oktober 2019 archive

Verksamhetsbesök Höstlovsveckan

Då Borlänges unga har höstlov så passar somliga Borlängebor på att ta ut några extra dagar ledigt med familjen. Men för några av våra medarbetare så pågår arbetet året runt. Under höstlovsveckan har jag besökt några av dessa verksamheter. Under veckan har jag träffat Jakobsgårdarnas hemtjänstgrupp samt demensteamet södra. Dessa medarbetare tar hand om några …

Continue reading

Industrikommunernas nätverksträff i Kiruna

Under torsdag-fredag har jag deltagit vid industrikommunernas konferens i Kiruna. Borlänge utvecklas och industrin är en bas i Borlänges ryggrad. Gruvan i Kiruna är den största i världen för brytning av järnmalm, och Sverige ligger i framkant inom gruvnäringen. Här i Kiruna utvinns järnmalmen som SSAB i Borlänge använder för att producera världens renaste stål. …

Continue reading

Verksamhetsbesök Kost- och lokalservice

Igår (231019) besökte jag kost och lokalservice. Jag hoppas att alla uppmärksammar de 61% ekologisk mat som syns i bakgrunden. Något som gjort oss till femte bästa kommun på ekologisk mat i Sverige och gett oss titeln ”En av Sveriges ekologiska spjutspetsar”. Personalen var tydliga med att de ville ligga i framkant, driva på frågor …

Continue reading

Avsiktsförklaring – familjecentral i Borlänge

Idag har det tagits ett stort steg i rätt riktning för att Borlänge ska få sin första familjecentral. Borlänge kommun har nämligen undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med regionen. Att tillskapa en familjecentral i kommunen har varit ett löfte från Socialdemokraterna i Borlänge till väljarna. Tillskapandet av en familjecentral utgör också punkt 12, i vår majoritets …

Continue reading

Pressmeddelande: Ny inriktning för Borlänge kommuns internationella samarbeten

Nu fokuseras det internationella utbytet till färre länder och till Europa.   Borlänge kommun har sedan många år ett aktivt samarbete med flera länder. Det handlar om vänortssamarbeten och gemensamma projekt. Syftet med det internationella arbetet är att bidra till utveckling för båda parter, att främja föreningsliv och företagande men också att ge stöd till …

Continue reading