november 2015 archive

Högskolan är viktig för Borlänges utveckling

Högskolan Dalarna vill flytta all verksamhet från Borlänge till Falun. Det får stora konsekvenser för Borlänge Borlänge är en stad i förändring och konkurrerar med yrkeskunskap, innovationer och framgångsrika företag inom bland annat stål- och pappersindustri, transport, IT och handel. Högskolans utbildningar är en viktig del i att möjliggöra för företagen att få framtida arbetskraft. …

Continue reading