april 2014 archive

Var med och tyck till om Folkets Park

Från 15 april till 9 maj kan alla som vill ge sina synpunkter på det program och skissförslag som gjorts efter samrådet i höstas. Utställningen som visar förslaget på nya Folkets Park sitter uppe mellan den 15 och 23 april i Galaxen Folkets Hus. På onsdag den 16 april, kl 16.00-19.00, är det Öppet Hus. …

Continue reading

Vi är en gravt järnvägsberoende region!

Den Nationell transportplanen är nu presenterad och trots att trafikverket i flera utredningar konstaterat att det finns behov av omfattande investeringar i Bergslagsbanan är insatserna obefintliga. Min bedömning är att de åtgärder som regeringen presenterar inte tillgodoser dagens eller framtidens behov av vare sig arbetspendling eller näringslivets behov av transporter utefter Bergslagsbanan. Regeringen satsar på …

Continue reading

10 000 har nu rest med Handelsbussen

Fredagen den 4e uppmärksammar vi Tommy Björling som är den 10 000:e resenären på Handelsbussen. Den buss som Borlänge kommun, IKEA, Norra Backa handelsplats, Borlänge Centrumförening och Kupolen skapat för att områdena runt Kupolen, IKEA, Norra Backa handelsplats och centrum ska stärkas genom att kunderna kan åka gratis buss mellan områdena.Bussen gör det praktiskt, miljövänligt …

Continue reading

För att återstarta gruvor i Bergslagen krävs statliga medel till järnvägen – en nödvändig satsning för framtiden

Här publicerar jag en debattartikel som införts i div tidningar I april förväntas regeringen fatta beslut om statliga infrastruktursatsningar för perioden 2014-2025. Regeringens beslut grundar sig på det förslag som Trafikverket presenterade vid halvårsskiftet 2013. Trafikverkets förslag är i många avseenden ett förslag som mycket tydligt prioriterar persontransportsystemet i och kring storstäderna. 50 % av …

Continue reading