Verksamhetsbesök Höstlovsveckan

Då Borlänges unga har höstlov så passar somliga Borlängebor på att ta ut några extra dagar ledigt med familjen. Men för några av våra medarbetare så pågår arbetet året runt. Under höstlovsveckan har jag besökt några av dessa verksamheter.

Under veckan har jag träffat Jakobsgårdarnas hemtjänstgrupp samt demensteamet södra. Dessa medarbetare tar hand om några av våra Borlängebor som behöver mest stöd och hjälp i sin vardag. Vi har fört samtal om ett jobb som utvecklas snabbt. Där fler och fler brukare är yngre, multisjuka och har psykiatriska besvär.

Vi pratade om den fackliga lönerörelsen som nyligen inletts och om förhoppningarna om att dessa ska resultera i mer jämställda löner.

Vår hemtjänstpersonal ville gärna också bidra mer med sina kunskaper för att våra brukare och Borlängebor ska få en bättre anpassad vård. De önskade mer utbildning inom psykiatriska åkommor och ville gärna se vårt demenscentra på plats så fort som möjligt. Jag berättade för dem att det vill jag också!

Jag vill tacka er för det arbete som ni gör, och för att ni finns till för Borlängeborna under årets alla dagar. Ni gör ett fantastiskt arbete, tack för att jag fick besöka era verksamheter!

Demensteamet Södra

Hemtjänsten Jakobsgårdarna

Industrikommunernas nätverksträff i Kiruna

Under torsdag-fredag har jag deltagit vid industrikommunernas konferens i Kiruna. Borlänge utvecklas och industrin är en bas i Borlänges ryggrad. Gruvan i Kiruna är den största i världen för brytning av järnmalm, och Sverige ligger i framkant inom gruvnäringen. Här i Kiruna utvinns järnmalmen som SSAB i Borlänge använder för att producera världens renaste stål.

Det viktiga i samarbetet mellan industrikommunerna blir tydligt under nätverkets konferenser, det blir tydligt hur vårt avlånga land och näringslivets värdekedjor hänger ihop.

Jag följer med spänning förflyttningen av staden som är nödvändig för gruvnäringen och säkerheten för de boende i Kiruna.

Verksamhetsbesök Kost- och lokalservice

Igår (231019) besökte jag kost och lokalservice. Jag hoppas att alla uppmärksammar de 61% ekologisk mat som syns i bakgrunden. Något som gjort oss till femte bästa kommun på ekologisk mat i Sverige och gett oss titeln ”En av Sveriges ekologiska spjutspetsar”.

Personalen var tydliga med att de ville ligga i framkant, driva på frågor och vara spindeln i nätet. De skojade och sa ”målet är att alla ska behöva haka på Borlänge eller hamna efter”. Men när skratten lagt sig så erkände de att de även har en god dialog med andra kommuner och aktörer.

Just den goda dialogen och arbetet med upphandlingen var något som imponerade på mig. Hur man lyckas ge Borlängebon en varierad och näringsriktig kost, som också i hög uträckning är ekologisk och närproducerad. Man tar väl vara på Dalarnas små producenter, och gjorde vad man kunde för att locka ut nya aktörer och produkter på den lokala marknaden.

Borlänge kommun är också duktiga på att hålla sina avtal. Detta då varje anställd enkelt kan se andelen rekommenderad mat och ekologisk mat då de beställer via våra system. Oönskade produkter spärras snabbt för att inte spridas i systemet.

Engagemanget kring Borlängebons mat var eld och lågor. De gjorde det tydligt att när de jobbar måste de utgå från att maten ska ner i magen, annars gör den ingen nytta. Därmed ska maten lukta, smaka och se god ut.

Våra ca 70 kök, lagar så mycket de kan från grunden. De jobbar även hårt med matsvinnet. Några få gram per ätande person kastas i Borlänge (snittet i Dalarna var något högre än i Borlänge). Även om det var så små volymer som kastas så jobbade personalen för att ta fram strategier för att minska svinnet och på så vis hjälpa miljön.

