september 2014 archive

Näringsliv och jobb i Borlänge

Borlänge av i dag – en kommun med ett mångfasetterat näringsliv. Staden har skiftat karaktär från en tung bruksort med hög miljöbelastning till en modern framtidsstad som till och med fått kungens miljöpris. Kommunen har stärkts på ett fantastiskt sätt genom att vi nu har många starka ben att stå på – industri, transporter, statliga …

Continue reading

Borlänge lär av Avesta

Fredag den 5 september lät vi våra chefer inspireras av Avestas heltidsprojekt. I Avesta kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Nu tar vi nästa steg i Borlänges arbete med heltidsprojektet. Avestas kommunalråd Lars Isacsson, projektledare Marita Andersson och Kommunals ordförande Marianne Hirsch.Presenterade sina erfarenheter. Sedan 2008 har Borlänge kommun ett kollektivavtal med …

Continue reading

Samarbete med KTH

Gjorde i dag ett viktigt avbrott i valarbetet för att träffa representanter från KTH. Att Kungliga Tekniska högskolan vill undersöka möjligheten att samarbeta med Dalarna för att stärka intresset för forskning och utveckling kring naturvetenskap, teknik samt bas- och skogsindustri är väldigt roligt. Att KTH är intresserade att göra den här satsningen i ett område …

Continue reading