maj 2015 archive

Rejäl satsning på skolan i budgetförslaget 

Det blir en rejäl satsning på skolan nästa år. I budgetförslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om idag är skolan tydligt prioriterad. Omsorgen får också en ekonomisk förstärkning som innebär bland annat att delade turer tas bort och att heltidstjänster erbjuds alla. För att få fler Borlängebor i arbete görs en satsning på fler feriejobb och …

Continue reading