Guidade bussturer runt nyproduktionens Borlänge

Igår åkte en nästan fullsatt buss och tittade på Borlänges nybyggnationer samt områden där det snart ska byggas nytt, med bland annat mig som guide. Detta var den andra guideturen av totalt tre. Första bussturen var helt fullsatt och jag hoppas på lika stor succé under den sista turen under eftermiddagen den 23/9 (Biljetter bokas via servicecenter).

1 februari 2018 blev vi 52 000 Borlängebor. Om 10 år förväntas invånarantalet att öka med 4 500 personer och då blir vi 56 500 Borlängebor i hela kommunen.

Denna guidade tur är därför viktig av primärt två olika anledningar. För det första är det inte är alla som är lika bra på att läsa kartor som Tove Alexandersson, därmed kan det vara viktigt att våra Borlängebor med egna ögon får se vart vi tänkt bygga och varför. För det andra så är det viktigt för mig som Socialdemokrat och kommunalråd att vi håller en god medborgardialog om våra planerade projekt med våra Borlängebor.

Projekten vi besökte bidrar tillsammans att Borlänges viljeinriktning med 1721 nya bostäder till 2021 går närmare uppfyllelse. Kommunens målsättning är att under en 20-årsperiod vara med och möjliggöra för 4000 nya bostäder i tätorten.

2018 antog kommunen en ny fördjupad översiktsplan över Borlänge tätort. Denna visar var kommunen avser att satsa på utbyggnad. Förutom förtätningar i tätorten ligger utvecklingsstråken mot Falun och längs E16. Kommunen har ambitionen att fortsätta växa och jobbar hela tiden med nya områden.

Under vår tid tillsammans på bussen tittade vi exempelvis på det helt nyproducerade kvarteret Jonas i Skräddarbacken samt Hultkvist fastigheter projekt i Buskåker, där man just nu bygger 40 nya bostäder. Vi besökte också kommande exploateringsobjekt så som Jakobsdalen, Uvbergsviken och Bokloks planerade bostadsrätter bredvid det nyproducerade villaområdet.

Stämning under resan var positiv och en resenär tog mig i handen och sa ”det här blir jäkligt bra, alltihop”. Till sist vill jag tacka alla som åkte med, busschauffören för den trygga resan och mina kollegor Ronny Beyer (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Linda Nilsson plan- och markchef.

Två Företagsbesök samt ett verksamhetsbesök

Ibland behöver man dagar då man knappt ser kontoret. Idag har jag hunnit med 1 verksamhetsbesök och 2 företagsbesök.

Att få avsluta fredagen med att klappa våra highlandkossor borde fler få göra. 130 djur har personalen i Södra Amsberg ansvar över. Av dessa djur är 31 i nuläget kalvar.

Då personalen berättade att de ännu inte hittat någon av och på-knapp på djuren så pågår arbetet dygnet runt, 365 dagar om året. Detta kräver att den personal man anställer har kunskap om djuren – en kompetens som kan vara svår att hitta.

Djuren lever cirka 3 år i kommunens ägo innan de slaktas. Därefter blir de till mat åt våra äldre och yngre i kommunen.

En i personalen sa ”Jag har världens bästa jobb – jag får träffa så många intressanta människor, har fantastiska kollegor och får ta hand om dessa fantastiska djur”. Ett bra betyg på en bra verksamhet, som hjälper till att beta på våra viktiga naturområden och se till att våra äldsta och yngsta i kommunen får närproducerad och ekologisk mat.

Personalen önskade dock att kommunen köpte en egen gård som personalen kunde ha som utgångsplats istället för den plats som kommunen i dagsläget hyr in sig på.

Jag hann också besöka Sandsbygg som beskrev sig själva som ”Det lilla företaget med det stora  företages kapacitet”. Vi förde en dialog om byggbranschen generellt och vi fick med oss många tips om hur upphandling skulle kunna förbättras så att lokala företagare får bättre chanser att kunna vinna dessa.

Mycket av deras tankesätt kom ifrån att ”alla som bor och verkar i Borlänge är kommunen och dess varumärke”.

Morgonen påbörjades dock inne på SEB – de pratade om den moderna banken som hellre åker ut till sina kunder än tar dem till sitt kontor. Hur de jobbar med att digitalisera och förenkla sin bank.

Hur de jobbar för att hålla igång lokala företag på orten, exempelvis genom att hjälpa till då barn eller andra aktörer ska ta över då någon företagare ska gå i pension.

Gemensamt för dagens 3 besök var att jag fick höra att ”Det är ett go i Borlänge – en kommun som vill något och är driven”. Ett driv som jag anser att vi måste ta vara på och förvalta!

Tack alla anställda som tar hand om våra fina kommunala kossor, tack Sandsbygg och tack SEB för att jag fick besöka er verksamhet/företag. Tack igen och på återseende!

Äntligen trygghetskameror!

Kamerabevakning har en stor påverkan på Polisens möjligheter att förebygga, avslöja och utreda brott. Kamerabevakning är även trygghetsskapande på platser som medborgare tidigare har upplevt som otrygga. Genom ett utökat samarbete kan kommunen och Polisen skapa en tryggare och säkrare kommun.

Den nya Kamerabevakningslagen ger Polisen utökade möjligheter att tillfälligt använda bevakningskameror när det finns risk för allvarlig brottslighet, och ökar också möjligheten för permanenta kameror.

