Fler läsplattor på äldreboenden underlättar kontakten med anhöriga

Borlänge kommuns äldreboenden har försetts med fler läsplattor för att förenkla kontakten mellan de boende och deras anhöriga.

Sedan 1 april råder besöksförbud på alla äldreboende i landet och man behöver hitta alternativa lösningar för att närstående ska kunna hålla kontakten med de boende. Nu har man utökat antalet läsplattor på kommunens äldreboende, så att fler kan mötas digitalt.

Läsplattorna kan användas för videosamtal, något som uppskattas väldigt mycket av både boende och anhöriga.

För att få kontakt med en närstående på ett boende pratar man med personalen för att komma överens om en tidpunkt för videosamtal, personalen hjälper sedan till med det praktiska. Information om hur det går till och hur man kan förbereda sig inför ett videosamtal har förmedlats till anhöriga, så att kontakten kan ske så smidigt som möjligt. Självklart kan också de boende be personalen om hjälp att få kontakt med släkt och vänner.

Många av våra äldre är vana att få besök av sina anhöriga. Under Coronatider blir våra äldre isolerade. Med tekniken som hjälpmedel vill kommunen vara med och bryta isoleringen. Jag har själv äldre föräldrar och anhöriga, och så är jag både pappa och farfar, och jag vet hur mycket det kan betyda att se sina anhöriga under denna kristid. Jag hoppas att detta ska hjälpa till att hålla kontakten med mamma, morfar eller farmor tills att man kan ses fysiskt igen.

1a maj tal 2020

Uppdatering Covid-19

Fortsatt fokus på att begränsa smittspridningen.

Det är med försiktig optimism som jag tar del av veckans statistik på antalet nya smittade inom våra särskilda boenden. Det är för tidigt att dra några slutsatser efter bara en vecka men jag hoppas på att minskningen av antalet smittade är en ihållande trend.

Sammanställning av uppgifter inom kommunens verksamheter till och med 27 april 2020: Förändring sedan förra veckan inom parentes efter den totala ackumulerade siffran.

Inom kommunens samtliga verksamheter (ej medarbetare) finns 96 personer med konstaterad eller misstänkt covid-19.
– Av 1301 personer som har hemtjänst finns 31 (+5) personer med konstaterad och 20 (+7) personer med misstänkt smitta.
– Inom äldreomsorgens särskilda boenden finns 437 boendeplatser och där finns 21 (+0) personer med konstaterad och 16 (+0) personer med misstänkt smitta.
– Inom kommunens övriga verksamheter kopplat till socialtjänsten finns totalt 8 (+2) personer med konstaterad eller misstänkt smitta.
Inom hemtjänsten har 17 (+2) personer avlidit med konstaterad smitta.
Inom hemtjänsten har 4 (+0) personer avlidit med misstänkt smitta.
Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 8 (+0) personer avlidit i konstaterad smitta.
Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 19 (+0)personer avlidit med misstänkt smitta.

De uppgifter som Folkhälsomyndigheten ger när det gäller inkubationstid och sjukdomsförlopp indikerar att de första personerna som avled i covid-19 insjuknade redan i början av mars. Borlänge kommun avrådde besök på äldreboenden den 17 mars och det nationella besöksförbudet infördes 1 april.

Vårt fokus ligger på våra äldre. I det arbetet utgår vi ifrån de riktlinjer och råd som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna ger. Förutom hygienrutiner och skyddsutrustning ingår även den sociala distanseringen som har sina konsekvenser. Därför jobbar vi på olika sätt för att möjliggöra kontakt med anhöriga. Vi har bland annat Ipads på våra äldreboenden för att de boende ska kunna prata i bild med anhöriga.

Borlänge kommun arbetar med att säkra skyddsutrustning till medarbetare inom bland annat hemtjänsten och på våra boenden. Samordningen via myndigheter som Länsstyrelsen, Region Dalarna och Socialstyrelsen underlättar det fortsätta arbetet.

Vi har kontakt med flera nya leverantörer av skyddsutrustning och vi har fått flera större leveranser av bland annat förkläden, munskydd och handskar.

Skolmat erbjuds till gymnasieelever från den 4 maj.

