juli 2016 archive

Nu är Almedalsveckan slut

Almedalsveckan är viktig för Borlänges utveckling. Från Borlänge kommun har 22 personer deltagit. Från socialdemokraterna i Borlänge deltog jag, Mari Jonsson, barn- och bildningsnämndens ordförande och kommunalråd (S), Kenneth Persson, arbetarmarknads – och socialnämndens ordförande (S) och från våra samarbetspartier deltog Leif Lindström (V), Sven Fernlund (MP) och Nicole Skoglund (OFA) Övriga medverkande är tjänstemän …

Continue reading

Industriell förnyesle – så här vill vi göra

Kommuner och stat måste ge industrin förutsättningar för att utvecklas. Det handlar om kapital, kompetensförsörjning, innovation, export och attraktiva städer. Om det handlade seminariet ”Industriell förnyelse – så här vill vi göra”, som jag deltog i under Almedalsveckan i går. Seminariet arrangerades av ”Nätverket för starka industrikommuner” består av ca 20 kommuner utanför storstäderna. Borlänges …

Continue reading

Borlänge vill bli pilotkommun för regeringssatsningar

På bilden: Lena Micko, ordförande SKL, Leif Lindström (v), kommunalråd Borlänge kommun och jag Direkt från Almedalen Borlänge satsar mest i landet på arbetsmarknadsåtgärder, satsar pengar på skola och omsorg, har skapat förutsättningar för att över tusen bostäder ska byggas fram till 2019 och har en ökande befolkning. Det kräver ett medvetet arbete och Borlänge …

Continue reading

Industrin viktig för framtiden – tema i Almedalen

Industrin står för 77 procent av Sveriges export, den råvarubaserade spetsindustrin sysselsätter en miljon människor, och är en motor för svensk välfärd. Industrin är också en viktig fråga för Sveriges framtid och står också på agendan under Almedalsveckan. I går inledde jag seminariet ”Made in Heartland Sweden: Avgörande läge för exportindustrin utanför storstäderna?” som arrangerades …

Continue reading

Påverkar storregioner vår identitet?

Kommer du att se dig som Borlängebo, dalmas/kulla eller svealänning om förslaget till ny regionindelning blir verklighet? Förslaget innebär att Dalarna går samman med fler län i en storregion. Om den frågan handlade Dalarnas första seminarium idag under Almedalsveckan. Panelen, där jag medverkade, trodde inte att en ny regionindelning har stor betydelse för människors identitet. …

Continue reading