Coronapandemin är inte över!

Coronapandemin är inte över!

Idag fick vårt län skärpta lokala råd – jag förväntar mig nu att alla i Borlänge följer dessa! Det handlar om att rädda liv och vi måste alla ta vårt ansvar över att smittan inte når våra riskgrupper igen. Du kan med ditt agerande minska smittspridningen.

Regionen har ansvar över länets sjukvård och därigenom smittspårning och testning. De är nu viktigt att det blir smidigare att kunna testa sig och smittspårningen måste byggas ut. En bra smittspårning och testning är en nyckel till att smittspridningen sjunker.

Jag vet att vi alla saknar den vardag vi hade innan Corona. Att man kunde hälsa på mamma eller mormor på äldreboendet utan problem, att kunna gå på en fullsatt fotbollsmatch och verkligen känna på stämning då bollen går in i mål eller ta en bit mat med nära vänner och kanske göra någon ny bekantskap.

Vi måste dock alla sakna den vardagen lite till, detta för allas bästa.

Håll därför händerna rena och hjärtat varmt!

Stefan Löfven besöker Borlänge

De senaste veckorna i Borlänge kommun har varit för oroliga. Allvarliga brott har omskakat och berört oss alla. Krafttag måste nu tas för att få ordning på den brottslighet som visat sitt fula tryne. Vi Socialdemokrater ser problemen och tänker vara en del i att lösa dem. Det ska vara svårt att ägna sig åt kriminell verksamhet i Borlänge

De individer som rånar och begår våldsbrott måste bort från våra gator – de ska lagföras och hamna bakom galler. För att kunna göra detta så behövs det fler poliser i vår kommun. Jag är därför glad över att fler poliser nu kommer anställas och verka i Borlänge. Jag vill också se fler kameror – på fler platser men även fler där vi redan har kameror.

Jag anser att vi har ett bra samarbete med polisen – vi har en bra dialog och en samsyn på hur vi ska lösa problemen. Idag kommer polisen till kommunstyrelsen för att prata mer om den utveckling som skett och det arbete man gör – därmed kommer alla politiska partier uppdateras om läget. Det är av yttersta vikt att kommunstyrelsen och polisen fortsatt håller kontakten. Att vi har en gemensam lägesbild – och att vi agerar utifrån den.

Imorgon kommer statsminister Stefan Löfven till Borlänge. Han har sett vår utveckling och kommer för att lyssna och föra dialog med utvalda aktörer om vårt rådande läge. Jag är säker på att vi kommer ha givande dialoger med många experter inom området. Dialoger som är viktiga för vår stad – då vi återuppbygger tryggheten.

För att fler brottslingar ska lagföras vill vi se:

 1. Förstärkt polisiär närvaro – att det beslutade antalet poliser kommer till Borlänge. Det vill säga att styrkan av områdespoliser blir 9 stycken.
 2. Fler kameror på utvalda platser – Under 15 nya kamerapunkter planeras, vilket innebär 75 nya kameror.
 3. Ordningsvakter på fler platser i kommunen.
 4. Att kommunen intensifierar arbetet med avhopparverksamhet – sedan 2015 har ett 10 tal personer lämnat gängkriminaliteten och ytterligare ca 20-25 personer lämnat det kriminella livet.
 5. Att kommunen och statliga verksamheter arbetar aktivt och tillsammans mot att minska bidragsfusket. Ett samarbete skapas mellan kommunen, försäkringskassan, Skatteverket, kronofogden och arbetsförmedlingen.
 6. Tunabyggen måste intensifiera sitt arbete med olovlig andrahands uthyrning.
 7. Skolan är ingen plats för droger. Därför har vi drogkontroller och droghundar på utvalda skolor – detta arbete kommer att utvecklas.
 8. Aktivt samverka med andra kommuner i liknande situation – vi har redan idag kontakt med Södertälje.

Det krävs långsiktiga och förebyggande åtgärder som minskar risken för att man väljer en brottslig bana. Därför vill vi:

 1. Stödja kommunens föräldrar, föräldrarollen kan biland vara svår. Då ska olika insatser fungera som ett stöd.
 2. Samverka mer med näringslivet – vilket ska leda till jobb och utbildning för våra unga vuxna.
 3. Ge barn och ungdomar stöd från flera olika professioner/yrkesgrupper på plats i skolan. Att klara skolan är ofta en nyckel till att aldrig hamna i kriminalitet.
 4. Samverka bättre med civilsamhället och kommunens föreningar – alla goda krafter måste dra åt samma håll.

 

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande

Statsminister Stefan Löfven Statsrådsberedningen

P1 morgon med kommunpolis Erik Gatu

Idag var jag och kommunpolis i Borlänge Erik Gatu med i P1 om utvecklingen av brotten i kommunen.

Jag anser att vi måste göra det väldigt klart att samhället inte accepterar detta beteende. Det ska bli besvärligt att ägna sig åt kriminell verksamhet i Borlänge. Kommunen måste samarbeta väl med polisen – vi måste sätta stopp och lagföra de som begår brotten.

Jag är glad över att polisen nu ökar sin närvaro i området. Jag vill också se akuta åtgärder som mer kameror och vakter.

Sedan måste vi ha ett förebyggande arbete och skapa framtidstro i alla kommunens stadsdelar. Tjärna ängar och Borlänge ska bort från Sveriges mest utsatta områden – jag kommer inte ge mig i denna fråga, vi ska bekämpa brottsligheten till sista man.

Ska vi lyckas med detta så måste alla goda krafter hjälpas åt.

 

Första spadtag Gylle skola

Idag tog vi det första symboliska spadtaget för Gylle skola. Jag hade äran att få göra det tillsammans med några utav skolans elever.

Det är skönt att vi kommer igång med bygget. Vi har ett stort behov av skollokaler i kommunen. I Gylle skola investerar vi nu närmare en halv miljard kronor. Vi har även planer på att utveckla fler utav våra skollokaler. Det kommer innebära mer ändamålsenliga lokaler för både våra elever och vår pedagogiska personal.

Nyheter efter kommunstyrelsens arbetsutskott 121020