december 2020 archive

Granskning av föreningsstöd efter anklagelser om jäv

Idag kontaktade jag ordförande i kommunrevisionen Ulla Olsson (M) och förslog att de gör en granskning av utbetalningarna av föreningsstöd utifrån den senaste tidens jäv- och korruptionsanklagelser som förekommit. Vid kommunens internkontroller kommer jag begära att det införs en punkt som handlar om jäv vid beslut. Jag tar allvarligt på de anklagelser som kommit. Föreningsbidrag …

Continue reading

Nyheter efter kommunstyrelsens arbetsutskott 141220

En förbättrad ekonomi, viktiga beslut kring näringslivspolitiken samt nya beslut gällande vatten och avlopp – är några av de saker jag kan rapportera om efter måndagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Politiken får mindre – skolan och omsorgen mer

En ovanlig jul närmar sig. För många innebär det lite välförtjänt vila, även om man i år inte kan umgås med nära och kära i samma utsträckning som vi är vana vid. Men för de som jobbar inom vård- och omsorg så fortskrider arbetet som vanligt. Corona har drabbat Sveriges kommuner hårt, och flera kommuner …

Continue reading

Det ska kommunstyrelsen arbeta med nästa år

Nu är inriktningen klar för kommunstyrelsen 2021. Syftet med nämndplanen är att förtydliga inriktningen och beskriva vad nämnden ska arbeta med det kommande året utifrån fullmäktiges uppdrag. Nämndplanen beskriver också hur arbetet ska gå till för att nå målen i den strategiska planen. Kommunstyrelsens nämndplan blir bara bättre och bättre för varje år. Vi har …

Continue reading

Hållbarhet och kvalitet i Borlänges skolor

Borlänge växer och med det, även antalet elever. Det ställer krav på genomtänkta lösningar som möter upp behovet av moderna, anpassade och kvalitativa lokaler för elever och anställda inom skolan. Den politiska majoriteten gav för en tid sedan bildningssektorn i uppdrag att utreda på vilket sätt man bäst kan tillgodose dagens och framtidens behov av …

Continue reading