande bedömningen, inte att infrias fullt ut.
- Vi lever upp till nästan alla våra vallöften och bedömer att vi uppfyller dem under mandatperioden. Det gör vi dessutom med en ekonomi i balans. Det är glädjande, för då kan vi fortsätta att investera i boenden, skolor och omsorg. Det behövs i stad som växer som Borlänge. Vi är nu 51 394 invånare Borlängebor, säger Jan Bohman.

De vallöften som har uppfyllts är:

* Införa heltid som rättighet i Borlänge kommun och deltid som en möjlighet
* Slopa ofrivilliga delade turer
* Ge elever tillgång till digitala hjälpmedel i skolan
* Ställa sociala krav i upphandlingar
* Ha fortsatt energirådgivning till privata fastighetsägare och villor
* Säkra syn- och hörselkonsulenten

- Att vi hittills uppfyllt 6 av 44 vallöften kan uppfattas som lite, men våra vallöften ställer höga krav och visst finns det fler löften som skulle kunna bockas av redan nu, men vi har valt att betrakta dem som pågående tills de är helt avklarade. Det är också ett sätt att visa ödmjukhet inför de utmaningar som finns, säger Kenneth Persson, ordförande i Socialdemokraterna i Borlänge.

Ett av de viktigaste vallöftena för medarbetarna i Borlänge kommun är att införa heltid som rättighet.
- 90 procent av de anställda i Borlänge kommun jobbar nu heltid. Det innebär att vi är bland de bästa i landet. Kommunens anställda är vår viktigaste resurs och det är självklart att alla ska ha rätt till heltid. Det är också en jämställdhetsfråga. Majoriteten av de deltidsarbetande är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Det medför ofta sämre arbetsvillkor och en sämre pension. Det har vi nu ändrat på. Nu är det också viktigt att vi aktivt arbetar för att sänka det stora antalet sjukskrivningarna i kommunen, säger Jan Bohman.

Ett annat vallöfte som uppfyllts är att införa sociala krav vid upphandlingar.
- Tunabyggen och Borlänge Energi tillämpar sociala krav vid upphandling. Det innebär att Borlängebor som tidigare varit långtidsarbetslösa har nu fått möjlighet till arbete genom upphandlingar, säger Mari Jonsson.

Det sker ett omfattande arbete i Borlänge kommun som grundas på Socialdemokraterna i Borlänges vallöften.
– Våra prioriterade frågor är arbete, bostäder, skola och omsorg. Det är inom dessa områden som vi har flera vallöften. När Borlänge växer ställer det högra krav på att skapa goda förutsättningar till arbete och att bygga bostäder, säger Kenneth Persson. De senaste 11 åren har det skapats 2 900 nya arbetstillfällen i Borlänge. Därför är det viktigt att fortsätta skapa goda förutsättningar för företagande, men också för unga och vuxna arbetslösa att komma i jobb.

– Det senaste åren har flera restauranger etablerat sig i Borlänge, vi har fått två nya lekland och flera nya butiker, säger Jan Bohman. Borlänge är den kommun i landet som satsar mest på arbetsmarknadsåtgärder. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting som jämfört vilka resurser kommunerna lade på arbetsmarknadsåtgärder förra året. Jämförelsen visar att landets kommuner lägger mellan 0 och 1 325 kronor per invånare på arbetsmarknadsåtgärder. Borlänge ligger i topp på 1 325 kr. Genomsnittet är 423 kronor netto per invånare i Sverige. – En av de stora satsningarna i Borlänge kommun är att fler än 400 personer som har försörjningsstöd har erbjudits nystartsjobb. Personerna har fått arbete i den kommunala verksamhet, särskilt inom yrken där det finns en brist. De har jobbat på förskola, i skola, omsorgen eller på något av våra kommunala bolag. De här personerna har sedan gått vidare till utbildning, andra arbetsmarknadsåtgärder eller jobb. Vi har också fått människor med olika bakgrunder att mötas och på det sättet bidragit till integrationen. Satsningen har också medfört att Borlänge kommun har det lägsta försörjningsstödet sedan 2012. Men ännu är vi inte nöjda, utan måste fortsätta se till att människor finner en väg från arbetslöshet till utbildning och jobb, säger Kennet Persson.
Den höga befolkningstillväxten medför ett större behov av bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och skolor.
- Vi hade som vallöfte att det skulle byggas minst 1 000 nya bostäder i Borlänge under mandatperioden. Nu planerar vi för 1600 och då är inte äldreboendena inräknat i detta. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor, för att skapa en bostadskedja: ungdomar ska kunna flytta hemifrån, studenter ska välja att bo i Borlänge, barnfamiljer ska kunna flytta till radhus och villa och äldre pensionärer ska kunna lämna sina hus och få möjlighet att köpa lägenhet när det behövs. Det ska också vara möjligt att bo i stan eller i naturskönt läge, säger Jan Bohman.

