oktober 2018 archive

Besök av Mikael Sjöberg generaldirektör på Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, besökte igår Borlänge för att samtala om de samarbeten som pågår och de utmaningar som Borlänge kommun står inför. Borlänges politiska ledning bjöd in generaldirektören Mikael Sjöberg för dialog. Politiker och tjänstemän från Borlänge kommun förde samtal med Mikael Sjöberg bland annat om arbetet med projektet dubbelt upp – vilket …

Continue reading

Cirkulär Förelöpare 2018

Igår hade jag äran att ta emot ett diplom av Per Larshans Hållbarhetschef på Ragn-Sells AB för Borlänge kommuns arbete med återvinnande av material.  Miljöföretaget Ragn-Sells har låtit undersöka kommunernas krav på återvunnet material i kommunal upphandling. Resultatet: att kraven är i princip obefintliga. Borlänge kommun svarar som enda kommun att de har mål för …

Continue reading

100 punkter för Utveckling av Borlänge 2019 – 2022

Jag har fått önskemål om att lägga ut den nya politiska plattformen i sin helhet, här kommer den: Visionen är att Borlänge ska uppfattas som Sveriges trevligaste stad. I Borlänge bor och verkar Trevligt Folk. Alla människors lika värde är en utgångspunkt för oss och alla Borlängebor är viktiga. Vårt mål är ett Borlänge där …

Continue reading

Ny majoritet i Borlänge

Jag hoppas att mina följare har förståelse över min tystnad i sociala medier på senaste. Men ska man förhandla med andra partier så är det viktigt med tillit och att dessa förhandlingar sker mellan partierna och inte någon annanstans. Jag vill härmed meddela att en ny politisk majoritet är klar i Borlänge. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, …

Continue reading