Landshövdingen Ylva Thörn på besök i Borlänge

I tisdags hade Borlänge äran att få besök av landshövdingen Ylva Thörn. Besöket började redan 09:00 på morgonen på stadshuset där jag tillsammans med kommundirektören och näringslivschefen lyfte tankar och utvecklingsområden kring vår kommun. Borlänge är en kommun som växer och i rådanade tillväxttempo så kommer kommunen troligen att ha över 52 000 invånare redan nästa år. Företagsklimatet i Borlänge är med befolkningstillväxten god, i snitt lyckas nyetablerade företag bättre i Borlänge än jämförbara kommuner. Denna trend är något bra som den ledande majoriteten i kommunen har arbetat hårt för att skapa. Men den sätter också press på kommunen och organisationen. Vi har planer på ca 1500 nya bostäder i närtid och ett helt nytt bostadsområde på längre sikt. Förhoppningsvis åkte landshövdingen ifrån Borlänge med förståelsen om hur viktigt det för Borlänge med framtida infrastruktursatsningar. Med en sådan trend och ett sådant klimat så måste vi få hit byggföretag som bygger de lokaler och de boenden som våra invånare behöver för att fortsatt skapa en positiv trend i Borlänge.

Den oerhört viktiga dalabanan diskuterades och det viktiga med infrastruktursatsningar som gynnar företagen i närområdet. Avståndet till Stockholm och Sveriges hamnar måste minska. Vi får inte riskera att falla bort från kartan då stora infrastruktur investeringar diskuteras. Med en bättre kommunikation och infrastruktur skulle vi kunna få ett ännu bättre företagsklimat som på lång sikt gynnar både Borlänge och hela regionen. Vi kan nämligen inte bara slåss för vår del av infrastruktursatsningar då drunknar vi i bruset. Vi måste söka sammarbetet och försöka få hit satsningar som gynnar hela regionen så att våra satsningar blir intressanta att satsa på.

I detta finns också en självklar miljöaspekt. Ökade avstånd för våra medborgare samt företag innebär mer transport på våra vägar. Det kan inte vara så att Borlänge och dalafolket ska behöva pendla med bil samt transportera med lastbil vart de än ska. Det kan omöjligt ingå i den långsiktiga miljöpolitiken för Sverige utan en fungerande järnväg måste vara en självklarhet för vår region.

I Borlänge har du 10 minuter med bil till så oerhört mycket. Du har 10 minuter till vattenläge, 10 minuter till skidor, 10 minuter till skridskor, 10 minuter till skogen, 10 minuter in till centrum, 10 minuter till Dalarnas handelscentrum, 10 minuter till idrottsaktiviteter. Borlänge är en stad med stor utvecklingspotential och det är något som Borlänge och länet måste ta vara på!

Våra skolsatsningar kom upp på agendan, och att majoriteten under 2 år ökat budgeten för skolan med 15%. I Borlänge är trenden att fler och fler vill gå teknik och naturutbildningar. Vi ser hur fler och fler elever tillhörande närliggande kommuner gärna går dessa utbildningar i just Borlänge. I höst startar dessutom vårt nya gymnasium upp, Rytmus som kommer med ett för kommunen helt nytt koncept gällande musikutbildning på högre nivå. En häftig satsning på kultur i närområdet som jag tycker ska bli spännande att följa.

Landshövdingen var intresserad av vårt 2047 science center och att det blivit en naturlig del av skolans utbildning, kompetens utveckling och en sammarbetspartner för näringslivet. Jag tror att somliga ser på vårt science center och ser det som ett mysigt ställe att ta barn och barnbarn till på en lördag och det ska man göra, men det är så mycket mer och har blivit en av kommunens grundpelare gällande utveckling kring teknik och NO baserade ämnen.

Borlänge regionens kamp för att få behålla högskolan lyftes och luftades. Hur vi gemensamt måste satsa på att ha en högskola av rang. Relationer måste byggas upp på alla fronter samtidigt som nya studentbostäder måste byggas inom kommunens gränser. 16 000 studerar på Dalarnas högskola och det är kompetens som Borlänge måste ta vara på.

