Förtidsröstat i Kyrkovalet

Idag har jag förtidsröstat på Socialdemokraterna för en öppen kyrka för alla, gör det du med!

IMG_0561

Dubbelt ministerbesök

Nu regnar ministerbesöken tätt i Borlänge. I och med regeringssammanträdet i Gävle 7/9 så valde två ministrar att besöka Borlänge kommun. Syftet med besöket var att se hur Borlänge nyttjat sin del av välfärdsmiljarderna, Borlänge fick 55 miljoner av regeringens välfärdsmiljarder, och denna summa har såklart varit till stor hjälp för Borlänge.

Borlänge har under mandatperioden succesivt höjt barn- och bildningsnämndens budget för att visa att vi vill satsa på våra skolor, lärare och elever. I samband med detta har lärarlönerna höjts med ca 10% på tre år. Som jag förstått det av den information som givits mig är Borlänge först i landet att satsa på lärarkontrakt och kompanjonlärare. Lärarkontrakten är något nytt och unikt som gör att våra lärarstudenter från dag ett i sina studier får en anställning i Borlänge kommun. På så sätt kan de arbeta och lära sig verksamheten samtidigt som de studerar på en lägre takt för att få sin lärarlegitimation. Detta kommer innebära att de kan vår verksamhet innan och utan när de kommer ut legitimerade. Detta är något som enbart kommer gynna vår kommun och i nuläget så är 14 studenter ute i verksamheten i Borlänge på ett lärarkontakt. Jag vill här passa på att välkomna varenda en av dem som är nya kollegor inom vår kommun.

Besöket från regeringen bestod av Helene Hellmark Knutson minister för högre utbildning och forskning och Mikael Damberg närings- innovationsminister. Besöket började med en klassisk skollunch i Tjärnaängskolans matsal där vi bjöds på potatisbullar och blodpudding med lingosylt. Jag, Mari Jonsson (S) och Roza Güclü Hedin (S) tog såklart tillfället i akt och pratade om allt som är positivt i vår kommun, men också vilka utmaningar vi har och hur regeringen kan hjälpa oss att ta steget längre.

Ministrarna fick också vara med och träffa Tjärnaängskolans 2A under en svenska lektion där eleverna själva fick chansen att både ställa frågor och ge tips till ministern Helene Hellmark Knutson. Barnen sa bland annat att man ska hjälpa de som gråter, och de som är fattiga fyllde snabbt ett annat barn i. Något som både jag och ministern kan skriva under på att vi vill göra allt i vår makt för att göra.

Men det är också viktigt att få i personalens åsikter och synpunkter. Det är ju mycket av denna input som både regeringen och kommunen behöver för att kunna förbättra skolans verksamhet. Därför avslutades besöket i Borlänge med ett 30 minuter långt möte med Tjärnaängskolans personal. Budskapet var tydligt, lärarbristen är det som tynger lärarna och personalen mest. Regeringen fick möjlighet att berätta vad som är på gång och hur man tänker sig på lång och kort sikt att lösa lärarbristen. Tyvärr är lärarbrist inte unikt för Borlänge utan den finns i hela Sverige. En fråga som numera är lyft till en av de högst prioriterade för regeringen. Förhoppningsvis kan Borlänge gå i bräschen med sina lärarkontakt för att lyfta läraryrket och göra det mer attraktivt.

Personligen hoppas jag att ministrarna pratar om Borlänge idag i Stockholm. Att man pratar om alla goda exempel man såg men även hur man ska forma konkret politik som stärker läraryrket och de lärare som redan jobbar inom yrket. Det vet jag att jag och Mari Jonsson, barn- och bildningsnämndens ordförande (s) ska fortsätta jobba hårt för.

Till slut vill jag tacka Tjärnaängskolan för att de tog emot oss, det var ett nyttig och fantastiskt besök, hela er personalstyrka gjorde vår tidiga eftermiddag minnesvärd. Jag vill även tacka Mikael och Helene för att ni tog er tid att ta er till vår fantastiska kommun, kom gärna tillbaka!

