New York Times tipsar om Borlänge

Känns riktigt skoj och smickrande att New York Times uppmärksammar och tipsar om Borlänge och Peace and Love.

Här hittar ni länken till Times.

BORLANGE, SWEDEN

Peace & Love Festival, June 25-29

For those who missed the Sixties. It’s about nonviolence, equality, diversity, fellowship, solidarity, freedom, understanding — oh yes, and music. Peace & Love is the biggest annual festival in Sweden, which just goes to show.

Skärmavbild 2013-01-11 kl. 15.52.00

 

Kungsljuset invigt

20130109-174323.jpg

I dag invigdes vårt nya äldreboende Kungsljuset i Kvarnsveden. 5 avdelningar med plats för 51 boende. 4 av lägenheterna är avsedda för parboende.

På bilden undertecknad med enhetschefen Elisabeth Strand med det porslin och kristallglas som nu kan användas av de boende, servisen fanns tidigare i den nu nedlagda representationsvåningen. Jag tycker de äldre är värda möjligheten till en festlig dukning vid högtidliga tillfällen.

20130109-180421.jpg

Schemaläggningen i kommunen

I publicerade en debattartikel i Dala-Demokraten som jag, Barbro Hietala Nordlund och Ronny Beyer skrivit kring schemaläggningen i kommunen. Här nedan kan du ta del av den.

 

I Borlänge kommun pågår olika förändringsprojekt som kan påverka schemaläggningen för en del av vår personal.  Orsaken är flera:
– Servicen på våra äldreboenden ska anpassas till de äldres bedömda behov
– Servicen ska anpassas till hur de boende vill ha tjänsterna utförda.
– Det måste bli fler heltider, heltid ska vara en rättighet – deltid en möjlighet.
– Vi ska också minimera antalet timanställda.
– Det stora övertidsuttaget ska ner.

Dagens sätt att organisera verksamheten är inte ekonomiskt försvarbart. Det ger otrygga anställningar. Skapar dålig kontinuitet för brukaren, många ansikten, olika sätt att utföra omvårdnad på.

Vi har nu startat med att identifiera de behov som äldre på våra äldeboenderna har. Syftet är att de som flyttar till ett äldreboende ska ges individuellt anpassade insatser i rätt omfattning. Vi ska ge omsorg efter varje individs bedömda behov och personliga önskemål på utförandet, detta ska styra verksamheten. Därefter läggs schemat för personalen.

Scheman läggs ute på varje enhet i samverkan mellan berörd chef och arbetstagarna. Detta kan leda till förändringar jämfört med i dag. T.ex. är några av de äldre morgonpigga andra är det inte. Nya krav påverkar schemaläggningen på olika sätt och det är då rädslan och oron för delade turer kommer fram. Det är lätt att tro av diskussionen att delade turer är något som ska införas som en regel, så är inte fallet. Som arbetsgivare har Borlänge kommun full förståelse och respekt för att mer arbete på helgerna och delade turer inte är önskvärt.

Vi är personligen är principiellt mot delade turer och att man ska behöva arbeta mer än

varannan helg. Men det viktiga är nu att man löser detta på arbetsplatserna, i dialog och enligt gällande kollektivavtal. De anställdas önskemål måste paras med brukarens behov. Vi är övertygade om att detta går om samtalsklimatet är gott – och det ska det väl vara hos oss i Borlänge.

 

Jan Bohman                        Barbro Hietala Nordlund                         Ronny Beyer
kommunstyrelsens             Omsorgsnämndes                                    Arbetsgivareutskottets
ordförande                           ordförande                                                 ordförande

 

 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Nu kommer julfriden allt närmare och jag tänker på att 2012 har varit ett väldigt roligt och händelserikt år. Vi utmanas hela tiden att tänka nytt, förändra och förbättra i vår strävan att ständigt utveckla Borlänge att bli ännu bättre. Vi fortsätter 2013 och jag vet att vi klarar utmaningarna tillsammans. Genom ett tydligt ledarskap i kommunen och i samverkan med näringsliv, föreningar och Borlängebor ska vi utveckla vår stad till en ännu bättre plats att leva på.
Jag vill önska alla Borlängebor en trevlig och fridfull julhelg!

Jul - Stationsgatan

Härlig vintervy över Stationsgatan

 

Bättre äldreomsorg!

För mig är det självklart att våra äldre Borlängebor ska få bästa möjliga service och omsorg och helst enligt deras behov och önskemål. Därför gör vi nu förändringar i kommunen, vilket ska ge ännu bättre service. Vi anpassar omsorgen mer utifrån individens behov. Alla är inte lika och alla har inte behov av samma saker. Samtidigt innebär det att våra anställda behöver göra vissa förändringar, vilket diskuteras livligt just nu. Det gäller att hitta bra lösningar som passar de flesta och jag är övertygad om att arbetsplatserna hittar bra vägar framåt med hjälp av kollektivavtalet. Alla anställda blir kanske inte helt nöjda, men på sikt kommer detta att leda till att våra äldre får en ännu bättre service och omsorg. Kommunens viktiga uppgift är ju att ge ännu bättre service till Borlängeborna. Läs mer i ett pressmeddelande här!