maj 2020 archive

Ljuspunkt i coronatider

Ljuspunkter i coronatider, dela gärna för att sprida informationen: På Hessegården har medarbetarna skapat en mötesplats utomhus dit anhöriga kan komma och hälsa på under säkra former, utan att bryta mot besöksförbudet. Alla som är friska och symtomfria kan mötas under förutsättningen att ingen fysisk kontakt får förekomma samt att den boende och de anhöriga …

Continue reading

En majoritet som tar ansvar

Borlänge kommun har ett tufft ekonomiskt utgångsläge. För 2020 kommer det vara återhållsamhet vid återbesättning av tjänster, inköp, anlitande av konsulter samt till nya utvecklingsinitiativ. Man skjuter även fram insatser där så är möjligt, investeringsplanerna har reducerats. Flera delar av kommunsverige har redan innan pandemin ett tufft ekonomiskt läge! Corona har dessutom slagit hårt mot …

Continue reading

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 maj 2020

Rädda jourmottagningen i Borlänge

Den nu meddelande stängningen av jourmottagningen på Borlänge Sjukhus är den senaste i raden av nedstängningar inom Region Dalarna. Beslutet har tagits med hänvisning till Coronapandemin. Socialdemokraterna i Dalarna är kritiska till stängningen. – Efter en rad av nedläggningar av kliniker inom folktandvården över hela länet och tillfällig stängning av allmänpsykiatrin i Säter så meddelar …

Continue reading

2250 medarbetare i Borlänge kommun utbildade i Covid-19

Kampen mot Corona fortsätter, även om det försiktigt börjat talas om en positiv trend så är faran inte över än. För att hålla i den positiva trenden är det viktigt att vi fortsätter följa de nationella riktlinjerna. Jag vill nu meddela att hela 2250 av våra medarbetare inom sociala sektorn under en två veckors period …

Continue reading