Borlänge en av spjutspetsarna

Borlänge ska bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. En hållbar och attraktiv stad med hållbara transporter, en giftfri miljö samt närodlad, ekologisk och klimatsmart mat.

Varje dag serveras 10 500 portioner mat på Borlänge kommuns förskolor, skolor och äldreboenden. Det nationella målet för 2030 är att 60 % av maten ska vara ekologisk. I Borlänge kommun serveras redan 62% ekologisk mat till våra barn och äldre. Borlänge är en av fem kommuner som redan klarat målet om minst 60 % ekologisk mat – vilket gör att Borlänge är en av de kommuner som tilldelas titeln ”Sveriges ekologiska spjutspetsar 2019”.

I vår strategiska plan har vi bestämt att vi under mandatperioden ska jobba för att ”Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi lämnar över en bra miljö till framtidens generationer”. För att uppnå detta så är det viktigt att vi jobbar med mer klimatsmart mat och att våra Borlängebor får mer ekologiskt på sin tallrik.

I ett nytt utvecklingsarbete som påbörjats under våren 2019 av kommunen så har vi börjat beräkna och visa hur stor klimatpåverkan varje måltid ger. Vi vill på så sätt kunna underlätta för borlängebon att på sikt göra val som gör skillnad för klimatet.

Vi är nu en av Sveriges fem bästa kommuner när det gäller ekologisk mat. Men vi kommer fortsätta ta fighten för att våra barn och äldre ska få både nyttig och klimatsmart mat. Nu höjer vi ribban – under 2019 är målet att vi ska klara av att uppnå minst 65% ekologisk mat på de 10 500 portioner som serveras i kommunen.

Vägen dit kommer bli tuff, men för ett hållbart Borlänge så ska mat inte bara mätta magen, utan också vara miljövänlig, närodlad och ekologisk. För vi väljer att värna om miljön och livskvalitén för våra borlängebor. Att vara klimatsmart ska inte vara svårt, det ska vara så enkelt som att äta ett bra mellanmål på fritids eller äldreboendet i sommar.

Jan Bohman (S) Kommunalråd

Elina Brodén (Mp) Kommunalråd

PS: Korrigering, självklart står hela den politiska majoritet i Borlänge bakom detta arbete. Inte bara vi som skrivit under artikeln, majoriteten har ett långsiktigt miljöarbete tillsammans!

Publicerad i DT 010719: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-borlange-sveriges-ekologiska-spjutspets

Invigning av nya parken Kornstigen/Skogsvägen

Idag har jag fått vara med och inviga den nya parken vid Kornstigen/Skogsvägen. En fantastisk park i ett bra läge där människor kan mötas. Jag hoppas att många Borlängebor i alla åldrar kommer att upptäcka den här parken och ta med picknickkorgen och kanske en boll! Gärna redan i sommar när nu första etappen är klar.
 
Hjälp också gärna till att ge parken ett namn! Lämna ett förslag före sista juli, sedan gås förslagen igenom av en liten jury.
 
Långt över tusen barn upp till 12 år bor i närområdet – här finns ju också flera förskolor nära parken – så många kommer att ha nära hit. Jag hoppas också att förskolor och skolor från andra delar av Borlänge kommer att hitta hit.
 
På aktivitetsplatsen finns möjlighet till fotbollsspel i flera olika former, basket, beachvolleyboll, skateboard, bordtennis, studsmatta med mera om man längtar efter rörelse. Annars väljer man hängmattan eller kanske en utsiktsplats några meter upp i luften! Ett tips är att även gå in bakom dungen till den lite lugnare delen med utegym, volleyboll och cykelslinga.
 
Under invigningen fick jag frågan av en deltagare om man kunde nominera detta till årets politiska insats – det tycker jag är ett bra betyg på att denna parken kommer göra nytta i vår kommun! Varmt välkomna!

Vi har enats om en unik strategisk plan – för ett bättre Borlänge

Det är tuffa tider ekonomiskt för hela kommunsverige. Det är därmed extra viktigt att vi springer klokare istället för snabbare – och använder våra resurser där de gör mest nytta för Borlängebon. Vi i den politiska majoriteten i Borlänge har nu enats om våra visioner samt våra strategier för att nå dessa visioner de kommande 4 åren.

Alla Borlängebor ska ha ett arbete att gå till och kunna försörja sig själva. Våra barn och unga ska klara målen i skolan. De äldre, som byggt upp dagens Borlänge, ska få en vård och omsorg som utgår från varje individs behov. Borlänge ska bli Sveriges byggvänligaste kommun och bostadsbristen ska steg för steg byggas bort. Vi ska ha ett Borlänge som tar ansvar för miljön både nu och i framtiden. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös. Vårt mål är ett Borlänge där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är – och man ska kunna leva på sin lön. Detta är grunden i den strategiska planen.

För att kunna uppnå detta har vi enats om 10 nya mål för Borlänge:

 • Vi ska vara en motor i näringslivsutvecklingen och minska arbetslösheten så att fler vill och kan arbeta och etablera sig i Borlänge.
 • Vi ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv så att det främjar demokrati, hälsa och livskvalité för alla.
 • Vi ska ha en skola i världsklass med fokus på kunskap och arbetsro, så att alla når sina mål och kan välja sin egen framtid.
 • Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler.
 • Vi ska ha en god vård och omsorg så att Borlängeborna har möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa.
 • Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi lämnar över en bra miljö till framtida generationer.
 • Vi ska vara drivande i den digitala utvecklingen så att vi kan erbjuda en god och effektiv service till Borlängeborna.
 • Vi ska bryta segregationen så att klyftorna minskar och vi bygger ett hållbart Borlänge.
 • Vi ska arbeta målmedvetet tillsammans med andra samhällsaktörer så att tryggheten ökar i Borlänge.
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan fortsätta ge god service till Borlängebon.

Dessa mål är djupt förankrade med vårt 100-punktsprogram för utveckling av Borlänge. För att uppnå denna strategiska plan samt att klara av vårt 100-punktsprogram så behövs beslutsamhet och långsiktiga beslut. Därför lägger vi också en budget som har fokus på att bygga Borlänge.

De medel som frigörs ska satsas på fyra områden:

 1. Fler jobb och kompetenshöjande insatser
 2. Att bli en attraktivare arbetsgivare.
 3. En skola i världsklass
 4. Klimatkliv i koncernen.

Detta för att skapa ett mera jämställt och friare Borlänge. Där vi tar kloka ekonomiska beslut och alla borlängebor, utifrån sina förutsättningar, är med och bidrar till vår gemensamma välfärd. Ett Borlänge där man är stolt över att arbeta för Borlänge kommun och där ingen skadar sig på jobbet. Ett Borlänge där barnen får den utbildning de behöver för att en dag kunna få ett arbete och flytta hemifrån. Ett Borlänge som tar klimathotet på allvar – och där vi rustar kommunen för att klara klimatmålen.

Den politiska majoriteten lägger en tuff budget tillsammans med en för Borlänge unik strategisk plan. Vi valde att stå på rätt sida av historien och kompromissa. Nu ska vi visa Borlängeborna vad det innebär. Om 4 år ser vi förhoppningsvis ett bättre Borlänge för våra Borlängebor.

 

Jan Bohman (S) Kommunalråd, Borlänge

Mari Jonsson (S) Kommunalråd, Borlänge

Karin Örjes (C) Kommunalråd, Borlänge

Monica Lundin (L) Kommunalråd, Borlänge

Elina Brodén (MP) Kommunalråd, Borlänge

Nicole Skoglund (OFA) Gruppledare, Borlänge

 

Publicerad i DD 180618: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-politiska-majoriteten-om-fyra-ar-har-vi-ett-battre-borlange 

Samt DT 180619: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-vi-har-enats-om-en-unik-strategisk-plan-for-ett-battre-borlange

Kom och se framtidens Borlänge med oss!

Nu är det snart midsommar, men innan det så ska vi i majoriteten klubba Borlänge kommuns nya strategiska plan. I den finns våra visioner och strategier för kommande 4 år. I den står bland annat att Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler. Borlänge växer och vi ska bygga över 1500 nya bostäder med variation i läge och utbud de kommande 4 åren. Bebyggelse som är prisvärd, miljövänlig och utvecklad för en modern stad ska prioriteras.

Byggande av attraktiva boendemiljöer ska locka fler att bosätta sig i staden och på landsbygden. Vi ska förtäta centrum, vi ska bygga i Uvbergsviken, Jakobsdalen, Oberget och på många fler platser. Genom att vara Sveriges byggvänligaste kommun ska nya bostäder
tillskapas med blandade upplåtelseformer.

Och nu vill vi visa dig hur dessa nya byggen ska se ut och vart dessa ska byggas. Lördagen 31 augusti, onsdagen 11 september samt måndagen 23 september – har du chansen att åka buss med oss – där vi kommer visa alla nya fantastiska lägen där det ska byggas Borlänge.

Mer information kommer under hösten men boka in dessa datum redan nu. Genom att vara Sveriges byggvänligaste kommun ska nya bostäder tillskapas med blandade upplåtelseformer.

Glöm inte vi bjuder på fika!

Verksamhetsbesök Servicecenter

En verksamhet som jag noggrant följt är Servicecenter – från verksamhetsbesöket på Sollefteås servicecenter, till invigningen av vårt eget servicecenter på Södra backa till verksamhetens nuvarande lokaler i Stadshuset. Det har varit en ynnest att se denna verksamhet växa och blomma ut. Tanken har varit en mer tillgänglig kommun för våra Borlängebor och andra intressenter. Något som jag vill påstå att vi uppnått – med Servicecentrets arbetssätt.

Idag har enheten 20 kommunvägledare som arbetar inom olika arbetsgrupper som exempelvis IT och telefonfrågor eller säkerhetsfrågor.

Servicecenter lever efter värdegrunden och jobbar efter att alltid ha Borlängebon i fokus! De är generalister som hanterar många olika ärenden, vilket ger dem en bred och god kunskap om kommunen. Det innebär att de dagligen har kontakt med Borlängebon i alla livsfaser och i alla sinnestillstånd – vilket i sig innebär att de blir experter på att möta Borlängebon.

Medarbetarna skojade och sa: ”vi vet en hel del om vad Borlängebon tycker om kommunens enheter” samt ”om något är fel i kommunen så brukar de vara först att får reda på det”. Då de också är de som ser till att Borlängebon får återkoppling på sina funderingar så känns det tryggt att det också är Servicecenter som kan berätta för organisationen när något är fel.

Servicecenter önskade också öka sitt samarbete med kommunens enheter. De ville vara med och bidra till enheters verksamhetsutveckling, då de vet vad Borlängebon vill. De försäkrade mig om att de både kunde ta på sig fler ärenden samt vara en del i att förbättra arbetet på andra enheter bara de fick chansen.

Det är så roligt att se hur långt Borlänges Servicecenter kommit på kort tid. På två år har organisationen utvecklats och effektiviserats och gjort kommunen mer tillgänglig för Borlängeborna. Målet har hela tiden varit att Borlängebon inte ska hamna i långa, irriterande telefonköer samt att de ska få återkoppling på sina funderingar. Då jag fick sitta med och lyssna en stund så kan jag säga att det känns som att vi har kommit långt med våra mål.

Tack för att ni tog emot mig och tack för en bra presentation av ert arbete. Återigen, tack och på återseende!