Borlänge gör samhällsnytta

 

janneSABO

 

Borlänge växer och behovet av bostäder ökar. Vi i den rödgröna majoriteten i kommunen satsar på att 1 000 nya bostäder ska byggas under mandatperioden.
Bostadsbyggandet bidrar – förutom stadsutveckling – till minskad segregation, nya jobb och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
*
I tisdags och onsdags deltog jag och Jörgen Olsson, vd Tunabyggen AB, på Sveriges Allmännyttiga bostadföretags (SABO) konferens – från scenen – dela med oss av Borlänges framgångsrika arbete med hur allmännyttan bidragit till samhällsnytta. På konferensen deltog också flera inspiratörer, forskare och politiker. Olsson föreläste på tisdagen och jag medverkade i en paneldebatt på onsdagen. Ví talade om hur Tunabyggen bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i Borlänge. Tunabyggen arbetar bland annat för att sammansättningen av deras medarbetare ska spegla befolkningssammansättningen i bostadsområdena och erbjuder också arbetslösa som har försörjningsstöd nystartsjobb för att möjliggöra för dessa att få arbetslivserfarenhet och att komma in på arbetsmarknaden.
För oss i Borlänge är det också viktigt att Borlängeborna inkluderas i utvecklingen av nya bostadsområden. Därför inleder vi nu ett arbete med medborgardialoger, där vi politiker möter er kommuninvånare under strukturerade former. Medborgardialogerna är ett verktyg för att förstå människors önskemål, drömmar om livet, möjliggöra inflytande, delaktighet och dialog.
Tunabyggens fastighetschef Pernilla Bergkvist deltog också.

En budget i rätt riktning

cropped-Header2000x576.jpg

Den rödgröna regeringens budget är ett starkt första steg för ett bättre Sverige.
Jobb, skola, utbildning och en tryggare välfärd är prioriterade områden, både för Sverige och för Borlänge.

Regeringen satsar 5 miljarder extra på skolan under nästa år. Pengarna ska bland annat gå till satsningar på skolor med låga skolresultat, höjd ersättning till kommuner för asylsökande barns skolgång, specialpedagogiska insatser i grundskolan, ökad lärartäthet och höjd kvalitet i fritidshemmen. Dessa satsningar är mycket viktiga då alla barn och unga behöver få förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Vi i Borlänge satsar 10 procent mer i budgeten för skolan nästa år. Barn och unga är vår framtid.
Jobben är också en viktig del i budgeten.  Sverige har cirka 400 000 arbetslösa och samtidigt finns det 80 000 lediga jobb. Var femte rekryteringsförsök misslyckas för att den sökande inte har den kompetens som sökt för jobbet. Det medför att regeringens satsning på utbildningar som leder till jobb är helt rätt. En god dialog med näringslivet och fackföreningar är naturligtvis en förutsättning för detta.
I övrigt visar budgeten att de grundläggande skyddsnäten är på väg att repareras: människor ska inte behöva oroa sig ekonomiskt om de blir sjuka eller arbetslösa och äldreomsorgen förstärks med mer personal.

 

Ingen höjd skatt i Borlänge

pressis

Ingen höjd skatt, en budget i balans och en satsning på skolan och omsorgen.
Det beskedet kan vi i den rödgröna majoriteten ge i dag.

Under eftermiddagen presenterade jag, Elina Brodén (mp), Dan Eriksson (ofa) och Leif Lindström (v) den politiska ledningens förslag till justerade budgetramar för nämnderna inför budgetberedningens möte på fredag. Vi har arbetat aktivt för att skapa balans i kommunens ekonomi, samtidigt som vi höjer kvalitéen i skolan, säkerställer att våra vallöften om heltider åt alla infrias och att de ofrivilliga delade turerna i omsorgen tas bort. Det klarar vi genom effektiviseringar av verksamheten och genom att 25 miljoner kronor förs över från de kommunala bolagen. Kommunen räknar också med att få 10 miljoner extra i riktade statsbidrag det kommande året. Därutöver ska nämnderna vidta åtgärder för att 25 miljoner kronor, vilket medför förändringar beträffande lokaler och personal. Personalförändringar innebär att se över pensionsavgångar och de som närmar sig pension, att noga avväga om vakanser ska tillsättas, att se över om det finns medarbetare som vill sluta och också om det finns medarbetare som, av olika anledningar, borde gå till annan sysselsättning. Detta sker naturligtvis i samråd med våra fackliga organisationer.
Vi behöver fortsatt anställa pedagoger i skolan och medarbetare i omsorgen för att ha en bra kvalitét.

Nästa års budget är starkare än på många år. Skolan är prioriterad och får en höjning med omkring 10 procent jämfört med i år. Omsorgens budget ökar med ca 5 procent. En förutsättning för nästa års satsningar är en stark ekonomi.

Budgeten behandlas av budgetberedningen på fredag och i kommunfullmäktige i december.

 

Rika kommuner måste hjälpa till – debatt i Aftonbladet

Alla kommuner måste dela på flyktingmottagandet.
Även de välbeställda.
Det skriver jag och 15 andra kommunalråd på Aftonbladet Debatt.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21399474.ab

Ta del av mitt nyhetsbrev


För att ge en inblick i politikens vardag i Borlänge kommun utvecklar jag nu kommunikationen med Borlängeborna. Mitt nyhetsbrev kommer nu att komma kontinuerligt, en gång i månaden. Genom det får du möjlighet att följa mitt arbete som kommunstyrelsens ordförande. Syftet är att dela det positiva som händer i Borlänge, men också att beskriva vilka utmaningar vi står inför.I septembers nyhetsbrev kan du bland annat ta del av Borlänge kommuns lyckade satsning på nystartsjobb.