juni 2014 archive

Samverkan med Diös kan ge Borlänge ett kulturhus i centrum

Ett samarbete mellan Borlänge kommun och Diös Fastigheter som innebär att Diös utreder möjligheterna till ett kulturhus i Borlänge centrum har inletts. Diös står för kostnaderna för utredningen. Om Borlänge kommun efter utredning anser att förutsättningar för ett kulturhus i linje med kommunens önskemål saknas ska kommunen ersätta Diös med 175 000 kronor. Diös ska …

Continue reading

Förordet till strategiska planen och de preliminära ekonomiska ramarna

Borlänge – Sveriges trevligaste stad! En stad där vi lever ett gott liv tillsammans. Borlänge är en kommun som växer med en fortsatt befolkningsökning. Nu har vi passerat 50 000 invånare, nu siktar vi vidare. Under mandatperioden vill vi fortsätta växa med 300-400 invånare per år. Borlänge är en stad i ständig utveckling, öppen för …

Continue reading

Borlänges ekonomi beskrivs osakligt på Dalarnas tidningar ledaresida

Jens Rundberg skriver en ledare om läget i Gagnef men kan inte låta bli att (som vanligt) skälla på Borlänge. Skillnaderna är flera och Jens har fakta fel Skillnader är revisorerna i Borlänge riktade kritik men yrkade inte på att KS skulle nekas ansvarsfrihet. Jens påstår att vi hade ett driftsunderskott på över 100 miljoner. …

Continue reading