Från och med måndag den 4 maj kommer gymnasieelever folkbokförda i Borlänge kommun att erbjudas skolmat. Det kommer att vara i form av kylda matlådor som hämtas på utvalda grundskolor.

– Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har idag tagit beslut om att dela ut kylda matlådor till alla elever som önskar få detta. Det är exceptionella tider, men mätta magar studerar bättre. Jag hoppas att matlådorna ska hjälpa de som verkligen behöver det, vi ska ta oss igenom denna kris tillsammans, säger Lena Hjort (S) Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Borlänge kommun.

Matlådorna är tillagade av Borlänge kommuns Kost- och lokalservice och kan beställas av alla gymnasieelever folkbokförda i Borlänge.

Utdelning kommer att göras två gånger per vecka
– måndag förmiddag (lådor för 2 dagar)
– onsdag förmiddag (lådor för 3 dagar)

Utdelningen kommer att ske vid 6 grundskolor. Det är Ornäs skola, Gylle skola, Kvarnsvedens skola, Maserskolan, Domnarvets skola och Nygårdsskolan. Vid matutdelningen kommer det att finnas medarbetare från gymnasiet med som matvärdar för att hjälpa till med utdelningen.

Maten kommer att kunna beställas via en e-tjänst på Borlange.se.

Uppgifter om covid-19 i kommunens verksamheter.

I hela landet pågår just nu insamling av data för att få kunskap om hur covid-19 sprids och hur sjukvården belastas. SCB redovisade i veckan antal rapporterade dödsfall totalt per kommun. Enligt den statistiken har Borlänge kommun haft betydligt fler dödsfall under perioden 21 mars till 10 april i år jämfört med samma period föregående två år och Borlänge ligger även högt jämfört med hela landet.

De Borlängebor som får vård och omsorg av kommunen omfattas av sekretess, det betyder att kommunen inte lämnar ut uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden, som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Det är svårt att på ett värdigt sätt rapportera om dödsfall som siffror när man vet att bakom varje siffra finns en Borlängebo med familj och vänner i sorg.

På senaste tiden har det förekommit många olika uppgifter på antalet smittade och avlidna i Borlänge, särskilt i sociala medier. För att få ett bra faktaunderlag och minska ryktesspridning har nu Borlänge kommun sammanställt de uppgifter som i dag finns avseende kommunens verksamheter och som är möjliga att presentera med hänsyn till sekretess.

Sammanställning av uppgifter inom kommunens verksamheter till och med 21 april 2020
• Inom kommunens samtliga verksamheter (ej medarbetare) finns 82 personer med konstaterad eller misstänkt covid-19.
o Av 1300 personer som har hemtjänst finns 26 personer med konstaterad och 13 personer med misstänkt smitta.
o Inom äldreomsorgens särskilda boenden finns ca 440 boendeplatser och där finns 21 personer med konstaterad och 16 personer med misstänkt smitta.
o Inom kommunens övriga verksamheter kopplat till socialtjänsten finns totalt 6 personer med konstaterad eller misstänkt smitta.
• Inom hemtjänsten har 19 personer avlidit i misstänkt eller konstaterad smitta.
• Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 27 personer avlidit i misstänkt eller konstaterad smitta.

De uppgifter som Folkhälsomyndigheten ger när det gäller inkubationstid och sjukdomsförlopp indikerar att de första personerna som avled i covid-19 insjuknade redan i början av mars.

När Region Dalarnas kapacitet för testning ökar kommer antalet konstaterat smittade personer att öka. Det finns med stor sannolikhet betydligt fler fall än vad som har rapporterats, vilket gäller både för Borlänge, Sverige och resten av världen.

Det är fullt förståeligt att Borlängebor och medarbetare känner oro för egen och andras säkerhet. Det är nu viktigare än någonsin att vi följer nationella riktlinjer och de anvisningar kring hygienrutiner och skyddsutrustning som smittskyddsenheten på Region Dalarna ger. Detta för att minska smittspridningen hos riskgrupper.

Jag vill uppmana alla Borlängebor att vi fortsätter hjälpas åt att begränsa smittspridningen framförallt med omtanke om de personer som befinner sig i riskgrupper. Kom ihåg att hålla avstånd, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, stanna hemma om du har minsta symtom på förkylning och undvik att besöka personer över 70 år men håll gärna kontakt på andra sätt.