mars 2013 archive

Borlänge kommun blir Millenniekommun

Borlänge kommun är nu diplomerad av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Borlänge kan därmed titulera sig Millenniekommun och är en av de 27 kommuner i landet som arbetar för att uppnå FN:s åtta millenniemål. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver projektet Millenniekommun sedan 2009. Projektet syftar till att få svenska kommuner att arbeta för att …

Continue reading

Tyck till om Falun-Borlängeregionens framtid

Nu kan den som vill tycka till om Borlänge och Faluns gemensamma översiktsplan. Planen ska peka ut riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling i regionen och vara klar nästa vår. Under tiden 2 mars till den 6 maj finns Översiktsplan FalunBorlänge ute på samråd. Enligt tidplan ska översiktsplanen vara klar våren 2014. Läs mer om …

Continue reading