IMG_0480 IMG_0539 IMG_0552IMG_0512

Kick off dubbelt upp

Äntligen har projektet och utmaningen ”dubbelt upp” gått av stapeln. Torsdagen den 31/8 på Teknikdalen så möttes 90 representanter från näringsliv och Borlänge kommun för den officiella starten. Då kanske du som är läsare av bloggen undrar vad ”dubbelt upp” är? Dubbelt upp är ett projekt som går ut på att långtidsarbetslösa ska komma ut i arbetslivet. När näringslivet anställer en person som varit arbetslös i minst 6 månader så lovar kommunen att anställa ytterligare en långtidsarbetslös person. Med andra ord så finns det ett tävlingsmoment i det hela där kommunen och näringslivet tävlar i vem som kan anställa flest långtidsarbetslösa.

För att anställningen ska vara giltig så ska den vara minst 6 månader framöver, där 50% av anställningen kan vara studier. Jag tror att detta kan vara ett bra sätt att bryta den dåliga trenden Borlänge har haft när det gäller långtidsarbetslösa. För samtidigt som Borlänge växer och fler händer arbetar inom kommunens gränser så har tyvärr allt fler blivit långtidsarbetslösa i Borlänge de senaste åren. Detta beror på många faktorer varav en nog är okunskap. 350 stycken långtidsarbetslösa i Borlänge har antingen gymnaisial utbildningen och/eller studier vid universitet. Dessa individer borde kunna gå rakt in i Borlänges arbetsmarknad men har av någon anledning fastat i arbetslöshet.

Men det ska nu kommunen tillsammans med näringslivet i Borlänge ändra på!

Jan Sundqvist, analytiker på Arbetsförmedlingen höll ett inlägg om hans och arbetsförmedlingens syn på Dubbelt upp. Han tog oss tillbaka till 1989 och talade om en generation som knappt vågade stanna utanför skyltfönster för då blev man indragen och erbjuden ett arbete. Nu är det 2017 och så är inte längre fallet, påminde han oss om. Detta är kanske inte så märkligt tiderna förändras men vad som kan te sig märkligt är att både kommun och näringsliv skriker efter personal på flertalet områden samtidigt som Borlänge har ca 1400 långtidsarbetslösa.

Vi måste sluta kolla på utbildning och börja matcha med kompetens istället. Flera personer är redo att gå rakt ut i arbete om man tittar på deras erfarenheter. Dubbelt upp kan bli den länk i en kedja som gör att Borlänge och till och med Dalarna ska må bra i framtiden. Flera sektorer är på frammarsch i Sverige och konjunkturen ser fortsatt god ut. Vi får inte låta en sådan chans gå till spillo utan vi måste våga satsa nu, avslutade Jan Sundqvist.

Är det då möjligt att anställa en långtidsarbetslös och samtidigt gå med vinst? Eller blir bara arbetsbördan tyngre för de andra på arbetsplatsen? Självklart är det de företag som anställer som går med vinst. Kvällen bjöd på flera goda exempel. Stora Enso pratade om deras nya kollega George. Innan George blev anställd så trodde de på Stora Ensos att de var de som hjälpte George, men de insåg snabbt att de var de som behövde George och hans komptens och inte tvärt om. Han hade haft dylika arbetsuppgifter tidigare och tog snabbt på sig egna projekt.

Svevia ville inte vara sämre och pratade om sin nya kollega som bara varit i Sverige i 2 år. En kollega som de inte måste hjälpa utan som de snarare måste bromsa så att hen inte jobbar för mycket. IKEA pratade om en person som befunnit sig långt från arbetsmarkanden, som gjort en gigantisk resa på arbetsplatsen. Som blommat ut och nu blivit den guldklimp som ser till att företaget sparar en massa pengar. Denna nya kollegan på IKEA blev det första strecket för näringslivet i tävlingen mellan kommun och näringsliv.

