november 2016 archive

Presskonferens om vallöftena

Socialdemokraterna i Borlänge har halvvägs in i mandatperioden uppfyllt 6 av 44 vallöften och 36 kommer att uppfyllas innan mandatperiodens slut. Två vallöften kommer, enligt den nuvarande bedömningen, inte att infrias fullt ut. – Vi lever upp till nästan alla våra vallöften och bedömer att vi uppfyller dem under mandatperioden. Det gör vi dessutom med …

Continue reading

Borlänge säger nej till aktiesparande i välfärdsbolagen

Borlänge kommun placerar inte pensionsmedel i direkta aktier i välfärdsföretag. Vi i den politiska majoriteten stödjer inte vinster i välfärden. Borlänge kommun beslutade 1994 att avsätta medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning och kommunen har därför en policy med övergripande riktlinjer för hur pensionspengarna ska hanteras. Den revideras regelbundet utifrån relevanta förändringar i omvärlden och för oss …

Continue reading

Nyhetsbrev november

Varje månad skickar jag ut ett nyhetsbrev med aktuella frågor. Du kan läsa det i PDF-filen som finns i inlägget, men om du vill ha det direkt till mejlen så går du in under rubriken ”Nyhetsbrev” här på min hemsida och anmäler dig. Bohmans nyhetsbrev november 2016

Dags för nästa steg i högskolefrågan

att ta aktiv del i det kommande utvecklingsarbetet.