september 2020 archive

Majoriteten är klar med sitt förslag till besparingar i budgetarbetet

Majoriteten är klar med sitt förslag till besparingar i budgetarbetet. Det blir ett ekonomiskt åtgärdsprogram på drygt 88 miljoner kronor och kommunstyrelsen får det största procentuella sparkravet.

Majoriteten är klar med sitt förslag till besparingar i budgetarbetet

Majoriteten är klar med sitt förslag till besparingar i budgetarbetet. Det blir ett ekonomiskt åtgärdsprogram på drygt 88 miljoner kronor och kommunstyrelsen får det största procentuella sparkravet. Paketet omfattar 88,2 miljoner det motsvara 2.7 % av kommunens budgeterade sk. kommunbidrag som läggs till styrelsen och nämnderna. I flera år har kommunen redovisat underskott i driften. …

Continue reading

Debatt om EBO

Läs gärna min replik på Kristdemokraterna i Borlänge, ”Låt EBO-lagen gälla i hela Borlänge”: Jag är överens med Kristdemokraterna i Borlänge om att EBO-lagstiftningen skapat många problem. Att asylsökande haft möjlighet att bosätta sig vart de vill – förutsatt att de kan skaffa sig ett eget boende har gjort att kommuner som Borlänge fått ta …

Continue reading

Regeringens budgetförslag

Jag välkomnar beskedet om 117,5 miljoner kronor till Borlänge. Det är pengarna behövs och de betyder mycket för kommunen. Det är positivt att regeringen satsar så pass mycket i sitt budgetförslag. Det kommer att betyda att kommunens utmaningar blir betydligt lättare att hantera. Jag gillar speciellt de riktade satsningarna på skola och omsorg. Vikten av …

Continue reading

Debatt: Arbetsförmedlingen måste finnas i alla kommuner!

Regeringen och januaripartierna var förra året tydliga med att Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet, och att en utredning ska göras om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Det var glädjande besked för oss kommuner, för arbetsgivare och för arbetslösa. Nu, ett år senare, står vi mitt i en coronapandemi med en stigande arbetslöshet i hela landet. Och …

Continue reading