Chefen pekade på sin personal och sa – ”utan dem är inget av detta möjligt”. Jag måste säga att jag är imponerad över hur eld och lågor vår kost personal är. Tack för att jag fick besöka er, tack till Karin Örjes som följde med mig och tack för ert fantastiska arbete!

Avsiktsförklaring – familjecentral i Borlänge

Idag har det tagits ett stort steg i rätt riktning för att Borlänge ska få sin första familjecentral. Borlänge kommun har nämligen undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med regionen. Att tillskapa en familjecentral i kommunen har varit ett löfte från Socialdemokraterna i Borlänge till väljarna. Tillskapandet av en familjecentral utgör också punkt 12, i vår majoritets 100-punktsprogram.

Vi är överens med regionledningen om att gemensamt arbeta för att det starta en familjecentral i Borlänge, i ett centralt läge, under innehavande mandatperiod. Etablering bör därmed tillskapas senast år 2021.

På plats för att underteckna avsiktsförklaringen med regionen var Jan Bohman (S), kommunalråd och Kenneth Persson (S) Socialnämndens ordförande. En familjecentrals uppdrag inkluderar följande verksamheter:

  • Mödrahälsovård (regionens ansvar)
  • Barnhälsovård (regionens ansvar)
  • Öppen förskola (kommunens ansvar)
  • Socialtjänstens förebyggande verksamhet (kommunens ansvar)

Till denna bas kan andra lokala aktörer knytas, såsom föreningar, organisationer och myndigheter.

– Vi har en väg in för våra företag i kommunen. En familjecentral skulle skapa en väg in för människan i Borlänge. Vilket kommer minska det personliga lidandet, detta då man i en familjecentral jobbar med hela familjen och inte bara med en individ. Nu tar vi ytterligare steg för att förverkliga våra löften till Borlängebon, säger Jan Bohman (S) kommunalråd Borlänge

En projektgrupp tillsatts och en projektbeskrivning tas fram. POLSAM i Borlänge kommer att fungera som styrgrupp för arbetet.

– Flera andra kommuner i Dalarna har redan en familjecentral. Erfarenheten från dessa är positiva. Familjecentralerna hjälper till i det förebyggande arbetet och kommer på en längre sikt skapa ett bättre och tryggare Borlänge för vanligt folk, säger Kenneth Persson (S), Socialnämndens ordförande.

Pressmeddelande: Ny inriktning för Borlänge kommuns internationella samarbeten

Nu fokuseras det internationella utbytet till färre länder och till Europa.
 
Borlänge kommun har sedan många år ett aktivt samarbete med flera länder. Det handlar om vänortssamarbeten och gemensamma projekt. Syftet med det internationella arbetet är att bidra till utveckling för båda parter, att främja föreningsliv och företagande men också att ge stöd till demokratisk och solidarisk utveckling i andra länder. Engagemanget har vuxit över tid och har som mest omfattat ett tiotal olika ländersamarbeten.
 
– Våra samarbeten har varit bra, men nu behöver vi fokusera och prioritera våra resurser mer. Därför blir det färre samarbeten framöver och en tydligare inriktning på Europa, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.
 
Samarbeten kommer att fortsätta finnas med de nordiska länderna och med Storbritannien. 2019 kom Borlänge också med i EU-nätverket Eurocities, vilket ger erfarenhetsutbyte med städer i Europa kring sociala och kulturella frågor. Dessutom kommer demokratiprojekt med Moldavien och Kenya, startade under 2019, att fortsätta.
 
Borlänge har även varit vänort med staden Wuhan i Kina i över 10 år, och samarbetat främst i frågor som omsorg, kultur och utbildning.
 
– Vi har haft ett givande utbyte med Wuhan och Kina, men våra samarbeten kommer nu att fasas ut. Vi har följt utvecklingen i Kina med oro, många frågor har väckts och därför är den politiska majoriteten nu överens om att successivt avsluta våra avtal och projekt. Vi har även sett att intresset här hemma för att lära sig mer om den kinesiska kulturen och språket varit begränsat, varför vi också ser över vårt avtal kring Konfuciusinstitutet, förtydligar Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bild av: Ulrika Eriksson