Ylva Thörn ville självklart ut och träffa de som är med och bygger vår stad. Med detta i åtanke fortsatte förmiddagen fortsatte därför med ett besök på Kvarnsvedens pappersbruk. Vi bjöds på en rundvandring på bruket där både historia och framtid diskuterades tillsammans med personal och pappersfackförbund. Kvarnsveden har hundratals anställda och är en stor arbetsgivare inom kommunen och laddar nu inför framtidens utmaningar. Framtid var verkligen det som de ville diskutera med mig och Ylva och man fick verkligen ett lyft när man gick runt i fabriken med stålhätta på fötterna och hjälm på huvudet.

Efter lunch tog IKEA:s ledning på Norra backa emot oss. Johan Nestor och hans personal bjöd på en oerhört inspirerande tidig eftermiddag. De pratade om hur de värnar om de lokala kunderna och hur de arbetar med jämställdhet samt integrationsfrågor. IKEA vill vara med och bygga vår stad vilket känns seriöst och tryggt. Ett företag som gärna krokar arm med oss i kommunen när nya initiativ tas för att vår kommun ska visa framfötterna. IKEA är en utav de företag som krokat arm med kommunen gällande ”dubbelt upp” där kommunen ska anställa motsvarande lika många långtidsarbetslösa som näringslivet gör med start under hösten.

Dagen avslutades på det lokala företaget SBB (Signalbanbyggarna) där vi möttes av ett brinnande engagemang utav ledningen Pär Opard och Jonas Friberg. De berättade om ett litet företag som vuxit sig stort, om ett företag som ville ge Borlängeborna både en chans och en ny chans. Om hur machokulturen i branschen måste bort och att kvinnor är mycket välkomna att arbeta i deras företag. De pratade om sammarbeten inom branschen, hur arbetsmiljön kan förbättras och om att stötta lokala dam och herrlag inom idrotten.

Ett ledord för dagen var verkligen sammarbete. Hur Borlänge ska sammarbeta med byggherrar och näringsidkare för att bygga en bättre och större stad. Hur företag kan sammarbeta för att bli mer konkurrenskraftiga och bygga ett Borlänge och en region för framtiden. Det andra ledordet för dagen måste vara värdegrund. Att varken vår kommun eller dess företag kan växa utan en stark, seriös och väletablerad värdegrund. Det slår mig hur likt kommunen och företagen arbetar med sin värdegrund och att vi alla ser det viktiga med att just ha en värdegrund som vi arbetar med i vardagen.

Jag vill tacka Ylva Thörn för ditt besök av vår kommun. Tack för trevliga diskussioner och skratt. Jag vill också tacka Kvarnsvedens papparsbruk, IKEA samt SBB för att ni tog emot oss. Det känns tryggt att se eran verksamhet och hur ni ser på framtiden. Det ska bli roligt att få utveckla kommunen tillsammans med ett så innovativt näringsliv.

På söndag åker jag emot Almedalen för att förhoppningsvis knyta nya kontakter som kan gynna vår kommun!

IMG_0256IMG_0267

IMG_0278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök av Kvarnsvedens pappersbruk.

Den 31/5 besökte jag Kvarnsvedens pappersbruk där jag fick träffa de förtroendevalda för fackförbundet Pappers. Det blev ett mycket trevligt besök där både brukets fina historia och utmanande framtid diskuterades. Självklart tog jag chansen att få mig en guidad tur av verksamheten. Borlänge hade inte varit det Borlänge vi känner till idag utan Kvarnsvedens pappersbruk. Det finns mycket historia i Kvarnsvedens industriområde som påverkat vår kommun. Även om antalet anställda har minskat inom industrin i Borlänge så anser jag fortfarande att den är en av nyckelspelarna i kommunen. Jag vill stå upp för och vara med och driva ett bra industriklimat i Borlänge, så att Borlänge kan vara en kommun som ligger i framkant när det gäller innovation och idéer inom industrin i Sverige.

PQOS5383

Tack till alla på Kvarnsvedens pappersbruk som gjorde mitt besök så lyckat och ett speciellt tack till Pappers för de intressanta diskussionerna samt visningen av verksamheten!

Jag vill även tipsa om att from nyligen även finns på Instagram under användrar ID: jan.s.bohman

Tack till alla som chattade med oss under öppet hus

Tack till alla som chattade med oss på öppet hus. Jag och de andra i majoriteten fick frågor om allt ifrån skolan, Dalkurd, kräkningar och skatten. Läs gärna våra svar i länken på DT.se.

IMG_0110

Jag tror att detta kan vara ett utav de framtida sätten att kommunicera med borlängebon. Även om jag alltid vill kunna träffa Borlängebon över en kaffe för att förstå vad just du brinner för i Borlänge.

Fullmäktigedebatt 9/5 2017

Under fullmäktigessammanträde tisdagen den 9/5 behandlades Centerpartiets motion om privata alternativ inom äldreomsorgen. Centerpartiet yrkade på följande:

  • Att Borlänge kommun gör det möjligt att i de kommande upphandlingarna av nya äldreboende lägga ut driftansvaret på extern utförare i minst ett av objekten
  • Att kommunen i samband med försäljning av tomter och upphandling av bostadsbyggande skapar incitament som gör det intressant att bygga trygghetsbostäder i Borlänge. När det gäller trygghetsboende så fanns det inga oenigheter i fullmäktige då det kan ses som en vidareutveckling av boendeplanens intention att påverka behovet av platser inom särskilt boende.

Debatten övergick sedan i en ideologisk kamp gällande privata aktörer i väldfärden. Alliansen i Borlänge visade tydligt att de har en ideologisk övertygelse om att så fort man privatiserar och säljer ut välfärden så blir allt automatisk bättre.

Bevisbördan är ganska stor för detta och man måste genomlysa detta ordentligt. Ska vi göra detta kräver det en helt ny kontrollapparat och jag är tveksam om att denna ekonomiska börda är något bra för en medelstor kommun i Dalarna. Alliansen är ideologiskt förblindade om sin övertygelse om privata alternativ inom Borlänge kommun ska lösa alla problem. Alliansen påstod under debatten att privat drift är ett incitament för att privata intressenter skulle bli mer benägna av att bygga äldreboenden i Borlänge. Det är ett djärvt påstående då Borlänge inte har en utan två privata aktörer som visat intresse för att bygga äldreboenden i Borlänge där kommunen ska hyra in sig i lokalerna för att driva äldreomsorg.

Jag vill understryka att jag ser det otroliga jobb som våra anställda utför inom välfärden i Borlänge idag. Många av våra borlängebor skulle inte klara sin vardag utan dessa hårt arbetande människor. Min ideologiska övertygelse är att våra anställda inte drar benen efter sig och varken skulle arbeta hårdare eller mera effektivt om de utsattes för konkurrens av privata aktörer.

Men det sagt så vill jag förtydliga att det finns äldreboenden som drivs i privat regi privat som har en bra verksamhet. Men det är via aktivt ledarskap och innovativa idéer som vi ska utveckla Borlänges välfärd. En ägarform gör inte en aktör magiskt bättre och vi har inte råd att förlora kontrollen över en sådan värdefull verksamhet som vår äldreomsorg.

Omsorgsnämnden förtjänar en klapp på axeln. Med en prognos på ca 80 miljoner back i fjol så slutar man ändå på ett mycket berömvärt resultat. Omsorgsnämnden både orkar och klarar av att göra det som behövs för Borlänges sjuka, äldre och funktionshindrade. Det är något som vi ska fortsätta med i egen regi.

Jag yrkade själklart bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket också blev det yrkande som segrade. En viktig seger både för fullmäktige och borlängebon.

 

IMG_0057

 

Välkomna på öppet hus

Välkomna på öppet hus måndagen den 16/5 på biblioteket kl 17:00-18:30. Under kvällen kommer jag tillsammans med vår kommundirektör och andra berörda politiker att svara på vad borlängebons skattepengar gått till under 2016. Jag är intresserad av vad just du tycker om hur skattemedlen förvaltats under året. Därför hoppas jag på stor uppslutning, välkomna!

Åsa och Janne