september 2015 archive

En budget i rätt riktning

Den rödgröna regeringens budget är ett starkt första steg för ett bättre Sverige. Jobb, skola, utbildning och en tryggare välfärd är prioriterade områden, både för Sverige och för Borlänge. Regeringen satsar 5 miljarder extra på skolan under nästa år. Pengarna ska bland annat gå till satsningar på skolor med låga skolresultat, höjd ersättning till kommuner för asylsökande barns skolgång, specialpedagogiska insatser i grundskolan, ökad lärartäthet och höjd kvalitet i fritidshemmen. Dessa satsningar är mycket viktiga då alla barn och unga behöver få förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Vi i Borlänge satsar 10 procent mer i budgeten för skolan nästa år. Barn och unga är vår framtid. Jobben är också en viktig del i budgeten.  Sverige har cirka 400 000 arbetslösa och samtidigt finns det 80 000 lediga jobb. Var femte rekryteringsförsök misslyckas för att den sökande inte har den kompetens som sökt för jobbet. …

Continue reading

Ingen höjd skatt i Borlänge

Ingen höjd skatt, en budget i balans och en satsning på skolan och omsorgen. Det beskedet kan vi i den rödgröna majoriteten ge i dag. Under eftermiddagen presenterade jag, Elina Brodén (mp), Dan Eriksson (ofa) och Leif Lindström (v) den politiska ledningens förslag till justerade budgetramar för nämnderna inför budgetberedningens möte på fredag. Vi har arbetat aktivt …

Continue reading

Rika kommuner måste hjälpa till – debatt i Aftonbladet

Alla kommuner måste dela på flyktingmottagandet. Även de välbeställda. Det skriver jag och 15 andra kommunalråd på Aftonbladet Debatt. http://www.aftonbladet.se/debatt/article21399474.ab

Ta del av mitt nyhetsbrev

För att ge en inblick i politikens vardag i Borlänge kommun utvecklar jag nu kommunikationen med Borlängeborna. Mitt nyhetsbrev kommer nu att komma kontinuerligt, en gång i månaden. Genom det får du möjlighet att följa mitt arbete som kommunstyrelsens ordförande. Syftet är att dela det positiva som händer i Borlänge, men också att beskriva vilka utmaningar vi står …

Continue reading