november 2020 archive

Rapport från Kommunstyrelsens arbetsutskott 241120

Borlänge satsar på att minska bidragsberoendet.

En stor andel av de som idag är arbetslösa saknar grundläggande utbildning och har liten erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten och framförallt bidragsberoende är kostsamt för kommunen. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott idag beslutat att genomföra en jobbsatsning. Jobbsatsningen gäller 40 personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd från kommunen, anställningarna sker i samverkan med försörjningsstödsenheten …

Continue reading

En växande kommun måste ha bra och ändamålsenliga skollokaler

Borlänge har som många andra kommuner utmaningar inom skolans verksamhet. Bland annat har flera av kommunens skollokaler stora renoveringsbehov, samtidigt som Borlänge är en kommun som växer. Vi har högt uppsatta mål inom skolan och och ska vi nå dessa långsiktiga mål så måste vi skapa förutsättningar för det. En växande kommun måste ha bra …

Continue reading

Coronapandemin är inte över!

Coronapandemin är inte över! Idag fick vårt län skärpta lokala råd – jag förväntar mig nu att alla i Borlänge följer dessa! Det handlar om att rädda liv och vi måste alla ta vårt ansvar över att smittan inte når våra riskgrupper igen. Du kan med ditt agerande minska smittspridningen. Regionen har ansvar över länets …

Continue reading