Ett annat vallöfte är att påbörja byggandet av minst två särskilda boenden för äldre. I januari 2017 kommer byggandet av ett nytt demenscentra i Mats Knuts att påbörjas. En ny gruppbostad för LSS ska stå klar för inflytt i januari 2017.
- Vi jobbar också med att möjliggöra för äldre att bo kvar i det egna hemmet. Det kan ske genom att anpassa hemmet efter den äldres behov samt genom att utveckla
hemtjänst, dagverksamhet, anhörigstöd och andra insatser. Även trygghetsbostäder, som efterfrågas av äldre, är ett sätt att möjliggöra en senare inflytt till särskilt boende, säger Anita Nordström.

Borlänge kommun investerar också 700 miljoner kronor i förskolor och skolor fram till 2025 för att möta det stora behovet av platser. 1 600 nya platser i förskola och skola skapas i Borlänge den närmsta framtiden. Flera byggnationer är klara eller har påbörjats:

*Nyligen invigdes nya platser vid Forsaängs förskola och fredagen 25 november, har också utbyggnaden vid Tjärnaskolan invigts. I början av 2017 kommer förskolan Trollskogen stå klar.
* En helt ny skola byggs i Torsång med plats för närmare 250 barn i förskola, förskoleklass och klasserna F till 3. Den nya skolan ligger på platsen för Torsångs förskola och ska enligt planerna stå klar våren 2017 och skolbarnen kommer därmed att kunna flyttas tillbaka från Ornäs höstterminen 2017. Förskolan går in i mars 2017.
* Utöver detta kommer förskolor i Jakobsgårdarna och Kvarnsveden att byggas. En ny skola för årskurs F-5 byggs vid Tjärnahage och en för årskurs 6-9 byggs vid Paradiset/Nygårdarna. Vid Mats Knuts kommer förskola, skola, centralkök och äldreboende byggas.

- För oss är det viktigt att alla barn och ungdomar har en skolmiljö som är anpassade efter deras behov. Vi har utmaningar inom skolan, men behöver lösa dem på bästa sätt. Därför deltar vi i Skolverkets matematiklyft och läslyft för att bidra till att förbättra resultaten. Vi arbetar också med att minska elevgrupperna från förskoleklass till årskurs tre. Det innebär att vi arbetar aktivt för att uppfylla våra vallöften, säger Mari Jonsson.

Två vallöften kommer inte att infrias fullt ut. Det ena är att ”öka andelen ekologiska livsmedel till minst 65 % i skola och äldre-boende och öka miljömedvetandet genom att minska matavfallet.” Utifrån kraftigt ökade kostnader kommer Borlänge kommun att klara en nivå på 50 procent.
– I det här fallet behöver vi också se över när det ska vara ekologiskt och när det ska vara närodlat. Det bästa vore naturligtvis både ekologiskt och närodlat, säger Kenneth Persson. Det andra vallöftet som inte kommer att infrias fullt ut är att ”vid offentlig upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet finns krav på personalövertagande och att det sker med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor. ” – Nu när regeringens förslag kring detta strandade, på grund av att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna motsatte sig förslaget, så krävs det att vi finner nya vägar för att uppfylla detta, säger Jan Bohman.

Socialdemokraterna i Borlänge vill också betona att samarbetet med de övriga majoritetspartierna – Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Omsorg – för alla fungerar bra.
– Vi har en rak dialog, en öppenhjärtlig stämning och har konstruktiva diskussioner, säger Kenneth Persson.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg