Jobbet i Äldreomsorgen

Kommunen vill ge ännu bättre service till Borlängeborna och samtidigt vara en trygg och bra arbetsgivare. En viktig del för att vara en bra arbetsgivare är att ge medarbetarna möjlighet till delaktighet i sitt eget schema. Därför har vi i finansutskottet beslutat om nya medel för att stärka bemanningsprocessen och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet.

Sedan en tid genomför kommunen ett stort förändringsarbete inom äldreomsorgen. Det går ut på att Borlängebon i ännu större utsträckning ska få vara med och påverka hur de beslutade insatserna ska genomföras. Det kan vara när man vill kliva upp på morgonen, om man vill ha frukost i den egna lägenheten eller gemensamt osv. Vilka insatser som en Borlängebo har rätt till bedöms av behovsbedömare.

– Vi har nu stärkt upp den behovsbedömarfunktionen och de nya medarbetarna är nu på plats

Samtidigt vill kommunen vara en trygg arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till att arbeta heltid. Vi vill så långt som möjligt komma ifrån otrygga anställningar som tim-vikarier och allmän visstidsanställning.

– Vi jobbar för fler heltider där deltid är en möjlighet. Vi är nu uppe i att 83 % av våra medarbetare har heltidsavtal. Vi fortsätter att arbeta utifrån det avtal vi har tecknat med kommunal lokalt om fler heltider

När bemanningen sker utifrån Borlängebonas behov kan förändringar i schemaplaneringen vara nödvändig. Det viktigaste i denna fråga är att ge medarbetarna möjlighet till inflytande och delaktighet i sitt eget schema. Kommunen arbetar med att föra ut individuell schemaplanering där medarbetarna kan påverka sitt eget schema utifrån Borlängebons behov.

– Att vi är en attraktiv arbetsgivare är viktigt för oss, därför kommer vi att följa vissa nyckeltal noga, det kanske viktigaste är hur delaktiga medarbetarna varit i sitt eget schema

– Det centrala avtalet om att sträva efter en samanhållen arbetstid och fasa ut ofrivilliga delade turer ska vi också självklart jobba hårt med.

Finansutskottet har idag beslutat att tillföra medel för att påskynda och stärka upp arbetet med att förbättra bemanningsprocesserna och därigenom öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet.

– Det är en utmaning som vi tar på största allvar. Samtidigt är vi övertygade om att vi tillsammans med våra duktiga chefer och medarbetare kommer att klara det.

Varför stöd till Filminspelning?

Jag vill att Borlänge ska vara en stad som utvecklas och växer. Borlänge måste våga ta nya steg och vara positiva till nya verksamheter. Vi har historiskt vågat göra satsningar på olika områden och målmedvetet arbetat för att Borlänge ska ha många ben att stå på. Så har Borlänge utvecklats och vuxit igår så måste det vara idag och imorgon.

Nu tar vi nästa steg i Borlänges utveckling och satsar, i samarbete med Falun, på de kulturella och kreativa näringarna med fokus på musik, film och spel. Vi ser på detta ur både ett näringslivs- och ett kulturellt perspektiv.

Vi vet att film, TV och musik är en tillväxtbransch. Vi vet att ett brett kultur utbud ökar en stads attraktivitet. En kreativ kommun drar till sig andra kreatörer och innovatörer.

Kritik finns då vi provar nya vägar, nya idéer, så var det med satsningen på Teknikdalen, Science Park, – nu är Borlänge en av landets mest IT-konsult täta kommuner. Det fanns kritiska röster även när Kupolen byggdes och också nu senast mot IKEA och det nya handelsområdet på Norra Backa. Nu har satsningarna gett Borlänge ett högt handelsindex, människor kommer till Borlänge för att göra sina inköp istället för att Borlängebon åker till Valbo, Örebro eller Västerås för att spendera sina pengar. I Borlänge vågar vi prova nytt, inte säkert att allt lyckas men att sitta still är att stagnera, att sitta still får inte bli ett alternativ.

Varför vill vi ha filminspelningar till Borlänge? Det finns ekonomiska fördelar då en del av en filminspelnings budget spenderas hos oss. Forskning visar att man får tillbaka 2,50 – 4 kr/satsad krona. Filmen Hallå, hallå gav ett tillskott på 3,4 miljoner till näringslivet i Falun under inspelningstiden. Därtill kommer det skådespelare och filmteam spenderar på sin fritid. Falu kommun satsade 500 000.

Vi ser att publiciteten kring filminspelningen och vid premiären bidrar till att marknadsföra Borlänge. En filminspelning går inte obemärkt förbi. Stor publicitet vid casting för statister och vid inspelningen och uppmärksamheten kring dess kända skådespelare.

Vill vi satsa på kulturella näringar, och vara ett alternativ för film- och musikbranschens produktioner då kan och ska vi inte som kommun ta ställning till filmens, eller musikens, innehåll – vi kan inte lägga oss i det konstnärliga.

Slutligen det är sant att vi med stängningen av biblioteket i Domnarvet sparar 300 000 kr per år. Men fakta är också att 80 % av utlåningen var till skolelever och skolbiblioteket är kvar i Domnarvet och fungerar bra idag. Det är också vanskligt att jämföra årlig driftskostnad med enskilda insatser.

Somalia Bandy hyllades som hjältar vid hemkomsten till Borlänge

Ingen har väl missat att Somalias landslag i bandy i huvudsak betsår av Borlängebor. Väl åter efter sitt äventyr i Sibirien hyllades de som hjältar av en stor åskådarskara vid et möte på Jussi Bjäörlingstorg.

Laget har satt Borlänge på världskartan otaliga är de inslag som sprids över media världen med om den galna men underbara idee som startade detta äventyr.

Det kulturmöte det innebär att läras sig denna traditionella vinteridrott för unga män som nyss anlänt från ett snö och i fritt Somalia är stort. Borlänge bandys engagemang är stort och visar att många är beredda att möta nya människor och nya kulturer i ett växande Borlänge.

Somalia Bandy skapar många viktiga möten mellan nyanlända somalier och gamla Borlängebor, detta möte är viktigt. Vi lär känna personerna kan ser förbi ett grupptänkande. Mindre vi och dom är viktigt.

Nedan ngra länkar till medias rapportering

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/nu-ska-somalias-bandyhjaltar-hyllas

http://dalademokraten.se/2014/02/03/500-hyllade-somalias-vm-aventyr/

http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.6797448-bandyhjaltarna-hyllades-pa-torget

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5774869

Positivt att SSAB agerar

SSAB har idag meddelat att de lagt ett bud på finländska Rautarouki. Idag vet vi inte i dagsläget vilka konsekvenser detta får för Borlänge:
– Å ena sidan är det alltid bättre när ett företag agerar i ett läge där världsmarknaden sviktar och där företaget står inför svåra utmaningar. Att man agerar i det här läget när fack och företagsledning är överens om affären ser jag som något positivt.
– Å andra sidan finns det självklart en oro kring hur de rationaliseringar som SSAB nu aviserar kommer att påverka verksamheten i Borlänge. I dagsläget vet vi ingenting om hur nedskärningarna fördelas och hur det slår här i Borlänge.

Nu är vi 50 000 Borlängebor

Nu är vi 50 000 som stolt kan kalla oss Borlängebor! 50 000 trevliga invånare. Det visar preliminära siffror so presenterats i dag De faktiska siffrorna kommer i slutet av februari 2014.

Det har varit en spännande tid ett tag då vi vetat att vi närmat oss och vi har följt siffrorna under hela året. Nu känns det som en tidig Julklapp.Många vill bo i Borlänge och det är glädjande. Det här är verkligen ett tillfälle att uppmärksamma och visa att vi är stolta över vår stad. Den magiska gränsen är för första gången nådd och nu hoppas vi på att siffrorna i februari visar att vi verkligen är 50 000.

Fler Borlängebor en förutsättning för ökad välfärd i framtiden Med fler Borlängebor ökar statsbidrag och skatteintäkter – en förutsättning för ökad välfärd och för stadens fortsatta utveckling. Befolkningsökningen innebär även att Borlänge nu enligt Statistiska centralbyrån (SCB) graderas som en större stad.

Det är viktigt med inflyttning, men det är lika viktigt att skapa förutsättningar för våra ungdomar att komma ut i arbete så att de får förutsättningar att stanna i sin hemstad. Det är såklart även viktigt att alla som bor Borlängebor trivs och tycker Borlänge är en bra och trevlig stad att leva och verka i.

Borlänges befolkning ökar, det byggs fler bostäder än på länge och intresset från företag att etablera sig i Borlänge har ökat markant.

Ökningen beror på fortsatt höga födelsetal i Borlänge 593 nyfödda barn tom 17 december 2013 och att inflyttningen har varit större än utflyttningen +363 invånare.