november 2013 archive

Omfattande behov av investeringar och upprustning av Bergslagsbanan

Trafikverket har i flera utredningar konstaterat att det finns behov av omfattande investeringar i Bergslagsbanan. Trots detta händer väldigt lite konkret på Bergslagsbanan vilket kommunerna Partnerskap Bergslagsbanan har påpekat.Trafikverket gör ett bra och grundligt arbete med att identifiera problem och behov för Bergslagsbanan men när det kommer till handlingskraft krävs det mer. De åtgärder som …

Continue reading

En budget i balans för 2014

Det budgetförslaget antagits i av budgetberedningens majoritet (s och mp) och som ska beslutas av kommunfullmäktige i december är en budget i balans. Det är en stark budget med satsningar på skola, omsorg, arbetsmarknad och sociala frågor som kommunfullmäktige nu får besluta om Totalt får verksamheten 149 nya miljoner, varav den största potten går till …

Continue reading