Är du företagare, arbetar du redan inom kommunen eller är du bara nyfiken och vill veta mer? Se hit https://www.borlange.se/naringsliv-och-arbete/dubbelt-upp/

Så ta kommunens utmaning och tänk på att det går! Det har flera företag redan visat! Jag vill till sist önska både mina kommunala kollegor och alla fantastiska personer inom näringslivet lycka till i denna tävling, för även om jag är en tävlingsmänniska så är detta en tävling jag inte blir ledsen av att förlora. För jag lovar nämligen att kommunen ska anställa minst lika många som näringslivet oavsett hur slutresultatet ser ut den 31 augusti 2018.

Dubbelt upp – fakta

» Näringslivet anställer en långtidsarbetslös Borlängebo. Villkoret är att personen är inskriven hos

Arbetsförmedlingen.

» Borlänge kommun svarar med att anställa en långtidsarbetslös, kan vara inskriven på

Arbetsförmedlingen eller vara t ex en person som går under det kommunala aktivitetsansvaret

(är nödvändigtvis inte alltid inskriven på arbetsförmedlingen).

» Anställningen ska vara minst sex månader för att räknas.

» Anställningen ska uppgå till 100% tjänstegrad. 50% av den tiden kan förläggas till utbildning.

» Arbetsmarknadspolitiska åtgärder gäller som anställning om ovanstående villkor är uppfyllda.

» Lönen förhandlas enskilt för varje enskilt fall.

» Kommunen betalar för de eventuella merkostnader utöver arbetsmarknadsmedel för de som anställs i kommunen medan företagen såklart avvarar för sin del.

 

Nuvarande ställning:

Nuvarnade ställning

 

Sensommar, stadsrådsbesök och promenad på Tjärna ängar

Nu är semestern slut och jag har varit på stadshuset i snart två veckor. Semestern har varit ovanligt lugn och man har verkligen kunnat koppla från och bara varit människa trots läget i politiken på central nivå i landet. Trots en lugn och skön semester så är det roligt att vara tillbaka till vardagen och heja på alla fantastiska kollegor samt kavla upp ärmarna för kyrkovalet och en intensiv höst.

Igår hade Borlänge äran att få besök av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Ministern kom till vår kommun för att diskutera Borlänges utveckling och då speciellt områden i västra Borlänge. Besöket började på Hagagymnasiet där ministern fick träffa elever från årskurs tre. Ibbe blev väldigt personlig och berätta om sin barndom som fattig fåraherde i Turkiet. Hur han och hans familj hade flytt efter en statskupp och hur den svenska välfärden via skolhälsovården och specialist vården gav honom en hjärtoperation som räddade hans liv.

Ibbe förklarade att hjärtoperationer kostar i princip lika i Turkiet som i Sverige. Det är hur vi har byggt upp vår välfärd och vårt skattesystem som skiljer oss åt. ”Normalläget får aldrig vara att fattiga familjer förlorar sina barn då vi har sjukvård som kan de facto kan rädda dessa barns liv”, sa Ibbe i ett inspirerande inlägg ifrån Hagaaulans scen.

Besöket på Hagagymnasiet fortsatte med en kort visning av ekonomiprogrammets lokaler. Ibbe som tidigare varit utbildningsminister diskuterade flitigt med både personal och elever.

Lunchen intogs i föreningen Tjärnkrafts lokal på Tjärna ängar där flertalet ideella föreningar i området mötte upp för att berätta om sin verksamhet. I de flesta delar av landet så minskar det ideella engagemanget samt de ideella föreningarnas medlemsbasis. Så är dock inte fallet i Borlänge utan kommunen går snarare åt andra hållet. Något som vi verkligen måste ta vara på i kommunen, vi måste se till att fortsätta ta vara på dessa föreningar samt låta dem utvecklas och blomma i vår kommun.

Lunchen var en fantastisk somalisk husmanskost och mätt och belåten fick Ibbe följa med in och titta på systugan. En lokal som utnyttjas av mestadels kvinnor i alla åldrar. En förening där man kan mötas och på ett miljövänligt och relativt ekonomiskt sätt kunna tillverka sina egna klädesplagg.

