Stanna hemma om du har symtom

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög och jag uppmanar alla Borlängebor att hjälpas åt att hindra smittspridningen av viruset.

Regeringen tog igår beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 personer. Det omfattar inte skolor, simhallar, bibliotek etc.

Borlänge kommun följer utvecklingen och har planering för fortsatt smittspridning. Kommunen följer rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter ger.

Vi gör det vi kan från kommunens sida för att hindra smittspridning och uppmanar till lugn och att följa de nationella råd riktlinjer som finns. Jag råder Borlängebor att inte besöka sina anhöriga och vänner på de kommunala äldreboendena för att minska risken för smitta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra, eftersom äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för coronaviruset.

Det viktigaste är att vi alla visar hänsyn till andra människor och stanna hemma om man känner sig sjuk. Vilket förhoppningsvis underlättas av att regeringen slopat karensdagen.

Borlänge kommunens ser även över vilka möten som kan genomföras digitalt istället för fysiska sammankomster, till exempel via Skype.

Under morgondagen har jag kallat till ett möte med representanter från alla politiska partier för att informera mer om Borlänge kommuns arbete.

Mer information

På borlange.se/coronavirus uppdaterar Borlänge kommun dagligen information om händelseutvecklingen och rekommendationer. Här finns också länkar till ansvariga myndigheters webbplatser samt vanliga frågor och svar relaterade till smittspridningen av coronaviruset, covid -19.

Alla som kan jobba ska jobba.

Alla som kan jobba ska jobba.

I Borlänge satsar vi stora resurser på att människor ska ta sig ut i arbete. Under sportlovsveckan  besökte jag två utav kommunens AME verksamheter. Fryshuset med dess café, samt ta till vara. Förutom att man kan hitta några fina fynd och få en bit god mat på dessa verksamheter så fungerar de som en trampolin ut i arbete för många människor.

Förra året hade ca 70 människor någon form av arbetsåtgärd på Fryshuset eller ta till vara. Över 40 av dessa kom ut i arbete eller fortsatta studier. 40 personer fler som går upp till ett lönearbete eller som är på väg till ett lönearbete. Det bygger framtidstro och ger pengar till vår gemensamma välfärd.

Det som ofta är gemensamt hos dem som behöver en arbetsmarknadsåtgärd av detta slag är att de inte klarat av gymnasiet. Vi måste därför satsa på våra skolor och hjälpa våra ungdomar i tid. Men för dem som av någon anledning inte klarat av sin gymnasieexamen så är dessa insatser ovärderliga.

Alla ska bidra till samhället, alla som kan jobba ska jobba, då är ett samhälle som bäst.

Nu får Brunnsviks folkhögskola tillstånd att examinera

Brunnsviks folkhögskola i Borlänge vill utfärda högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande. Utbildningen uppfyller de krav som finns i högskolelagen och högskoleförordningen, och nu blir Brunnsvik den första folkhögskolan med tillstånd att examinera på högskolenivå.

Universitetskanslersämbetet har gjort bedömningen att Brunnsviks folkhögskola har de förutsättningar som krävs för att ge konstnärlig högskoleexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen.

– Med en konstnärlig högskoleutbildning vid en folkhögskola kan nya grupper av studenter få upp ögonen för högre utbildning. Jag är glad att kunna meddela att regeringen beviljar Brunnsviks folkhögskolas ansökan om tillstånd för konstnärlig högskoleexamen i musik, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Brunnsviks folkhögskola i Borlänge har tidigare bedrivit utbildning i musik som leder till konstnärlig högskoleexamen i samarbete med Musikhögskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet). Nu vill Brunnsviks folkhögskola erbjuda konstnärlig högskoleutbildning i egen regi.

– Brunnsvik har de senaste åren genomgått en positiv utveckling. Det är fantastiskt roligt att vi blir första folkhögskola i Sverige att få högskoleexamen på musikskapande. Det känns som ett bevis på att Brunnsvik är på väg åt rätt håll, och kommer att öka attraktiviteten för vår skola, säger Maria Strömkvist ordförande Brunnsvik högskola.

