Uppdatering dubbelt upp

Utmaningen dubbelt upp tickar på! Nu har snart 250 stycken långtidsarbetslösa fått ett arbete sen vi startade utmaningen mot näringslivet den 1/9 – 2017. Varmt välkommen vill jag säga till 111 nya medarbetare i Borlänge kommun!

Lyssna gärna på intervjun med Tobias Lyckholm och Johan Nestor på IKEA om det viktiga med utmaningen dubbelt upp: https://www.borlange.se/naringsliv-och-arbete/dubbelt-upp/nyheter-dubbelt-upp/fler-i-jobb-med-dubbelt-upp/

Vill du vara en del av utmaningen eller lära dig mer om Dubbelt upp? Se här: https://www.borlange.se/naringsliv-och-arbete/dubbelt-upp/

Dubbelt upp 12 feb 2018

Företagsbesök Elkanalen

Vägen är inte alltid spikrak – men vad spännande ett företagande kan vara!

På Elkanalen träffade jag, och Borlänges näringslivschef Angelica Ekholm, ägarna Lars Björk och frun (tillika kompanjonen) Anette Björk. Lars resa började på Ericson Cables i Falun och därefter var han med som delägare och startade upp BL Cables. Han lämnade sedan företaget när för mycket av verksamheten skulle styras över mot Norge.

2016 startade Lars och Anette Elkanalen som idag har Sveriges största tillverkning av elrör med fördragen kabel och landets bredaste sortiment på lager. Nyckeln till framgången är en ganska enkel men effektiv produktion och att man dessutom är den enda specialtillverkaren.

Vi pratade om Dubbelt Upp och vikten av rätt matchning som ska fylla de behov företaget har. Vidare diskuterade vi Dalabanan och att det måste vara snabbt och smidigt att ta sig till och från Stockholm. Vi avslutade med djupa diskussioner kring moraliska riktlinjer och om att stora kunder kräver 90 dagars faktura och hur det påverkar småföretagaren. Ja, vi fick mycket med oss denna dag.

Tack för ett trevligt besök, Lars och Anette!

Elkanalen

 

Fokus på problemlösning

Jag är den förste att beklaga att tonläget de senaste dagarna har varit högt mellan företrädare för Polisen och Borlänge kommun. Det tjänar ingen på. I grunden så har vi ett gott samarbete mellan polis och kommun för att öka tryggheten och bekämpa brott.

Jag och kommundirektör Åsa Granat har i tisdags träffat lokalpolisområdeschef Mats Lagerblad och kommunpolis Erik Gatu. Vi kan konstatera att vi i grunden har en mycket bra relation och att vi gör mycket bra tillsammans.

Bristande förtroende mellan individer finns uppenbarligen så kan vi inte ha det. Jag tar nu ansvar för att försöka lösa upp de knutar som finns. Borlänges utveckling och borlängebornas trygghet ska alltid sättas i först.

Det brottsförebyggande arbetet måste fortsätta i oförminskad styrka och snarare öka i styrka. Jag ska självklart se till att polisen får ett skyndsamt svar på de frågor de tidigare ställt till kommunen, eventuella brister i kommunens arbete ska rättas åtgärdas.

Arbetet för trygghet och kriminalitet tjänar inte på att politiker käbblar. När vi har en ökande brottslighet i Borlänge med överfall på gator och torg, då ska vi kavla upp ärmarna och hjälpas åt.

Att lösa detta är nu en av våra mest prioriterade frågor i Borlänge, den kommun och stad vi tror på och vill att fler ska trivas i.

 

 

 

God jul och gott nytt år

Året börjar lida mot sitt slut, och jag vill önska alla mina läsare en god jul och ett gott nytt år. Vi närmar oss 2018 med stormsteg och ett valår med allt vad det innebär. En siffra som jag gärna vill att ni ska tänka på är 198. 198 stycken långtidsarbetslösa har fått ett arbete genom kommunens utmaning till näringslivet. Utmaningen ”Dubbelt upp” har verkligen levererat sedan näringslivet antog vår utmaning den 1/9 i år.

Det är 198 stycken individer som nu måste ställa klockan på morgonen för att gå till arbetet. 198 stycken människor som efter minst 6 månader utan arbete nu får nya kollegor, får småprata lite vid kaffemaskinen och får en ny fräsch referens på sitt cv. Detta är politik som gör skillnad mina vänner! För den som har ett arbete kan denna vardag kännas självklar, men för den som inte har haft ett arbete under en lång tid så är denna chans guld värd.

93 av dessa individer har fått arbete hos kommunen och jag vill välkomna varenda en utav er nya medarbetare till kommunens organisation. Ni behövs och tillsammans med näringslivet ska vi bygga denna kommunen starkare och mer konkurrenskraftig.