Tunabyggens VD mötte sedan upp oss 13:30 och en rundvandring av Tjärna ängar började. Tonvikten under dagen var att lyfta allt som är bra med Borlänge men som kan bli bättre. Någonting vi kan göra som Stockholm har svårt för är att vi fortfarande har chansen att klara av att bygga bort segregationen. Vi påpekade de satsningar som görs på Tjärna ängar och hur de kan förändra området. Borlänges nya planerade område kom också upp på agendan där tanken är att man redan från början ska ha byggt området så att det är integrerat från dag ett.

Då tiden lätt rinner iväg när ett statsråd är i kommunen så blev det bil i ilfart ned mot det öppna mötet i en lokal i Jax centrum. Där väntade ett 60-70-tal personer på att få höra Baylan tala. Efter ett kort anförande och en hel del svåra men bra frågor så var det dags för Ibbe att tacka för sig för denna gången och åka hem mot huvudstaden igen. Jag vill bara passa på att tacka Ibbe för att du tog dig tiden att besöka vår kommun. Du ska veta att du är mer än välkommen igen så du kan få se mer av det som gör just denna kommun så fantastisk att bo och leva i.

Bilder från dagen:

 

IMG_0438 IMG_0442 IMG_0446 20170823_135951

Landshövdingen Ylva Thörn på besök i Borlänge

I tisdags hade Borlänge äran att få besök av landshövdingen Ylva Thörn. Besöket började redan 09:00 på morgonen på stadshuset där jag tillsammans med kommundirektören och näringslivschefen lyfte tankar och utvecklingsområden kring vår kommun. Borlänge är en kommun som växer och i rådanade tillväxttempo så kommer kommunen troligen att ha över 52 000 invånare redan nästa år. Företagsklimatet i Borlänge är med befolkningstillväxten god, i snitt lyckas nyetablerade företag bättre i Borlänge än jämförbara kommuner. Denna trend är något bra som den ledande majoriteten i kommunen har arbetat hårt för att skapa. Men den sätter också press på kommunen och organisationen. Vi har planer på ca 1500 nya bostäder i närtid och ett helt nytt bostadsområde på längre sikt. Förhoppningsvis åkte landshövdingen ifrån Borlänge med förståelsen om hur viktigt det för Borlänge med framtida infrastruktursatsningar. Med en sådan trend och ett sådant klimat så måste vi få hit byggföretag som bygger de lokaler och de boenden som våra invånare behöver för att fortsatt skapa en positiv trend i Borlänge.

Den oerhört viktiga dalabanan diskuterades och det viktiga med infrastruktursatsningar som gynnar företagen i närområdet. Avståndet till Stockholm och Sveriges hamnar måste minska. Vi får inte riskera att falla bort från kartan då stora infrastruktur investeringar diskuteras. Med en bättre kommunikation och infrastruktur skulle vi kunna få ett ännu bättre företagsklimat som på lång sikt gynnar både Borlänge och hela regionen. Vi kan nämligen inte bara slåss för vår del av infrastruktursatsningar då drunknar vi i bruset. Vi måste söka sammarbetet och försöka få hit satsningar som gynnar hela regionen så att våra satsningar blir intressanta att satsa på.

I detta finns också en självklar miljöaspekt. Ökade avstånd för våra medborgare samt företag innebär mer transport på våra vägar. Det kan inte vara så att Borlänge och dalafolket ska behöva pendla med bil samt transportera med lastbil vart de än ska. Det kan omöjligt ingå i den långsiktiga miljöpolitiken för Sverige utan en fungerande järnväg måste vara en självklarhet för vår region.

I Borlänge har du 10 minuter med bil till så oerhört mycket. Du har 10 minuter till vattenläge, 10 minuter till skidor, 10 minuter till skridskor, 10 minuter till skogen, 10 minuter in till centrum, 10 minuter till Dalarnas handelscentrum, 10 minuter till idrottsaktiviteter. Borlänge är en stad med stor utvecklingspotential och det är något som Borlänge och länet måste ta vara på!

Våra skolsatsningar kom upp på agendan, och att majoriteten under 2 år ökat budgeten för skolan med 15%. I Borlänge är trenden att fler och fler vill gå teknik och naturutbildningar. Vi ser hur fler och fler elever tillhörande närliggande kommuner gärna går dessa utbildningar i just Borlänge. I höst startar dessutom vårt nya gymnasium upp, Rytmus som kommer med ett för kommunen helt nytt koncept gällande musikutbildning på högre nivå. En häftig satsning på kultur i närområdet som jag tycker ska bli spännande att följa.

