december 2016 archive

Året som gått

Ytterligare ett år har gått och vi i Borlänge kommun har arbetat aktivt för att utveckla staden. Våra prioriterade frågor är arbete, bostäder, skola och omsorg och här kommer en tillbakablick på vad vi åstadkommit under året. Borlänge växer och det ställer det högra krav på att skapa goda förutsättningar för arbete och för att …

Continue reading

En ansvarsfull välfärdsbudget – mitt anföringstal på dagens kommunfullmäktige

Vi ska idag revidera den budget vi tog strax före midsommar. Nya tillväxtprognoser har tvingat oss att var lite mer återhållsamma. Vi budgeterar för reavinster – viket vi inte brukar. Vi minskar resultatkravet för 2017. Vi startar arbete med anpassning av kostnadsnivå för 2017 redan efter dagens budgetsammanträde. Mera glädjande är prognosen för 2016 – …

Continue reading

VI BLIR FLER