Prognosen visar på 40 miljoner plus för 2013!

Kommuns ekonomi beräknas gå med 40 miljoner plus vid årets slut. Det visar den senaste prognosen.

Enligt prognosen kommer driftverksamheten att gå med ett underskott på 29 miljoner vid årets slut. Jämfört med 2012 (då driftunderskottet var på 80 miljoner) har det skett en klar förbättring.
Kommunfullmäktige fastställde i juni att underskottet inte fick överstiga 35,5 miljoner kronor så även jämfört med detta ligger vi lite bättre till. Och på sista raden har vi enligt prognosen ett överskott på 40 miljoner.

Att nå budgetmålen är nödvändigt – vi måste komma tillrätta med driftunderskottet i nämnderna. Det är glädjande att de insatser vi gjort nu börjar ge märkbara effekter. Nu jobbar vi vidare med att minska våra kostnader och hitta nya smarta sätt att arbeta.

Kommun har inte vinstmål men behöver ett överskott för att klara investeringar och kunna minska lånebehovet. Så tro nu för allt i världen inte att våra ekonomiska utmaningar är över.

Våra kommuner får ta notan

Våra kommuner har tagit ett större ansvar för att välkomna flyktingar än de flesta andra i Sverige. Vi vädjar nu om ekonomisk hjälp och en rättvis och fungerande nationell flykting- och integrationspolitik, så skriver vi, tio kommunalråd, i en debatt artikel i Svenska Dagbladet i dag.

läs debattinlägget här

Borlänge kommun blir Millenniekommun

Borlänge kommun är nu diplomerad av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Borlänge kan därmed titulera sig Millenniekommun och är en av de 27 kommuner i landet som arbetar för att uppnå FN:s åtta millenniemål.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver projektet Millenniekommun sedan 2009. Projektet syftar till att få svenska kommuner att arbeta för att nå de åtta millenniemålen som är fastställda av FN och som ska uppnås senast år 2015. 27 kommuner eller regioner är idag anslutna till projektet, Millenniekommun. För att kunna bli en Millenniekommun ska man uppfylla uppsatta krav för projektet och kontinuerligt kommunicera sitt arbete.

För Borlänges del var det inte svårt att uppnå kraven för att kunna bli en Millenniekommun. Vi arbetade redan med olika internationella partnerprojekt, med miljön, jämställdhet och med integration som är några av de områden som en Millenniekommun ska fokusera på.

Diplomeringen är en bekräftelse på att vi arbetar på ett bra sätt inom de här områdena och att vi har kommit långt.

FN:s åtta millenniemål
Halvera jordens fattigdom och hunger, se till att barn får gå i grundskola, öka jämställdheten mellan kvinnor och män, minska barnadödligheten, förbättra mödrahälsan, stoppa spridningen av hiv och aids, säkra en hållbar utveckling och öka samarbetet kring bistånd och handel.

20130308-142540.jpg

Tyck till om Falun-Borlängeregionens framtid

Nu kan den som vill tycka till om Borlänge och Faluns gemensamma översiktsplan. Planen ska peka ut riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling i regionen och vara klar nästa vår.

Under tiden 2 mars till den 6 maj finns Översiktsplan FalunBorlänge ute på samråd. Enligt tidplan ska översiktsplanen vara klar våren 2014.

Läs mer om Översiktsplan FalunBorlänge och lämna synpunkter

http://www.falun.se/www/externa/plan.nsf/doc/23456C5D3C7C3F8DC1257B12005070DF

Vi blir fler Borlängebor

Befolkningen i Borlänge fortsätter att öka. Under 2012 har folkmängden ökat med 159 personer och totalt bor nu 49 482 personer i Borlänge. Anledningen till utvecklingen är högre inflyttning än utflyttning och att det föds fler barn i Borlänge.

Borlänge är tillsammans med Falun och Ludvika de enda kommunerna i länet som ökar sin befolkning 2012.

Vi blir allt fler Borlängebor och det känns riktigt roligt. Nu måste vi arbeta vidare med att stanna kvar i den positiva utvecklingen. Att jobba vidare med vår kommuns attraktionskraft är viktigt och det blir tydligt då vi ser att de som flyttar i störst utsträckning är de yngre i ålder 19-24 år, De utgör ungefär 30 % av de som flyttar till och från kommunen,

.