Landshövdingen var intresserad av vårt 2047 science center och att det blivit en naturlig del av skolans utbildning, kompetens utveckling och en sammarbetspartner för näringslivet. Jag tror att somliga ser på vårt science center och ser det som ett mysigt ställe att ta barn och barnbarn till på en lördag och det ska man göra, men det är så mycket mer och har blivit en av kommunens grundpelare gällande utveckling kring teknik och NO baserade ämnen.

Borlänge regionens kamp för att få behålla högskolan lyftes och luftades. Hur vi gemensamt måste satsa på att ha en högskola av rang. Relationer måste byggas upp på alla fronter samtidigt som nya studentbostäder måste byggas inom kommunens gränser. 16 000 studerar på Dalarnas högskola och det är kompetens som Borlänge måste ta vara på.

Ylva Thörn ville självklart ut och träffa de som är med och bygger vår stad. Med detta i åtanke fortsatte förmiddagen fortsatte därför med ett besök på Kvarnsvedens pappersbruk. Vi bjöds på en rundvandring på bruket där både historia och framtid diskuterades tillsammans med personal och pappersfackförbund. Kvarnsveden har hundratals anställda och är en stor arbetsgivare inom kommunen och laddar nu inför framtidens utmaningar. Framtid var verkligen det som de ville diskutera med mig och Ylva och man fick verkligen ett lyft när man gick runt i fabriken med stålhätta på fötterna och hjälm på huvudet.

Efter lunch tog IKEA:s ledning på Norra backa emot oss. Johan Nestor och hans personal bjöd på en oerhört inspirerande tidig eftermiddag. De pratade om hur de värnar om de lokala kunderna och hur de arbetar med jämställdhet samt integrationsfrågor. IKEA vill vara med och bygga vår stad vilket känns seriöst och tryggt. Ett företag som gärna krokar arm med oss i kommunen när nya initiativ tas för att vår kommun ska visa framfötterna. IKEA är en utav de företag som krokat arm med kommunen gällande ”dubbelt upp” där kommunen ska anställa motsvarande lika många långtidsarbetslösa som näringslivet gör med start under hösten.

Dagen avslutades på det lokala företaget SBB (Signalbanbyggarna) där vi möttes av ett brinnande engagemang utav ledningen Pär Opard och Jonas Friberg. De berättade om ett litet företag som vuxit sig stort, om ett företag som ville ge Borlängeborna både en chans och en ny chans. Om hur machokulturen i branschen måste bort och att kvinnor är mycket välkomna att arbeta i deras företag. De pratade om sammarbeten inom branschen, hur arbetsmiljön kan förbättras och om att stötta lokala dam och herrlag inom idrotten.

Ett ledord för dagen var verkligen sammarbete. Hur Borlänge ska sammarbeta med byggherrar och näringsidkare för att bygga en bättre och större stad. Hur företag kan sammarbeta för att bli mer konkurrenskraftiga och bygga ett Borlänge och en region för framtiden. Det andra ledordet för dagen måste vara värdegrund. Att varken vår kommun eller dess företag kan växa utan en stark, seriös och väletablerad värdegrund. Det slår mig hur likt kommunen och företagen arbetar med sin värdegrund och att vi alla ser det viktiga med att just ha en värdegrund som vi arbetar med i vardagen.

Jag vill tacka Ylva Thörn för ditt besök av vår kommun. Tack för trevliga diskussioner och skratt. Jag vill också tacka Kvarnsvedens papparsbruk, IKEA samt SBB för att ni tog emot oss. Det känns tryggt att se eran verksamhet och hur ni ser på framtiden. Det ska bli roligt att få utveckla kommunen tillsammans med ett så innovativt näringsliv.

På söndag åker jag emot Almedalen för att förhoppningsvis knyta nya kontakter som kan gynna vår kommun!

IMG_0256IMG_0267

IMG_0278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg