Arbetarrörelsen kraftsamlar för kvinnojouren

Idag har jag skänkt pengar till kvinnojouren i Borlänge via Socialdemokraterna Borlänge.

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen gör denna insamling på grund av att vi fått signaler om att våldet i hemmet ökat under Corona-krisen. När kvinnor tvingas stanna hemma i större utsträckning tvingas de även umgås oftare med sin förövare.

Insamlingen avslutas 1:a maj. Var med du också, varenda krona göra skillnad!

Swisha valfri summa till 123 628 41 37 och märk pengarna med ”kvinnojouren”. Du kan också sätta in pengar på bankgiro 856-5749 och märka insättningen med ”kvinnojouren”.

Resultatet kommer att publiceras kl. 10 på första maj.

Tack på förhand för ditt bidrag!

Svar till styrelsen, PRO Borlänge samorganisation insändare

I både regioner och kommuner är tillgången till skyddsutrustning en utmaning i Corona-krisen. Inom Borlänge kommun jobbar vi hårt för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning. Det besked jag får från organisationen är att vi idag har det som rekommenderas.

Det finns instruktioner som berättar i vilka sammanhang medarbetare i vård och omsorg ska bära vilken typ av skyddsutrustning. Användning av exempelvis munskydd bedöms och beslutas av legitimerad personal i samråd med enhetschef. I Borlänge följer vi Region Dalarnas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning.

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga all form av smittspridning i vårdarbete och de ska alltid tillämpas i alla vårdsituationer, oavsett om det finns känd smitta eller inte. Cheferna påminner kontinuerligt om de basala hygienrutinerna och de arbetar långsiktigt med att säkerställa en tillräcklig utbildningsnivå för alla medarbetare.

Våra medarbetare är väl informerade om att de ska stanna hemma om de känner minsta sjukdoms- eller förkylningssymtom. Jag förutsätter att alla följer de riktlinjerna. Som kommun beslutar vi inte själva om vilka som ska testas för covid-19 utan det avgör Region Dalarna. Men efter beslut från regeringen kommer nu fler att testas för covid-19.

Pensionärsorganisationer är viktiga för kommunen och jag kommer att bjuda in representanter från våra föreningar inom både äldre- och funktionshinderområdet för information om vårt arbete med coronasituationen. Det mötet kommer inte ske fysiskt på plats utan vi ser över vilka möjligheter vi har för att träffas på annat sätt.

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge

Publicerad i DD 190420

Replik på Moderaterna

Peter Henriksson Moderaterna undrar i en debattartikel vad Borlänges krisledningsnämnd är, vad den har för regelverk och hur den är sammansatt. Han skriver också att det inte står i reglementet vilka som ingår i nämnden. Ett tips är att Peter läser protokollen från kommunfullmäktige, eller i kommunens författningssamling.

Vad krisledningsnämnden är och hur dess regelverk ser ut framgår av reglementet för krisledningsnämnden som antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Kommunfullmäktige valde i februari 2019 de ledamöter som ska utgöra krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden är en helt egen nämnd och är inte en del av kommunstyrelsen, därför finns nämnden såklart inte med i kommunstyrelsen reglemente. Det är kommunstyrelsens ordförande som bedömer när krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Så samtidigt som vi möter ett virus som hotar människors liv och hälsa, som skapar oro, arbetslöshet, ekonomisk kris så vill Moderaternas Peter Henriksson ifrågasätta krisledningens legitimitet.

Samtidigt skriver samtliga gruppledarna i kommunfullmäktige ett uttalande som pekar på allvaret i Coronakrisen och visar på vikten av gemensamt agerande i arbetet. Gruppledarna gräver ned den politiska stridsyxan.

I kristider växer förtroendet för de som kan visa ledarskap.
I kristider måste rykten och spekulationer bekämpas med fakta.

Jag önskade skapa en bredd i krisledningsnämnden så på mitt förslag adjungerades moderaternas gruppledare till nämnden, trots att Agneta Nyvall (nu politisk vilde) finns med.

Jag fokuserar nu på att i brett politiskt samförstånd hantera en av de svåraste kriserna vi varit med om. Var lägger moderaterna och Peter Henriksson sitt fokus?

Publicerad i DT 170420

Informationsfilm från region Dalarna

Jag vill tacka alla er som jobbar inom vård och omsorg och som kämpar dag och natt med att bekämpa Covid-19. Ni som tar hand om alla de som drabbats av Corona och ni som tar hand om våra riskgrupper. Jag förstår att detta är en tuff tid och jag vill att ni ska veta att ni gör ett fantastiskt arbete och jag tackar er för eran insats.

Jag får fortfarande en del frågor om skyddsutrustning. Vi jobbar fortsatt hårt, precis som övriga kommuner i landet, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs.

Region Dalarna har nu släppt en film på youtube där Anders Lindblom smittskyddsläkare på regionen informerar om skyddsutrustning. Se gärna den filmen, jag hoppas att den ska hjälpa till att svara på några utav era frågor.

Vill du också ge en hjälpande hand

Igår lade jag ut ett inlägg om Kvarnsvedens pappersbruk fina initiativ om att de börjat tillverka desinfektionsmedel åt bland annat kommunen. Vi jobbar fortsatt hårt, precis som övriga kommuner i landet, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs.

Kvarnsvedens pappersbruk initiativ är ett av många fina initiativ av företag, privatpersoner och föreningar i Borlänge. Vill du också ge en hjälpande hand så tar vi tacksamt emot hjälp från företag och privatpersoner som kan skänka godkända artiklar som kan användas inom vård och omsorg. Vi söker också vikarier och volontärer som kan hjälpa till under Corona-krisen. Har du skyddsutrustning, vill jobba som vikarie eller volontär – tveka inte att höra av dig via den här länken: https://www.borlange.se/hjalpa_till

Alla insatser räknas, stort tack på förhand!

2012 Jan Boman kommunstyrelsens ordförande Borlänge
FOTO: ULF PALM