juni 2019 archive

Invigning av nya parken Kornstigen/Skogsvägen

Idag har jag fått vara med och inviga den nya parken vid Kornstigen/Skogsvägen. En fantastisk park i ett bra läge där människor kan mötas. Jag hoppas att många Borlängebor i alla åldrar kommer att upptäcka den här parken och ta med picknickkorgen och kanske en boll! Gärna redan i sommar när nu första etappen är …

Continue reading

Vi har enats om en unik strategisk plan – för ett bättre Borlänge

Det är tuffa tider ekonomiskt för hela kommunsverige. Det är därmed extra viktigt att vi springer klokare istället för snabbare – och använder våra resurser där de gör mest nytta för Borlängebon. Vi i den politiska majoriteten i Borlänge har nu enats om våra visioner samt våra strategier för att nå dessa visioner de kommande …

Continue reading

Kom och se framtidens Borlänge med oss!

Nu är det snart midsommar, men innan det så ska vi i majoriteten klubba Borlänge kommuns nya strategiska plan. I den finns våra visioner och strategier för kommande 4 år. I den står bland annat att Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler. Borlänge …

Continue reading

Verksamhetsbesök Servicecenter

En verksamhet som jag noggrant följt är Servicecenter – från verksamhetsbesöket på Sollefteås servicecenter, till invigningen av vårt eget servicecenter på Södra backa till verksamhetens nuvarande lokaler i Stadshuset. Det har varit en ynnest att se denna verksamhet växa och blomma ut. Tanken har varit en mer tillgänglig kommun för våra Borlängebor och andra intressenter. …

Continue reading

E16 är en livsnerv för Västerdalarna

Ökad säkerhet på våra vägar är något som behöver prioriteras. Oavsett om man åker bil, cyklar eller på annat sätt tar sig fram i trafiken ska man kunna känna sig säker. Varje förolyckat liv är ett liv för mycket. Därför är vi positiva till att Trafikverket arbetar med att höja trafiksäkerheten. Dock vänder vi oss …

Continue reading