november 2019 archive

Kommer satsa 5 miljarder i Borlänge

Stora delar av kommunsverige genomgår just nu ett stålbad. Flera jämförbara kommuner behöver spara in hundratals miljoner kronor. Att Jens Runnberg i det skedet avger en helsida till att trycka till en kommun som under min ledning haft åtta år av överskott är magstarkt. Borlänge kommun har en bra och stabil budget, därför lägger vi …

Continue reading

Sänkt hastighet är ännu ett slag mot landsbygden

DEBATT. Nyligen beslutade Trafikverket om sänkt hastighet från 90 km/h till 80 km/h på flera av Dalarnas vägar, och fler sänkningar planeras framöver. Från Dalarnas kommuner har vi flera gånger framfört vårt missnöje över förändringarna, men tyvärr är Trafikverket totalt tondövt. Trots påtaglig brist av konsekvensanalyser driver Trafikverket igenom en förändring som riskerar medföra stor negativ …

Continue reading

Kommentarer kring budgetförslag 2020

Möte med engagemang!

Ikväll fikade jag med medlemmar och andra inbjudan. Jag fick se ett fantastiskt engagemang och politikutveckling då diskussionerna flödade. Bland annat har vi diskuterat: • Bostäder och hur vi bygger stad. • Kulturhuset, folkets hus västra, Forum Kvarnsveden och hur vi utvecklar kulturlivet i Borlänge. • Jämställdheten i vår stad. • Hur vi skapar ett …

Continue reading

Vi bygger smart för Borlängeborna

Borlänge är en attraktiv stad, en stad som växer. Vi har ett akut behov av fler förskolor, skolor och äldreboenden. När vi bygger nytt måste vi vara smarta. Att samla flera olika verksamheter i samma område har flera fördelar. Byggkostnaderna minskar. Samlokalisering ger möjlighet att två verksamheter nyttjar samma kök och lokalvård. Kommunen har dessutom …

Continue reading