Utbildningen ska ha en omfattning om två års helårsstudier (120 högskolepoäng), och fullt utbyggd ska utbildningen innehålla 30 helårsplatser. Utbildningens huvudsakliga inriktning ska vara musikskapande.

– Detta blir en satsning på musiken som helhet i Borlänge. Vi har alltid varit en musikstad och vi får med detta nu en bra musikutbildning från grundskola till högskoleexamen. Fler får nu chansen att testa sina vingar inom kulturlivet. Extra bra är det då vi redan har musikgymnasiet Rytmus samt Dalapop i vår stad, säger Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande Borlänge.

Debatt: Staten borde ta över kostnaderna för försörjningsstödet

Vi ser ett välfärdssamhälle med extra omsorg om de svagaste framför oss  – en vacker bild av den svenska modellen. Det finns dock ett stort orosmoln på denna idylliska bild, mer och mer av ansvar och kostnader läggs över till kommunerna.

Då Arbetsförmedlingen tar ner skyltarna och får mindre resurser – då får ansvaret för arbetsmarknadspolitiken tas av kommunerna.

Då Försäkringskassan har förflyttat kostnader för miljardbelopp till kommunerna genom att  strama åt sjuk- eller aktivitetsersättningen –  då får ansvaret för att ge stöd tas av kommunerna.

Då staten inte lyckas med etableringen av nyanlända inom två år – då förs ansvaret över till kommunerna, störst blir ansvaret för de som fått ta emot flest.

Då rika förortskommuner dumpar över ansvaret för nyanlända till andra – får än en gång de hårdast ansatta kommunerna ta ansvaret.

En rapport från SKR visar att kommunernas kostnader för försörjningsstödet ökade med 11 procent under 2019, en utveckling som inte visar tecken på att avta.

Det har aldrig varit meningen att försörjningsstödet skulle ta över en så stor del av stödet till  så många grupper som idag. Vårt yttersta skydd mot fattigdom har vidgats och tränger undan satsningar i välfärden kärna, skolan och omsorgen om de gamla.

Det finns också orättvisor som gör situationen extra provocerande. Det första är att ansvaret för flyktingmottagandet är och har varit extremt orättvist fördelat över landet. Det andra är att rika kommuner med god arbetsmarknad, ofta i storstadsregionerna, sätter i system att dumpa människor som är beroende av försörjningsstöd i glesbygdskommuner och bruksorter. Kostnaderna, både de ekonomiska och sociala landar på medborgarna i fattigare kommuner runt om i landet.

Så smiter både staten och rika kommuner från vårt gemensamma ansvar för upprätthållandet av välfärdssamhället. Kostnaderna för social integration och stöd till fattiga vältras skamlöst över från de rikaste till de med låg eller normal inkomst.  Det är vanliga löntagare som drabbas när välfärden försvagas och skatterna ökar i fattigare kommuner.

Nivån på socialbidraget och dess regelverk bestäms i dag av riksdagen. Att staten därefter inte klarar att fördela ansvaret för kostnaderna måste åtgärdas. Därför föreslår vi att staten tar över kostnaderna för försörjningsstödet. Fördelarna med detta är många:

  1. Alla kommuner skulle få en ekonomisk lättnad, men denna statliga insats skulle underlätta mest för de som måste göra mest. Det skulle ge en spännande fördelningspolitisk effekt då behovet av försörjningsstöd är ojämnt fördelat mellan Sveriges kommuner.
  2. Det skulle minska problemet med social dumpning.
  3. Staten kan ta ansvaret för utveckling av AI (robotar) som nu utvecklas ute i kommunerna och kunna bygga en infrastruktur för att sköta utbetalningar och stävja fusk det blir effektivare än att 290 kommuner gör det var för sig.
  4. Risken för orättvisor och jävssituationer, men också för hot och våld mot socialtjänstpersonal skulle minska.
  5. Det skulle frigöra, inte bara ekonomiska resurser, utan också arbetstid hos duktiga socionomer som i stället för att administrera utbetalningar skulle kunna jobba med det de är utbildade för: att hjälpa folk ur situationen som orsakar bidragsberoendet.
  6. Det skulle tvinga de politiker som har ansvar för migrationspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och våra socialförsäkringssystem att hantera konsekvenserna av sina egna beslut. Det vore inte en dag för tidigt.

