juli 2020 archive

Borlänge är en av de kommuner där ny lagstiftning för asylsökande gäller.

Borlänge är en av de 32 kommuner i Sverige där den nya lagen om eget boende, EBO, gäller från och med den första juli. Tjärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren är exempel på rödmarkerade områden där man riskerar att förlora sin ersättning från Migrationsverket om man flyttar dit. Vi har vi valt de områden där vi …

Continue reading

Nytt polishus byggs i Borlänge

Polismyndigheten växer i hela Sverige och så även i Borlänge. Nu byggs ett nytt polishus. Polisen behöver bygga ett nytt polishus i Borlänge då det befintliga polishuset inte lever upp till kommande krav. Det handlar dels om att det inte finns utrymme, men även att lokalerna inte är anpassade dagens polisverksamhet och arbetsmiljökrav. Det nya …

Continue reading