september 2013 archive

tV 4 om en växande stad

Borlänge går från medelstor till större stad – Nyheterna – tv4.se http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/borl%C3%A4nge-g%C3%A5r-fr%C3%A5n-medelstor-till-st%C3%B6rre-stad-2451834?utm_campaign=tv4.se-framework&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.tv4.se%2Fnyheterna%2Fklipp%2Fborl%25C3%25A4nge-g%25C3%25A5r-fr%25C3%25A5n-medelstor-till-st%25C3%25B6rre-stad-2451834&utm_medium=facebook-like&utm_source=www.tv4.se

Prognosen visar på 40 miljoner plus för 2013!

Kommuns ekonomi beräknas gå med 40 miljoner plus vid årets slut. Det visar den senaste prognosen. Enligt prognosen kommer driftverksamheten att gå med ett underskott på 29 miljoner vid årets slut. Jämfört med 2012 (då driftunderskottet var på 80 miljoner) har det skett en klar förbättring. Kommunfullmäktige fastställde i juni att underskottet inte fick överstiga …

Continue reading