Trygghetskameror har länge stått på min politiska dagordning. Idag tog vi ett stort steg framåt då jag skrev under en principöverenskommelse tillsammans med polisen som innebär att den första kameran kan vara på plats redan nästa år. Totalt kan det bli tal om 25 olika kamerapunkter. På varje plats monteras fyra fasta kameror och en rörlig kamera.

Brottslighet ska aldrig löna sig, utan de som skapar otrygghet för vanligt folk ska skaka galler.

Trygghetskameror löser inte alla problem med brottslighet. Men det är ett komplement och ett verktyg som polisen kan använda sig av. Polisen tror att brottsligheten minskar där kameror sätts upp och att bort blir lättare att lösa – det skapar trygghet. Jag delar polisens analys och därför har jag varit så drivande i detta.

Jag vill tacka Mats Lagerblad och hans personal för ett bra samarbete! Nu hoppas vi att Borlänge blir lite tryggare för vanligt folk och lite otryggare för kriminella.

Läs gärna också artikeln i DD: https://www.dalademokraten.se/artikel/borlange-far-bevakningskameror-vi-maste-skapa-en-tryggare-stad

Samt i DT: https://www.dt.se/artikel/25-platser-i-borlange-kan-kameraovervakas-polisen-vara-mojligheter-okar

Borlänge behöver mer resurser till polisen!

Jag är förbannad och sorgsen efter skjutningen vid kupolen under natten. I nuläget vet jag inte mer än den informationen vi alla fått från polisen, men det vi kan fastställa är att en person har mist livet. Mina tankar går till offrets nära och kära.

Detta är den andra dödsskjutningen i Borlänge under 2019, om något så påtalar detta vikten av att polisen i Borlänge får mer resurser och att Borlänge får fler patrullerande poliser på våra gator. Jag kommer i alla fall att driva detta och vara hård i debatten då jag möter de som har ansvaret över detta! Borlänge ska vara en trygg stad och de som försöker göra den otrygg ska sitta bakom galler!

Jag kommer informera mig mera kring situationen och kommunen har säkerställt att vi trots semestertider vid behov svarar upp på ett adekvat sätt. Jag vill försäkra er om att jag och berörd personal på kommunen följer utvecklingen och att vi har kontakt med polisen. I dagsläget är detta en polisiär fråga, men långsiktigt har vi alla ett gemensamt ansvar för att jobba för ett tryggt Borlänge.

Jag vill uppmana den som vet något om händelserna att genast kontakta polisen så att de skyldiga kan gripas. Konsekvenserna ska komma snabbt och hårt för den som sprider våld och rädsla.

Vårt gemensamma uppdrag nu är att jobba långsiktigt med tryggheten i Borlänge och här har vi ett väldigt bra och nära samarbete med Polisen och många andra aktörer i samhället.

Almedalen 2019

Igår var Almedalen 2019 slut för mig – fyra intensiva dagar kom till sitt slut. Genom att använda oss mer av vår egen personal, har vi lyckats sänka budgeten för vårt deltagande men samtidigt höjt kvalitén på Borlänges medverkan.
 
Mitt personliga fokus i Almedalen har varit att träffa olika byggherrar och näringsidkare. Jag har ihärdigt delat ut foldrar till bygg intressenter om vilka kommande planprojekt och exploateringsområden Borlänge har. Framför allt har vi lyft Jakobsdalen i våra många samtal med byggmarknadens många intressenter.
 
Jag har också deltagit i panelen i ett seminarium arrangerat av nätverket ”Sveriges starka industrikommuner” där jag pekade jag på att ett Kommunalråd från en kommun som Borlänge inte ska behöva stånga sig blodig för att få regering och statliga verk att förstå att vi behöver fler och bättre infrastruktursatsningar. Nära 10 000 människor pendlar in till Borlänge varje dag så behöver vi inte bara bostäder, vi behöver bättre vägar och järnvägar. Lösningen kan aldrig vara att Trafikverket tillåts sänka hastigheten på en Europaväg för att den inte anses vara säker. Jag förväntar mig att man då rustar upp vägen så att den blir säker. Vi måste dessutom flytta över mer trafik till järnvägen Dalarnas Nr 1 prioriterade satsning stavas Dalabanan. Men vi får inte heller glömma bort godset, vår export går bland annat genom hamnarna i Gävle och Göteborg. Att prioritera industrin i Bergslagen gynnar inte bra oss som bor här utan bidar till exportinkomster till gagn för hela vårt land.
 
Dalarna och Falun Borlänge regionen arrangerade egna seminarier och rundabordssamtal under dagarna två. Det var mer eller mindre lapp på luckan på åtminstone tre av dem. Vårt mest välbesökta blev såklart ”Sveriges fulaste stad – värsta tillgången”, som avslutades med en presskonferens tillsammans med Gert Wingårdh där den nya byggnaden vid resecentrum presenterades. En byggnad som kommer bli ett viktigt landmärke för Borlänge och Dalarna. Byggnaden ser ni i bilden nedanför, med hälsningar från Gert!
 
Det har varit intensiva men givande dagar i Visby ,tillsammans med engagerade politiker och tjänstepersoner från Borlänge, men nu är det dags att ta semester. Jag önskar er alla en trevlig sommar. Det gäller speciellt dig som jobbar under sommaren !
 
Jag är tillbaka om några veckor, men till dess ska jag ha lite tid med familj och vänner!