Med go i Borlänge centrum

Debattartikel i dagens DT: Centrum ska fungera som kommunens vardagsrum. Där alla kommunens medborgare ska känna sig välkomna. En mötesplats för ett träningspass, en bit mat, en pilsner eller ett glas vin. Det ska också vara en naturlig plats för kommunens handel. Jag är därför glad över att det är ett go i centrum just nu.

En levande och attraktiv stadskärna signalerar tillväxt, arbetstillfällen och en gynnsam fastighetsmarknad. Jag är därför glad över att högskolan har bestämt sig för att flytta sina lokaler från Science park till centrum. Med sig tar de ca 2000 studenter och 400 lärare.

Tandvårdens hus flyttar in när man slår ihop två mottagningar centralt (Domnarvets och Jakobsgårdarna) vilket innebär ca 2000 patienter in i Centrum.

Borlänge är en expansiv stad som växer och lockar till sig nya företagsetableringar med nya exploateringar som följd. Vårt mål är att vara Sveriges byggvänligaste kommun och bli en ännu mer attraktiv stad att leva och verka i. Jag är därför glad att Borlänge kommun tillsammans med NCC tagit en avsiktsförklaring om att skapa nya kontorsytor nära centralstationen. Ingen mindre än Gert Wingårdh har ritat byggnaden.

Planer finns för att bygga över 500 lägenheter i centrum. Dessa kommer byggas på Wallintorget, Maximtorget, Gustaf wasa, mitt emot centralstationen och kvarteret Balder mf platser. Speciellt bra är detta för våra äldre och yngre som gärna vill bo centralt i kommunen.

First hotel Borlänge har renoverat sina lokaler och nu satsar även Scandic och renoverar sina lokaler samt utvidgar antalet rum.

Det har nyligen blivit klart att centrums restaurangliv kommer utökas med ytterligare en japansk restaurang.

Vi har också startat en modell för långsiktigt samarbete mellan lokala aktörer inom både det privata och det offentliga. Modellen går under namnet Buisness improvment district och bygger på både forskning och spetskompetens och ska leda till en gemensam strategi för centrum. Skapar vi en gemensam utgångspunkt kan vi skapa möjligheter för alla att trivas, konsumera, träffas och uppleva vår stad. Delaktigheten i utvecklingen av centrum kommer skapa ökad attraktivitet och ökad lönsamhet.

Vi har ett bra samarbete med polisen, trygghetskamerorna kommer sättas upp under 2020, för att öka tryggheten.

Dessa ovan nämnda etableringar behöver parkeringsplatser vi ser därför över möjligheterna att bygga parkeringshus centralt.

Vi har många nya etableringar i stadskärnan vilket kommer leda till mer liv och rörelse. Idag har 5600 personer sin arbetsplats i stadskärnan och det utökas varje dag. Med all denna framtidstro i centrum, så ska det mycket till för att det inte ska finnas ett underlag för en mataffär.

Det är verkligen ett go i centrum, vårt vardagsrum kommer att piffas upp och vår stad kommer på några år utvecklas till något ännu bättre.

Kommentarer efter kommunstyrelsens arbetsutskott 180220

Ett hållbart flyg är avgörande för Dalarnas utveckling

Veckan började med pressträff på Dala airport.

Ett hållbart flyg är avgörande för Dalarnas utveckling. Ägarna av Dalaflyget är överens (Borlänge, Mora samt Falukommun samt regionen). Vi ställer oss bakom en etablering av elflyg på våra flygplatser för att säkerställa ett miljömässigt hållbart flygresande för regionens näringsliv samt besöksnäring.

I de rapporter som jag fått läsa så har det blivit mer utsläpp genom att minska på flyget i regionen. Tyvärr ersätts inte flyget med tåget, eller annan kollektivtrafik. Resultatet blir istället att nästan varje potentiell resenär tar bilen istället.

Det är inte flyget som är det farliga utan dess drivmedel. Elflyget skulle kunna bli en modern form av kollektivtrafik. Då skulle Borlänge flygplats kunna fungera som en start för företagare och turister som vill ta sig vidare till större flygplatser eller från större flygplatser i Sverige till Dalarna.

Samhället och staten borde inse att det är galet att inte investera i de flygplatser vi har med den utveckling med elflyg som är på gång. Att värna de flygplatser vi har är helt enkelt god ekonomi!

Borlänge och Falun konkurrerar dessutom med städer så som Gävle, Eskilstuna och Västerås. Orter som har fått sina restider till storstäderna kortade. Medan vi riskerar att få längre pendlingstid.

Vi vill i detta utspel berätta för regeringen att vi tycker deras satsning på elflyg är spännande och att vi med våra flygplatser är redo att agera pilotflygplatser i detta projekt.

Borlänge förlorar redan idag potentiella investeringar då avstånden till exempelvis Göteborg är för stora.

Till sist så får vi inte gömma den enormt viktiga funktion en flygplats är för blåljuspersonal, lantmäteri samt militär. Flygplatser räddar liv och är en samhällsviktig funktion. Detta säger jag med senaste årens skogsbränder färskt i minnet.

Omställningen till elflyg kommer, och den kommer vara stor. Den kommer göra flyget billigare och mer miljövänligt. Jag tror att elflyget kommer förändra flygets logik. Flyget blir aktuellt för fler och kortare sträckor.

Jag hoppas regeringen hör vår önskan och vårt engagemang och gör Borlänge till en av pilotkommunerna i detta!

Besök av inrikesministerns statssekreterare

Idag träffade jag, tillsammans med polisen, Elisabeth Backteman, som är statssekreterare åt inrikesminister Mikael Damberg. Vi var alla överens, Tjärna ängar ska bort från listan av riskområden i Sverige!

Verksamhetsbesök Centrums hemtjänstgrupp

Under eftermiddagen var jag och träffade Centrums hemtjänstgrupp. Ett fantastiskt gäng som sprudlade av energi! Cirka 28 schemarader hade de och de jobbade med cirka 150 hushåll.

Ganska direkt så möttes jag av en medarbetare som sa med glimten i ögat att ”det är skitkul att jobba här”. Gruppen hade ett fantastiskt go och berömda både varandra och chefen flera gånger under mötet. Vilket är så härligt att se och höra!

Men i Borlänge gillar vi utmaningar och även denna grupp hade sina. Vi hann bland annat prata om hur man kunde utveckla och förbättra arbetsmiljön. Vi pratade om mer kompetensutveckling i digitala medel, där några i personalen kände att man behövde mer kunskap för att kunna möta den moderna arbetsplatsen. Personalens önskade bättre parkeringsmöjligheter, då flertalet hade svårt att ha någonstans att ställa bilen under arbetstid. Samt så pratade vi om tryggheten i centrum, där både jag och personalen längtade efter de trygghetskameror som är på gång!

Tack för att jag fick besöka er och tack för alla era tankar och idéer, jag tar dessa med mig!