mars 2014 archive

Satsningar på kulturella och kreativa näringar

Nu planerar Borlänge kommun och Falu kommun en gemensam satsning på de kulturella och kreativa näringarna. Genom att utveckla dessa näringar ska regionen stärkas och attraktionskraften öka. Tillväxtverkets definition av kreativa och kulturella näringar är arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande. – Platser konkurrerar idag om …

Continue reading

Jobbet i Äldreomsorgen

Kommunen vill ge ännu bättre service till Borlängeborna och samtidigt vara en trygg och bra arbetsgivare. En viktig del för att vara en bra arbetsgivare är att ge medarbetarna möjlighet till delaktighet i sitt eget schema. Därför har vi i finansutskottet beslutat om nya medel för att stärka bemanningsprocessen och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet. …

Continue reading

Varför stöd till Filminspelning?

Jag vill att Borlänge ska vara en stad som utvecklas och växer. Borlänge måste våga ta nya steg och vara positiva till nya verksamheter. Vi har historiskt vågat göra satsningar på olika områden och målmedvetet arbetat för att Borlänge ska ha många ben att stå på. Så har Borlänge utvecklats och vuxit igår så måste …

Continue reading