Dubbelt upp dec

Året 2017 har bjudit på mycket. Inte mindre än tre ministrar har besökt vår kommun. Ibrahim Baylan, som besökte Hagagymnasiet med sina personliga berättelser samt Borlänges lokala föreningsliv. Helene Hellmark Knutsson som besökte Tjärnaängskolan och fick träffa lärare samt klass 2A under en svenska lektion, där både lärare och elever kom med ris och ros. Mikael Damberg som besökte vår kommun två gånger under kort tid. Även han var på Tjärnaängskolan men även på flertalet företagsbesök under samma dag som han föreläste på industridagen på högskolan i Borlänge.

Ett regeringsbesök är en ypperlig chans för Borlänge att marknadsföra sig. Att visa vad vi är bra på, vad vi borde få för pilotprojekt och vilka delar av vår stad som regeringen borde hjälpa oss att satsa mer på. Med flertalet ministerbesök under året så hoppas jag innerligt att vi fortsatt satt oss på den politiska kartan och att många i Stockholm talar gott om vår stad.

mikaeldamberg_2Statsråd Helene Hellmark KnutssonEnergiminister Ibrahim Baylan Miljödepartementet Statsråd

Landshövdingen Ylva Thörn och länsrådet Camilla Fagerberg besökte också vår kommun. De fick en dragning om framtida utmaningar och projekt. Vi var tillsammans ute på flertalet företagsbesök. Där vi besökte både små och stora företag. I Borlänge trivs både små och stora företag, bland våra ca 4800 företag så finns allt ifrån stora industrier med tusentals anställda till små företag i uppstarts fas. Något som en växande stad som Borlänge behöver.

Det är också så att nyetablerade företag klarar sig bättre i Borlänge än jämförbara kommuner.

Något majoriteten också satsat hårt på är lärarutbildningskontrakt. En av årets framgångssagor där studenter på lärarprogrammet nu blir anställda i kommunen från dag ett på sin utbildning. Genom detta kommer de studerande få lön istället för att behöva ta lån, samt kunna vår verksamhet innan och utan när de kommer ut i arbete på heltid. Aktörer runt om i Sverige står nu på kö för att lära sig mer om lärarutbildningskontrakten.

Barn- och bildningsnämnden har också kämpat hårt under året och jobbat bort den förskole kö som vi hade under början av 2017.

Lucia- In the town hall,Västerås,Sweden

LSS frågan har varit en het politisk fråga under hösten. Nu har Omsorgsnämnden beslutat att göra ett tillfälligt avsteg från kommunens riktlinjer för handläggning av stöd till personer med funktionsnedsättning genom att bortse från Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om Assistansersättning – hjälp med andra personliga behov. Avsteget är för att öka jämlikhet i levnadsvillkor, självbestämmande och full delaktighet i vardagslivet tills det att den nya lagändringen träder i kraft våren 2018.

Vi kan inte se på när människor kommer i kläm med den nya domen som tolkats hårt. Därför är detta ett viktigt ställningstagande för borlängebon. Vi ser mycket positivt på att regeringen nu ser över denna fråga ytterligare en gång. Vi hoppas på att regeringens utredning kommer fram till det bästa för Borlängebon. Med den värdegrund vi regerar på kan vi aldrig tillåta att grupper i samhället med specifika behov känner sig utelämnade med dörren stängd.

Med det sagt så är det här ett förhållningssättet som vi har haft hela tiden i Borlänge och ingen Borlängebo har förlorat sin assistans enligt LSS eller fått mindre antal timmar på grund av den här domen, men nu har vi också tagit ett formellt beslut om att det är så vi ska göra. Det är också så att vi kan omöjligt ha 290 olika beslut på en så viktigt fråga som LSS frågan. Detta är om något en fråga för politiken på nationell nivå, och vi hoppas nu att de kommer fram till ett beslut som är det bästa för våra borlängebor.

Borlänge kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Svenska Vårdfastigheter AB om att bygga förskola, äldreboende, lokaler för hemtjänst och dagverksamhet i Gylle. Överenskommelsen gäller för byggprojektet Gylle som ska byggas under 2019. Dessutom kommer ett 50-tal trygghetsboenden att byggas i området av Svenska Vårdfastigheter, en del av Magnolia Bostad. Behovet av fler platser inom förskola och äldreboende är stort. Det är glädjande att en stor bostadsutvecklare som Svenska Vårdfastigheter AB väljer att investera i Borlänge.

Rod-adventsstjarna

Borlänge växer och det finns nu 51 848 invånare i kommunen (42 502 i Borlänge centralort). Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet invånare i Borlänge att öka i genomsnitt med 490 personer per år mellan 2016 och 2020. Under 2016 och 2017 har över 200 bostäder färdigställts. Just nu pågår byggprojekt som beräknas bli 270 inflyttningsklara bostäder 2018.

Ett nytt servicecenter har invigts som ska underlätta borlängebons möjligheter att få svar på sina frågor. Det blev en seger i kyrkovalet för Socialdemokraterna lokalt, där vi får fortsatt mandat att regera. Ett Almedalen där mitt stora fokus var att träffa Sveriges bostadsbyggare, förhoppningsvis ska vi snart se resultaten av dessa möten.