Skingra orosmolnen, låt den vackra bilden av den svenska modellen, vårt välfärdssamhälle, träda fram igen. Reformera försörjningsstödsmodellen, låt staten ta sitt ansvar, låt kommunerna jobba med att utveckla välfärden inte att betala bidrag,

 

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande Borlänge

Lars Isacsson (S) Kommunstyrelsens ordförande Avesta

Leif Pettersson (S) Kommunstyrelsens ordförande Ludvika

Publicerad i Aftonbladet 030320

Med go i Borlänge centrum

Debattartikel i dagens DT: Centrum ska fungera som kommunens vardagsrum. Där alla kommunens medborgare ska känna sig välkomna. En mötesplats för ett träningspass, en bit mat, en pilsner eller ett glas vin. Det ska också vara en naturlig plats för kommunens handel. Jag är därför glad över att det är ett go i centrum just nu.

En levande och attraktiv stadskärna signalerar tillväxt, arbetstillfällen och en gynnsam fastighetsmarknad. Jag är därför glad över att högskolan har bestämt sig för att flytta sina lokaler från Science park till centrum. Med sig tar de ca 2000 studenter och 400 lärare.

Tandvårdens hus flyttar in när man slår ihop två mottagningar centralt (Domnarvets och Jakobsgårdarna) vilket innebär ca 2000 patienter in i Centrum.

Borlänge är en expansiv stad som växer och lockar till sig nya företagsetableringar med nya exploateringar som följd. Vårt mål är att vara Sveriges byggvänligaste kommun och bli en ännu mer attraktiv stad att leva och verka i. Jag är därför glad att Borlänge kommun tillsammans med NCC tagit en avsiktsförklaring om att skapa nya kontorsytor nära centralstationen. Ingen mindre än Gert Wingårdh har ritat byggnaden.

Planer finns för att bygga över 500 lägenheter i centrum. Dessa kommer byggas på Wallintorget, Maximtorget, Gustaf wasa, mitt emot centralstationen och kvarteret Balder mf platser. Speciellt bra är detta för våra äldre och yngre som gärna vill bo centralt i kommunen.

First hotel Borlänge har renoverat sina lokaler och nu satsar även Scandic och renoverar sina lokaler samt utvidgar antalet rum.

Det har nyligen blivit klart att centrums restaurangliv kommer utökas med ytterligare en japansk restaurang.

Vi har också startat en modell för långsiktigt samarbete mellan lokala aktörer inom både det privata och det offentliga. Modellen går under namnet Buisness improvment district och bygger på både forskning och spetskompetens och ska leda till en gemensam strategi för centrum. Skapar vi en gemensam utgångspunkt kan vi skapa möjligheter för alla att trivas, konsumera, träffas och uppleva vår stad. Delaktigheten i utvecklingen av centrum kommer skapa ökad attraktivitet och ökad lönsamhet.

Vi har ett bra samarbete med polisen, trygghetskamerorna kommer sättas upp under 2020, för att öka tryggheten.

Dessa ovan nämnda etableringar behöver parkeringsplatser vi ser därför över möjligheterna att bygga parkeringshus centralt.

Vi har många nya etableringar i stadskärnan vilket kommer leda till mer liv och rörelse. Idag har 5600 personer sin arbetsplats i stadskärnan och det utökas varje dag. Med all denna framtidstro i centrum, så ska det mycket till för att det inte ska finnas ett underlag för en mataffär.

Det är verkligen ett go i centrum, vårt vardagsrum kommer att piffas upp och vår stad kommer på några år utvecklas till något ännu bättre.