december 2014 archive

Tydliga besked om heltid och delade turer

i den nya rödgröna majoritetens plattform ger vi tydliga besked om vår ambitioner kring bemanningen. Det pågår ett stort utvecklingsarbete inom omsorgen i Borlänge kommun. Borlängebons behov är i centrum, de som får vård och omsorg ska ännu mer än idag få det utifrån sina behov. Vi vill också självklart vara en attraktiv arbetsgivare. Vår …

Continue reading

Ljusare tider för ekonomin i Borlänge

Kommunens resultat för 2014 ser ut att bli ett plus på 56 miljoner kronor. Det är 31 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det visar den ekonomiska rapport för de 11 första månaderna som nu redovisats. Vi har en starkare ekonomi än på länge. Vi kan nu gå in i 2015 med ett överskott från i …

Continue reading