Till sist måste jag nämna budgeten. Vi i majoriteten har kontroll över ekonomin och vi vågar ta ansvar över en budget i balans. I majoriteten har vi tagit tuffa beslut och antagit de utmaningar som hamnat på det politiska bordet. Ibland har dessa beslut varit svåra att ta med tanke på de värderingar som majoriteten vilar på. Men vi har agerat pragmatiskt och tagit ansvar för helheten i kommunen. Vi har inte låtit våra känslor ta över eller agerat i affekt, utan kontinuerligt gjort allt vi kan för borlängebons bästa.

Vi har under denna mandatperiod också på ett bra sätt hållit ihop inom majoriteten. Vi har arbetat under ömsesidig respekt för varandra och ingen har försökt ta några personliga poäng. Vi är en majoritet som i samspel är beredda att ta ansvar över Borlänges bästa. I de tuffaste besluten har vi alltid kunnat ha konstruktiva diskussioner och tagit beslut som vi kan stå bakom.

Jag är stolt över att få leda en kommun som växer. I vår budget så väljer vi att satsa på skolan, omsorgen och jobben. Det är där resurserna behövs och majoriteten ska se till att dessa områden fortsätt prioriteras så länge vi har borlängebons förtroende att regera.

Med dessa ord vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Country Christmas decoration: wooden window decorated with red c

Medborgardialog Borlänge bibliotek

I måndags mötte jag Borlängebon för medborgardialog på Borlänge bibliotek. Mötet är en del i den politiska majoritetens arbete för medborgardialog och går under parollen ”Träffa din ledande politiker”. Jag berättade om ett Borlänge som växer, hur näringslivet utvecklas och vart kommande byggnationer kommer att ske. Borlänge växer och befolkningsprognosen pekar på att vi kan vara mer än 52 000 borlängebor redan nästa år. Varje ny borlängebo är viktig för kommunen och därför är det viktigt med ett rikt näringsliv. Företagsklimatet i Borlänge är gott och i de flesta fall klarar nyetablerade företag sig bättre i Borlänge än på många andra håll i landet. Vi är det naturliga företagsnavet i Dalarna med våra drygt 4800 företag. I Borlänge trivs stora industrier, handel, statliga verk och kreativa näringar. Men även små entreprenörer och medelstora tillväxtbolag. För att stötta nyföretagandet finns Nyföretagarcentrum och Dalarna Science Parks inkubatorprogram. Med egen högskola finns så klart ett utbrett samarbete mellan akademi och näringsliv med forskning och projekt.

Med goda kommunikationer och strategiskt läge har Borlänge tagit positionen som handelscentrum – med Kupolen och handelsområdet Norra Backa med IKEA  - som ett givet besöksmål för många bosatta i Mellansverige. En del av arbetet är också att tillsammans med centrumföreningen verka för utökad handel och ett levande centrum. Kupolen har 4,3 miljoner besökare varje år och omsätter 1 250 miljoner. Handelsområdet Norra Backa har
3 miljoner besökare och 1 950 anställda och blev 2016 utsedd till Sveriges bästa handelsplats. Aqua Nova har årligen 300 000 badgäster. Borlänge Centrum har fått restaurangtorg och aktiviteter som Prison Island.

Cirka 10 000 arbetande människor dagspendlar till Borlänge för sitt dagliga arbete. Samma siffra för de som pendlar ut från kommunen för sitt dagliga arbete är 5 000, vilket är en utmaning för vårt framtida bostadsbyggande. 1491 nya bostäder kommer att påbörjas mellan 2016-2019. Bostadsbyggande sker till stor del i centrala lägen med utbyggnation av resecentrum och utveckling av stadskärnan. Igår visade jag bilder på området västra Jakobsgårdarna, Oberget, Ornäshamn, Maximtorget, Wallintorget, Läroverksvallen, Vattenparken och Vasaparken som är några av de bostadsprojekt som kommunen har på gång.

Ett rikt föreningsliv måste man tala om då man talar om Borlänge. Då föreningslivet minskar i många delar av Sverige går Borlänge mot trenden. I Borlänge ökar föreningsverksamheten snarare än minskar. Ett rikt föreningsliv är av yttersta vikt då en stad inte bara är bostäder och arbete. Våra borlängebor måste känna att de kan ha en värdefull vardag och då måste kommunen ha ett kultur och fritidsliv som matcher våra invånares intressen.

Såklart uppdaterades våra borlängebor i ställningen i vår utmaning Dubbelt upp, där ställningen nu är 53-56 till näringslivets fördel. Läs mer om Dubbelt upp här: https://www.borlange.se/naringsliv-och-arbete/dubbelt-upp/

Till sist vill jag bara säga tack till alla som kom och skapade ett bra samtal, på återseende!

Janne TDP

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg