april 2020 archive

Uppdatering Covid-19

Fortsatt fokus på att begränsa smittspridningen. Det är med försiktig optimism som jag tar del av veckans statistik på antalet nya smittade inom våra särskilda boenden. Det är för tidigt att dra några slutsatser efter bara en vecka men jag hoppas på att minskningen av antalet smittade är en ihållande trend. Sammanställning av uppgifter inom …

Continue reading

Skolmat erbjuds till gymnasieelever från den 4 maj.

Från och med måndag den 4 maj kommer gymnasieelever folkbokförda i Borlänge kommun att erbjudas skolmat. Det kommer att vara i form av kylda matlådor som hämtas på utvalda grundskolor. – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har idag tagit beslut om att dela ut kylda matlådor till alla elever som önskar få detta. Det är exceptionella tider, …

Continue reading

Uppgifter om covid-19 i kommunens verksamheter.

I hela landet pågår just nu insamling av data för att få kunskap om hur covid-19 sprids och hur sjukvården belastas. SCB redovisade i veckan antal rapporterade dödsfall totalt per kommun. Enligt den statistiken har Borlänge kommun haft betydligt fler dödsfall under perioden 21 mars till 10 april i år jämfört med samma period föregående …

Continue reading

Arbetarrörelsen kraftsamlar för kvinnojouren

Idag har jag skänkt pengar till kvinnojouren i Borlänge via Socialdemokraterna Borlänge. Socialdemokraterna och arbetarrörelsen gör denna insamling på grund av att vi fått signaler om att våldet i hemmet ökat under Corona-krisen. När kvinnor tvingas stanna hemma i större utsträckning tvingas de även umgås oftare med sin förövare. Insamlingen avslutas 1:a maj. Var med …

Continue reading

Svar till styrelsen, PRO Borlänge samorganisation insändare

I både regioner och kommuner är tillgången till skyddsutrustning en utmaning i Corona-krisen. Inom Borlänge kommun jobbar vi hårt för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning. Det besked jag får från organisationen är att vi idag har det som rekommenderas. Det finns instruktioner som berättar i vilka sammanhang medarbetare i vård och omsorg ska bära vilken …

Continue reading